Úvodná stránka

História

História 1920 - 1948
po roku 1989
10 rokov KJS

História Aktualit

 • Polievka pre hospic SVETLO, 5. apríla 2006

 • Medzinárodný kongres UNUM OMNES v Buenos Aires (Argentína ) 01. 10. - 08. 10. 2005

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005

 • Stretnutie Európskych katolíckych žien v Paríži

 • Púť na Staré hory Oblastného centra Bratislava

 • 15. výročie obnovenia činnosti KJS - púť do Ríma

 • Seminár Veľké Leváte máj 2005

 • Púť do Krakowa

 • Pôstny deň rodín 2005.

 • Cena mesta trnavy.

 • "Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti" Piešťany 13. november 2004

 • "UNUM OMNES Konferencia katolíckych mužov" Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien "Budujeme mosty (od srdca k srdcu)" Trnava 24.- 28.august 2004

 • V sobotu 4. júna 2005
  sa konala púť Oblastného centra Bratislava
  pri príležitosti 15. výročia obnovenia činnosti Katolíckej jednoty
  na Staré Hory a do sv. Beňadiku

  Na Starých horách sa spoločne poďakovali za uplynulé obdobie
  a prosili o pomoc do ďaľších rokov.
  Vo Svätom Beňadiku si uctili relikviu presvätej krvi Krista pána
  a oboznámili sa s misijnou činnostťou bratov palotínov.

  Atmosféru púte Vám priblížime malou fotogalériou