Úvodná stránka

Pobočky KJS:

Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Bánov
Bernolákovo
Bratislava-Dlhé Diely
Bratislava-Dúbravka
Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Nové mesto
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Staré mesto
Bratislava-Vajnory
Brestovany
Cabaj-Čápor
Čaradice
Dechtice
Diviaky nad Nitricou
Gáň
Gbely
Harrichovce
Hertník
Hlohovec
Chynorany
Košice
Lančár
Lopašov
Madunice
Malá Bytča
Mestisko
Nováky
Okrúhle
Opoj
Petrovany
Piešťany
Poprad
Radoma
Ružindol
Smolenice
Spišská Belá
Spišská Nová Ves
Stará Turá
Stropkov
Stupava
Svätý Jur
Svidník
Šaľa
Šelpice
Štefanová
Šterusy
Šuňava
Šúrovce
Trenčianská Teplá
Trenčianské Teplice
Trnava-Družba
Trnava–Helenkári
Trnava–Prednádražie
Trnava–Tulipán
Trnava-Modranka
Trstená
Vavrečka
Veľké Leváre
Vištuk
Vranov nad Topľou

webmajster: quo@kjs.sk

Katolícka jednota Slovenska, pobočka Veľké Leváre 908 73

Štatutárny zástupca:
Adresa:
č.tel.:
e-mail:
Ing. Mária Biksadská
Habánsky dvor č. 69

Zo života pobočky v roku . 2004

 Po rokoch námahy sme 31.mája 2004 slávnostne otvorili obnovené priestory domu vedľa habánskej kaplnky vo Veľkých Levároch. Bolo to na svätodušný pondelok. Pozvali sme aj priateľov zo susednej farnosti Jedenspeigen v Rakúsku. Sv. omšu slúžil náš duchovný otec spolu s kňazom z Rakúska. Celá slávnosť sa niesla v znamení prosieb o dary Ducha svätého a ich „zužitkovanie“ pri využívaní priestorov ako farského pastoračného centra.

Náše podujatia v tomto roku

Našu činnosť Vám priblížime malou fotogalériou