Úvodná stránka

História

História 1920 - 1948
po roku 1989
10 rokov KJS

História Aktualit

 • Polievka pre hospic SVETLO, 5. apríla 2006

 • Medzinárodný kongres UNUM OMNES v Buenos Aires (Argentína ) 01. 10. - 08. 10. 2005

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005

 • Stretnutie Európskych katolíckych žien v Paríži

 • Púť na Staré hory Oblastného centra Bratislava

 • 15. výročie obnovenia činnosti KJS - púť do Ríma

 • Seminár Veľké Leváte máj 2005

 • Púť do Krakowa

 • Pôstny deň rodín 2005.

 • Cena mesta trnavy.

 • "Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti" Piešťany 13. november 2004

 • "UNUM OMNES Konferencia katolíckych mužov" Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien "Budujeme mosty (od srdca k srdcu)" Trnava 24.- 28.august 2004

 • Pôstny deň rodín 2005


  zástupco OC KJS Trnava pod vedením predsedkyne pani Tomlyovej sa zúčastnili
  v piatok 18. marca 2005 na benefičnom jedení polievky pre akciu Pôstny deň rodín v Mattersburgu (Rakúsko).
  Na pozvanie Zväzu katolíckych žien Rakúska spolková krajina Burgenland
  dňa 18. marca 2005 sa zúčastnili
  členovia OC KJS Trnava (16 ľudí )a zástupcovia mestskej samosprávy na charitatívnej akcii :

  Jesť polievku - platiť za rezeň

  ktorá sa konala o 12.00 hod. v kultúrnom centre v Mattersburgu.
  Jedná sa o akciu s dlhoročnou tradíciou z výťažku ktorej sa financujú rôzne projekty na pomoc pri odstraňovaní hladu a biedy v rozvojových krajinách.
  Navštívili sme i miestny kostol, ktorý je zasvätený sv. Martinovi.
  Zúčastnili sme sa krížovej cesty na Kalvárii v Rohrbachu.
  Viedli ju miestne katolícke ženy.
  Po skončení krížovej cesty pokračovala meditácia zmyslom ktorej bolo upriamiťnašu pozornosť, že silou všetkých kresťanov vo všetkých životných situáciách je utrpenie a kríž Krista Pána.
  Animátorka veľmi fundovane upozorňovala na dôležitý bod v živote každého z nás : uchopiť a niesť svoj kríž podľa vzoru Krista.
  Účastníčky si z nájdených konárikov vo dvojiciach vytvorili na zemi symbolický krížik.
  Tento symbol nás má viesť k tomu, že si máme vzájomne pomáhať niesť svoje bremená, vedieť, že Kristus je s nami v každej situácii a dáva nám silu. Učí nás kráčať podľa Evanjelia, čím sa snažíme plniť jeho odkaz.

  Jesť polievku - platiť rezeň.
  Benefičná polievka k pôstnemu dňu rodín.

  Deliť sa .


  Hnutie katolíckych žien Rakúska zaviedlo v roku 1958 pôstny deň rodín na boj proti hladu vo svete.
  Teraz chce tíšiť hlad podľa spravodlivosti. Zrieknutím sa bohatého jedla dokazujeme solidaritu s núdznymi.
  Tradičné podávanie pôstnych polievok sa satlo značkou Hnutia katolíckych žien Rakúska a impulzom pre úspešné akcie pre rozvojové krajiny. Peniaze, ktoré sa ušetria pri jednoduchom jedle sa dávajú k dispozícii ako symbolický akt delenia sa na projekty pre ženy v rozvojových krajonách v Ázii a Latinskej Amerike.

  Urobte z toho viac.

  Svojim pôstom umožníte vzdelanie, možnosť zárobku, samostatnosti a uskutočnenie programu znovuvybudovania infraštruktúry na území postihnutom podmorským zemetrasením v Ázii.
  Ženám bude umožnené pre seba a pre svoje rodiny získať nové možnosti existencie a vylepšiť si životnú situáciu.
  Hnutie katolíckych žien diecézy Eisenstadt pripravilo akciu Pôstny deň rodín 2005 v prospech
  podporených projektov pre ženy v Ázii a Latinskej Amerike.
  Tohto roku predstavujú ženy farnosti svoje osvedčené recepty z fazule a ponúkajú ich.
  Štipendistky akcie sú z Arménska a Iránu a budú rozprávať o živote žien v ich vlasti.

  Atmosféru akcie Vám priblížime malou fotogalériou