Úvodná stránka

História

História 1920 - 1948
po roku 1989
10 rokov KJS

História Aktualit

 • Polievka pre hospic SVETLO, 5. apríla 2006

 • Medzinárodný kongres UNUM OMNES v Buenos Aires (Argentína ) 01. 10. - 08. 10. 2005

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005

 • Stretnutie Európskych katolíckych žien v Paríži

 • Púť na Staré hory Oblastného centra Bratislava

 • 15. výročie obnovenia činnosti KJS - púť do Ríma

 • Seminár Veľké Leváte máj 2005

 • Púť do Krakowa

 • Pôstny deň rodín 2005.

 • Cena mesta trnavy.

 • "Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti" Piešťany 13. november 2004

 • "UNUM OMNES Konferencia katolíckych mužov" Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien "Budujeme mosty (od srdca k srdcu)" Trnava 24.- 28.august 2004

 • A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý,
  zatúžil vidieť Ježiša, kto je, ale nemohol pre zástup,
  lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník,
  aby ho uvidel... Ježiš pozrel hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu,
  lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“... On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.
  Keď to videli, všetci šomrali... (Lk 19,1-10)

  Konferencia o hľadaní životnej múdrosti

  Kde je vlastne pravda..

  Veľké Leváre sobota 28. máj 2005
  Organizátori:
 • Katolícka jednota Slovenska, o. z. Novosadská 4 Trnava
 • Katolícka jednota Slovenska, o. z., pobočka Veľké Leváre
 • Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľké Leváre
 • Komisia pre mládež, šport, kultúru a vzdelávanie pri Obecnom zastupiteľstve vo Veľkých Levároch • Na podujatí sa zúčastnili :
 • Členovia KJS,
 • Občania obce Veľké Leváre,
 • Všetci ostatní, ľudia dobrej vôle, ktorí príjali pozvanie.

 • Malá galéria, ktorá nám priblíži atmosféru seminára