Úvodná stránka

História

História 1920 - 1948
po roku 1989
10 rokov KJS

História Aktualit

 • Polievka pre hospic SVETLO, 5. apríla 2006

 • Medzinárodný kongres UNUM OMNES v Buenos Aires (Argentína ) 01. 10. - 08. 10. 2005

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005

 • Stretnutie Európskych katolíckych žien v Paríži

 • Púť na Staré hory Oblastného centra Bratislava

 • 15. výročie obnovenia činnosti KJS - púť do Ríma

 • Seminár Veľké Leváte máj 2005

 • Púť do Krakowa

 • Pôstny deň rodín 2005.

 • Cena mesta trnavy.

 • "Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti" Piešťany 13. november 2004

 • "UNUM OMNES Konferencia katolíckych mužov" Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien "Budujeme mosty (od srdca k srdcu)" Trnava 24.- 28.august 2004

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005
  pre katolíckych mužov a katolícke mužské organizácie


  za účasti delegáta zo SlovenskaV dňoch 4. - 8. septembra 2005 sa konal 11. Východoeurópsky seminár v Biskupstve Benno - domev Schmochtitz (SRN - neďaleko Drážďan ).
  Seminár sa konal pod heslom :

  40 - rokov Gaudium et Spes : Naše poslanie v dnešnom svete

  Každý deň nášho stretnutia sme začínali sv. omšou.

  v stredu večer spoločne sme pripravili Tézy zo Schmochtitzu :


  Za Slovensko sa zúčastnil Východoeurópskeho seminára Mgr. Štefan Kopeckýz Katolíckej jednoty Slovenska