Úvodná stránka

História

História 1920 - 1948
po roku 1989
10 rokov KJS

História Aktualit

 • Polievka pre hospic SVETLO, 5. apríla 2006

 • Medzinárodný kongres UNUM OMNES v Buenos Aires (Argentína ) 01. 10. - 08. 10. 2005

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005

 • Stretnutie Európskych katolíckych žien v Paríži

 • Púť na Staré hory Oblastného centra Bratislava

 • 15. výročie obnovenia činnosti KJS - púť do Ríma

 • Seminár Veľké Leváte máj 2005

 • Púť do Krakowa

 • Pôstny deň rodín 2005.

 • Cena mesta trnavy.

 • "Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti" Piešťany 13. november 2004

 • "UNUM OMNES Konferencia katolíckych mužov" Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien "Budujeme mosty (od srdca k srdcu)" Trnava 24.- 28.august 2004

 • Stretnutie európskych katolíckych žien v Paríži


  V dňoch 7. – 10. júna sa vo francúzskej metropole
  a v sídle ACGF (Action Catholique Générale Féminine)
  stretli zástupkyne katolíckych ženských organizácií z 11 krajín Európy,
  aby sa dohodli na koordinovanom postupe svojej činnosti
  a na vytvorení európskej aliancie i pracovného výboru,
  ktorý by mal za cieľ analyzovať najnovšie otázky spoločnosti
  z pohľadu katolíckych žien.
  Výbor by zároveň pripravoval podklady a texty vyhlásení
  adresované významným európskym politickým a kultúrnym inštitúciám,
  ako aj domácim vládam a parlamentom. Táto požiadavka užšej
  a efektívnejšej spolupráce vznikla na poslednej medzinárodnej konferencii,
  ktorá sa konala v auguste minulého roka v Trnave.
  Deväťčlenný európsky výbor, v ktorom má členstvo aj Slovensko,
  sa v prvej fáze svojej činnosti bude venovať téme Multikulturálneho
  a multireligiózneho dialógu, ako nevyhnutného predpokladu vzájomného
  spolužitia v Európe.
  Na Parížskej konferencii sa zo Slovenska zúčastnili aktivistky ženského katolíckeho
  hnutia Anna Kolková, Ľubica Černá, Anna Kováčová a Mária Raučinová.


  M. Raučinov