Úvodná stránka

História

História 1920 - 1948
po roku 1989
10 rokov KJS

História Aktualit

 • Polievka pre hospic SVETLO, 5. apríla 2006

 • Medzinárodný kongres UNUM OMNES v Buenos Aires (Argentína ) 01. 10. - 08. 10. 2005

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005

 • Stretnutie Európskych katolíckych žien v Paríži

 • Púť na Staré hory Oblastného centra Bratislava

 • 15. výročie obnovenia činnosti KJS - púť do Ríma

 • Seminár Veľké Leváte máj 2005

 • Púť do Krakowa

 • Pôstny deň rodín 2005.

 • Cena mesta trnavy.

 • "Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti" Piešťany 13. november 2004

 • "UNUM OMNES Konferencia katolíckych mužov" Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien "Budujeme mosty (od srdca k srdcu)" Trnava 24.- 28.august 2004

 • Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti
  Piešťany 13. november 2004

  V sobotu 13. 11. 2004 sa v Piešťanoch konal seminár na tému „Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti“.
  Zorganizovalo ho občianske združenie katolícka Jednota Slovenska.
  Účastníci seminára, medzi ktorými boli aj delegáti Hnutia katolíckych žien z rakúska sivypočuli prednášky na témy: Podujatie sa konalo v rámci projektu, ktorý realizuje Katolícka Jednota Slovenska – pobočka Piešťany.
  Výsledkom tohoto projektu bude ochrana počatého dieťaťaa vybudovanie Domu pokoja pre tehotné ženy a dievčatá v núdzi.
  Výstavba domu je v prvej etape
  Dom pokoja má sídlo v Lúke nad Váhom pri Piešťanoch.
  Stavbu realizujú dobrovoľníci z Piešťan. pomôcť prišli aj seniori zo St. Pöltenu z Rakúska a naši vysokoškoláci.

  Z Piešťan – O. Löbbová

  Atmosféru seminára Vám priblížime malou fotogalériou