Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

Archív úvodíkov QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: kjs.bratislava@gmail.com
aktualizované 30.6.2012
Nemocnica Ružinov Farnosť sv. Vincenta de Paul
nedeľa: sv. omša 9.30 hod., v kinosále nemocnice možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia
piatok terciari registrujú chorých za zaopatrovanie
lazaristi CM, zaopatrovací mobil: 0908 318 754
Nemocnica akad. L. Dérera – Kramáre Farnosť Najsv. Srdca Ježišovho
pátri redemptoristi,
sv. omša v nedeľu v posluchárni na prízemí o 11. 00 hod
zaopatrovací mobil: 0908 431 049
Nemocnica Staré mesto - Mickiewiczová ul. Farnosť Blumentál – Nanebovzatia Panny Márie
sv. omša v nemocnici len v nedeľu o 10.30 hod.;
zaopatrovací mobil: 0948 313 363
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Antolská ul. Petržalka III Farnosť Sedembolestnej Panny Márie Petržalka Lúky,
tel. 02 6381 5389,
sv. omša v nemocničnej kaplnke: utorok a sobotu o 16.15 hod.,
zaopatrovací mobil 0917 355 555
Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice
Nemocnica. Sv. kríža Krajinská a Biskupická ul
Farnosť BA-Podunajské Biskupice
sv. omša v kostole Sv. kríža: pon. – sob.: 16.00 hod., nedeľa: 10.30 hod.;
maďarské spovede a zaopatrovania, tel. 02 4524 8671
zaopatrovací mobil 0918 379 797,
fravamsc@centrum.sk
Liečebňa Sv. Františka,
Prievoz Kaštielska
Farnosť sv. Vincenta de Paul
hospic vrátnica: 02 4342 9318,
sv. prijímanie rozdávajú sestričky františkánky:
sv. omše v Kostole Najsv. Srdca Ježišovho Po – So 6.00, nedeľa 8:00(S), 9:30(M), 17:00(S)
zaopatrovací mobil: 0908 318 754
Onkologický ústav sv. Alžbety – Heydukova Nemocničná kaplnka na Heydukovej
Pohotovostný kontakt služba na oddelení

sv. omša: pon.-pia.: 16.00 hod. a nedeľa: 10.00 hod.
Detská Fakultná nemocnica s poliklinikou – Kramáre Farnosť Najsv. Srdca Ježišovho
pátri redemptoristi, nemocničná kaplnka , sv. omša pondelok o 15.00 hod.,
zaopatrovací mobil: 0908 431 049
Národný onkologický ústav, Klenová ul. 1 - Kramáre Farnosť Najsv. Srdca Ježišovho
pátri redemptoristi,
sv. omša v nemocničnej kaplnke v nedeľu: 10.30 hod., v ut. o 16.00 hod.,
zaopatrovací mobil: 0908 431 049
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou Hôrkou 1 - Kramáre
Farnosť Najsv. Srdca Ježišovho
pátri redemptoristi,
sv. omša v nedeľu v nemocničnej kaplnke o 9.00 hod.,
zaopatrovací mobil: 0908 431 049
Železničná NsP Farnosť Blumentál – Nanebovzatia Panny Márie
sv. omša v nemocničnej kaplnke v nedeľu o 10.00 hod.,
kapláni – kancelária 02 5556 2319,
zaopatrovací mobil: 0948 313 363
Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia - Nám. SNP č. 11 Kostol Návštevy Panny Márie – súčasť areálu nemocnice
Sv. omše:
pondelok piatok 8.00 a 18.00, sobota 8.00 a nedeľa 9.30 hod.
Pohotovostný kontakt služba na oddelení
Vojenská nemocnica,
Železná studienka
Vojenský ordinariát
sv. omša v nedeľu o 9.00 hod
Gréckokatol. Cirkev: dp. farár Rastislav Čižik 0907 387 265, www.grkatba.sk liturgie
Každú zmenu a doplnenie môžete hlásiť časopisu QUO: quo@kjs.sk, 02/ 6436 0725 a zostavovateľovi tohto zoznamu páter Frank Vandegehuchte MSC, 0918 379 797, fravamsc@centrum.sk