Úvodná stránka

Pobočky KJS:

Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Bánov
Bernolákovo
Bratislava-Dlhé Diely
Bratislava-Dúbravka
Bratislava-Karlova Ves
Bratislava-Nové mesto
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Staré mesto
Bratislava-Vajnory
Brestovany
Cabaj-Čápor
Čaradice
Dechtice
Diviaky nad Nitricou
Gáň
Gbely
Harrichovce
Hertník
Hlohovec
Chynorany
Košice
Lančár
Lopašov
Madunice
Malá Bytča
Mestisko
Nováky
Okrúhle
Opoj
Petrovany
Piešťany
Poprad
Radoma
Ružindol
Smolenice
Spišská Belá
Spišská Nová Ves
Stará Turá
Stropkov
Stupava
Svätý Jur
Svidník
Šaľa
Šelpice
Štefanová
Šterusy
Šuňava
Šúrovce
Trenčianská Teplá
Trenčianské Teplice
Trnava-Družba
Trnava–Helenkári
Trnava–Prednádražie
Trnava–Tulipán
Trnava-Modranka
Trstená
Vavrečka
Veľké Leváre
Vištuk
Vranov nad Topľou

webmajster: quo@kjs.sk

Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, 921 01

Štatutárny zástupca:
Adresa:
č.tel.:
e-mail:
Anna Maťašová
N. Teslu 4434/8
+421 33 7729124

Projekt „Záchrana počatého života a duchovná obnova človeka“ bol konzultovaný a doporučený otcom biskupom Vrablecom a ThDr. Ing. Antonom Solčianským – bývalým piešťanským kaplánom. Pán kaplán prinášal do domu na lúke vždy pokoj, požehnanie. Spoločne sa modlil na kolenách s rodinami a deťmi, ktoré tam trávili letné prázdninové pobyty. Vdp. A. Solčiansky nazval tento dom výstižne Dom pokoja.

Utorok 1. júla 2008 bola slávnostne ukončená1. etapa tohto projektu. Svätú omšu celebroval Mons. Ján Orosch pomocný biskup v Trnave za účasti miestneho duchovného dp. Milana Červeňanského. Spoločne sme ďakovali za Božiu pomoc a zároveň prosili o  pomoc a Božie požehnanie do druhej etapy.

Významná je pomoc našich Rakúskych priateľov z organizácie Kfb – Katolícke ženské hnutie zo St. Pöltenu, zastrešené diecéznym biskupom. Toto hnutie podporuje páter Michael Princz, vedie ho diecézna prezidentka pani Helene Renner spolu s pani Elfride Haindl. Títo priatelia sa s nami delia o naše starosti. Okrem konzultačnej, odbornej a stavebnej pomoci výdatne pomáhajú aj finančne
Zabezpečujú pomoc dobrovoľníkov z rôznych Európských štátov. V lete 2004 prišli prví dobrovoľníci spolu s obetavým riaditeľom Rakúskej organizácie IBO pánom Dr. Günterom Zwanowcizom. Na jar a jeseň prichádzajú seniori.

Medzi skalných spolupracovníkov môžeme zaradiť Ing. Antona Hagla, Helmuta Holzera, Dipl. HTI. Ing Kuna Adlera. Z Holandska Jackvande Heyning, z Nemecka Dr. Jozef Sedl a iní.
Zo Slovenska s vďakou si pripomíname spolupracovníkov: Jozefa Maťaša so svojim synom Matúšom, Silvestra Haringa so svojou manželkou Boženkou, Pavla a Andreja Gubala so svojimi rodinami, verná Gabika Gubalová, pán Jakub Funket, Katka Dibdiaková a mnohí ďalší z Piešťan. Z Trnavy Ing Ferdinand Vyskoč so svojou partiou a synom, Stanko Husár s manželkou. Pani Zdenka Zemková, ktorá býva v Lúke, je ochotná v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu podať pomocnú ruku.
Tento rok pri ukončovaní 1. etapy výstavby nechýbali ani mládežníci z Lúky, spolu so ženami na čele s dp. Milanom Červeňanským.

Za touto prvou etapou je mnoho nezištných ľudí, ktorí pomohli nielen prácou svojich rúk, ale sa podieľali aj finančnými príspevkami podľa svojich možností.
Rozpočet na celý projekt je v čiastke 13 710 000,- Sk
Rozpočet na prvú etapu: 4 685 000,- Sk
Realizované v prvej etape: 2 928 000,- Sk
Práca dobrovoľníkov je v hodnote
viac ako
1 700 000,- Sk

Všetkých, aj tých nemenovaných pomocníkov zahŕňame do denných modlitieb a vyprosujeme im veľa zdravia, Božieho požehnania a darov Ducha sv. v ich živote.
Obraciame sa na ľudí dobrej vôle, aby do svojich modlitieb zahrnuli aj tento projekt. A ak majú možnosť a vôľu podeliť sa s nami aj o finančné krytie, vopred ďakujeme.