Úvodná stránka

História

História 1920 - 1948
po roku 1989
10 rokov KJS

História Aktualit

 • Polievka pre hospic SVETLO, 5. apríla 2006

 • Medzinárodný kongres UNUM OMNES v Buenos Aires (Argentína ) 01. 10. - 08. 10. 2005

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005

 • Stretnutie Európskych katolíckych žien v Paríži

 • Púť na Staré hory Oblastného centra Bratislava

 • 15. výročie obnovenia činnosti KJS - púť do Ríma

 • Seminár Veľké Leváte máj 2005

 • Púť do Krakowa

 • Pôstny deň rodín 2005.

 • Cena mesta trnavy.

 • "Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti" Piešťany 13. november 2004

 • "UNUM OMNES Konferencia katolíckych mužov" Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien "Budujeme mosty (od srdca k srdcu)" Trnava 24.- 28.august 2004

 • V sobotu 30. apríla 2005
  sa konala prvá púť Rádia Lumen
  do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe.

  motto : Z betlehema do Emauz - cez Krakow
  téma : Eucharistia - dar Božieho milosrdenstva


  Aj členovia Katolíckej jednoty Slovenska putovali na miesto,
  kde Svätý otec Ján Pavol II. svätorečil sestru Faustínu Kowalskú
  a v roku 2002 posvätil baziliku Božieho milosrdenstva.

  Slávnostnú svätú omšu celebroval otec biskup Rudolf Baláž ( banskobystrický diecézny biskup ),
  otec biskup Stanislav Stolárik ( pomocný košický biskup ) a
  otec biskup Ján Zajac ( pomocný krakovský biskup ).
  Poobede bola prezentácia rádia Lumen, ich relácii a vysielacieho tímu o Božom milosrdenstve.

  Za Katolícku jednotu Slovenska sa púte zúčastnili členovia z OC KJS Trnava,
  OC KJS Námestovo, OC KJS Prešov. pobočka KJS Šuňava,
  Piešťany za OC KJS Bratislava organizovala púť pobočka Dúbravka a iní o ktorých nevieme

  Atmosféru púte Vám priblížime malou fotogalériou