Úvodná stránka

História

História 1920 - 1948
po roku 1989
10 rokov KJS

História Aktualit

 • Polievka pre hospic SVETLO, 5. apríla 2006

 • Medzinárodný kongres UNUM OMNES v Buenos Aires (Argentína ) 01. 10. - 08. 10. 2005

 • 11. Východoeurópsky seminár - Európska akadémia Schmochtitz 2005

 • Stretnutie Európskych katolíckych žien v Paríži

 • Púť na Staré hory Oblastného centra Bratislava

 • 15. výročie obnovenia činnosti KJS - púť do Ríma

 • Seminár Veľké Leváte máj 2005

 • Púť do Krakowa

 • Pôstny deň rodín 2005.

 • Cena mesta trnavy.

 • "Dôstojnosť života ženy v našej spoločnosti" Piešťany 13. november 2004

 • "UNUM OMNES Konferencia katolíckych mužov" Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004

 • Európske stretnutie katolíckych žien "Budujeme mosty (od srdca k srdcu)" Trnava 24.- 28.august 2004

 • UNUM OMNES
  Medzinárodná konferencia katolíckych mužov
  Dolná Krupá 18. 9. – 24. 9. 2004


  V dňoch 18. – 24. Septembra 2004 sa konalo v kaštieli Dolná Krupá zasadnutie výkonného výboru medzinárodnej federácie katolíckych mužov UNUM OMNES. Medzi členské organizácie UNUM OMNES patrí aj Katolícka jednota Slovenska, ktorá bola aj hlavným organizátorom zasadnutia.Zasadnutia UNUM OMNES sa zúčastnili predstavitelia národných organizácii katolíckych mužov z 3 kontinentov – z Ameriky, Afriky a Európy. Medzi inými tu boli prítomní prezident UNUM OMNES pán Alejandro Madero z Argentíny, viceprezidenti James Wainaina z Kene a Georg Kopetzky z Rakúska., členovia výkonného výboru z Nigérie a Ugandy, Malty a Luxemburska, Nemecka a Rakúska, Švajčiarska a Francúzska, Ukrajiny a Rumunska, Maďarska a Slovinska, Írska, Anglicka a Slovenska.
  Hlavná téma konferencie a väčšiny prezentovaných referátov a diskusných príspevkov bola „Muž vo svojej rodine“ . Zo zaujímavých prednášok možno spomenúť prednášku Dr. Ericha Lehnera z Viedne pod názvom „ Moderný muž vo svojej rodine“, ktorý v nej rozoberal skutočné pôsobenie muža v rodine z kresťanského pohľadu. Zaujímavou bola aj prednáška celoslovenskej predsedníčky Katolíckej jednoty Slovenska Ing. Ľubici Černej, PhD. na tému : „ Pohľad ženy na muža v rodine “. Na podklade citácii z biblie poukázala na hlavné činitele tvoriace pravého ducha rodiny.
  V priebehu tzv. slovenského dňa v utorok 21. Septembra odzneli dve prednášky. Otec biskup Mons. František Tondra – predseda KBS rozprával na tému „ Cirkev na Slovensku 14 rokov po páde komunizmu“ , kde prezentoval minulosť i súčasnosť cirkvi na Slovensku a jej výhľady do budúcnosti. Pán prodekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity doc. PhDr. Milan Katuninec, PhD. predniesol prednášku na tému : „ Katolícki muži na Slovensku“. Vo svojej prednáške sa dotkol apoštolátu kresťanských mužov, ktorí musia ponúknuť pozitívny kresťanský životný štýl. Preto je potrebné nevzdávať zápas o dobro v sebe, lebo morálne čnosti sa získavajú ľudským úsilím a sú výsledkom a zároveň zárodkom morálne dobrých činov.
  Účastníci konferencie sa každý deň zúčastnili na bohoslužbách. Počas nedeľnej sv. omši (19.septembra) koncelebrovali prítomní kňazi z Ugandy, Nemecka, Rakúska a Vatikánu v trnavskej katedrále. V pondelok večer (20. September) koncelebrovali s otcom biskupo Mons. Dominikom Tóthom v kostole sv. Anny, kde spieval zbor dievčat pod vedením sestry Zdislavy z uršulínskeho gymnázia. Otec biskup vo svojej homílii rozvinul pohľad na poslanie muža v 3. Tisícročí. V utorok (21.september) sme slávili sv. omšu s otcom biskupom Mons. Františkom Tondrom v kostole v Dolnej Krupej v spoločenstve s farníkmi z obce. Vo štvrtok bola sv. omša na pútnickom mieste – na Mariánskej hore v Levoči.
  Vzhľadom k tomu, že väčšina účastníkov konferencie navštívila Slovensko po prvý krát v živote po rokovaní bol pre účastníkov konferencie pripravený aj kultúrny program spojený s prezentáciou Slovenska a jeho tradícii. Účastníci konferencie UNUM OMNES si prezreli Bratislavu, navštívili Modra počas známeho vinobrania. Po prehliadke Trnavy sa stretli so zástupcom primátora na trnavskej radnici, prezreli si aj Smolenický zámok, navštívili Spišskú Kapitulu a Spišský hrad a svoje putovanie po Slovensku ukončili návštevou Levoče a sv. omšou na Mariánskej hore.
  Počas návštevy Katolíckej jednoty Slovenska v Trnave si prezreli vystúpenie detského folklórneho súboru Drienka a stretli sa s členmi Katolíckej jednoty Slovenska v Trnave.
  Na záver konferencie prezident UNUM OMNES pán Alejandro Madero vysoko ocenil priebeh tohto podujatia a jeho prínos tak pre Slovensko ako aj zúčastnených členov konferencie z celého sveta.
  Nasledujúce zasadnutie UNUM OMNES sa uskutoční v októbri v Argentíne – v Buenos Aires.

  Atmosféru konferencie Vám priblížime malou fotogalériou