Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk
Upravené 23.11.2012
I. Obvod II. Obvod III. Obvod IV. Obvod V. Obvod

I. obvod
  č. telefónu web stránka e-mail úradné hodiny
Alžbetínky Kostol sv. Alžbety, Špitálska 21.,
812 32
59 24 96 30
59 24 96 71
0905 624 902
www.alzbetinky.sk alzbetinky@ousa.sk Po-Pia 7:00-9:00 a 13:30-15:30
So-Ne 13:30-15:00
Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Floreánske námestie, farský úrad Vazovova ul. 8,
811 07
55 41 02 33
kancelária: 0904 555 566
zaopatrovanie: 0948 313 363
www.blumental.sk blumental@blumental.sk Po–Pia 9:00–11:00
a 14:30–16:30
Katedrála sv. Martina, Rudnayho nám.
farský úrad Kapitulská 9,
811 01
54 43 34 30 www.dom.fara.sk dom@fara.sk Po–Pia 14:30–16:30
Dominikáni Kalvária Kostol Panny Márie Snežnej
Farský úrad Na Kalvárii 10, 811 04
54 77 53 41,
54 79 21 66
www.dominikani.sk kalvaria@kalvaria.sk Ut 9:30–11:30,
Ut–Pia 14:30–17:00
Kostol Trinitárov, (Trojička) Župné námestie
farský úrad Veterná 1,
811 03
54 41 51 06 www.trojica.sk adamus@zutom.sk Po, Pia 8:30–12:00
Str 13:30-17:00
Františkáni Kostol Zvestovania
Františkánska 2,
811 01
0910 966 778 www.frantiskani.sk kostolba@gmail.com pri sv. omšiach
Jezuiti Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
Františkánske nám. 5, 814 99
54 43 00 93 www.jezuiti.sk/glog/bratislava sjkostol@gmail.com pri sv. omšiach
Kapucíni Kostol sv. Štefana
Župné nám. 10,
P.O.BOX 235, 811 03
59 30 38 00 www.kapucin.sk bratislava@kapucin.sk pri sv. omšiach
Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie, Nám SNP 11,
811 06
57 88 71 00
57 88 71 11
www.milosrdni.eu priormb@gmail.com pri sv. omšiach
Modrý, Kostol sv. Alžbety,
Bezručova,
farský úrad Bezručova 2,
811 09
52 73 35 72
52 73 35 73
www.modrykostol.fara.sk modrykostol@gmail.com Po, Str, Pia 14:30–17:00
Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie,
Jesenského 4, 811 02
54 43 28 46 www.kanonisky-nd.sk kanonisky.nd@gmail.com pri sv. omšiach
Podhradie Kostol Najsv. Trojice
Žiškova, 7
811 01
54 43 34 30 www.podhradie.fara.sk podhradie@fara.sk Farský úrad Katedrála sv. Martina
Redemptoristi Kostol sv. Cyrila a Metoda, Puškinova 1,
811 04
52 49 76 28
zaopatrovanie: 0908 790 568
www.cssr.sk
forum.cssr.sk
patogrotak@gmail.com pri sv. omšiach
Uršulínky Kostol Loretánskej Panny Márie,
Uršulínska 3,
811 01
54 43 46 96 www.ursulinky.sk ursuline01@gmail.com
tadea@centrum.sk
pri sv. omšiach
Kostol sv. Ladislava, Špitálska 7,
811 08
52 96 75 98 - pri sv. omšiach
Katedrála
Chrám Povýšenia sv. Kríža, Greckokatolícka cirkev
Ul. 29 agusta č.7, 811 08
52 93 28 56 www.grkatba.sk bratislava@grkatba.sk -

II. obvod
  č. telefónu web stránka e-mail úradné hodiny
Pod. Biskupice – Kostol Sv. Mikuláša
farský úrad Trojičné nám. 4,
821 06
45 24 86 71
45 64 08 44
45 64 08 45
www.farapb.sk biskupice@farapb.sk Po, Str, Pia, 14:30 - 16:30
Pod. Biskupice – Kostol Sv. Kríža (nemocnica)
Biskupská, 822 56
púťe: 45 52 06 12
zaopatrovanie: 0918 379 797
www.old.misionari.sk
www.sestrysvkriza.sk
www.zdenka.estranky.sk
chorí: fravamsc@centrum.sk
púte: biskupice.scsc@gmail.com
pri sv. omšiach
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
Kaštielska, 821 05
43 41 51 58 www.fara-ruzinov.sk rkfu@vincentdepaul.sk pri sv. omšiach
Ružinov Kostol sv. Vincenta de Paul
farský úrad Tomášiková 8, 820 12
43 41 51 58
zaopatrovanie: 0908 318 754
www.fara-ruzinov.sk rkfu@vincentdepaul.sk Po – Pia 15.00 – 17.00
Saleziáni, Kostol P. Márie Pomocnice
farský úrad Miletičova 7, 821 08
50 23 12 22
50 23 11 49
www.mileticka.sk fara.mileticova@sdb.sk Ut – Pia 16.00 – 17.30
Saleziáni, Trnávka,
Kostol sv. Don Bosca
farský úrad Okružná 13, 821 04
48 70 00 10 www.trnavka.sk fara@trnavka.sk Ut – Pia 15.00 – 17.00
Vrakuňa – Kostol Mena Panny Márie,
farský úrad Poľnohospodárska 3,
821 07
45 25 70 53 www.vrakuna.eu vrakuna@vrakuna.eu Po, Str 14.30 – 16.30, Pia 9.00 – 11.00

III. obvod
  č. telefónu web stránka e-mail úradné hodiny
Kostol Kráľovnej rodiny
farský úrad Teplická 2, 831 02
44 46 16 23 www.teplicka.org office@teplicka.org Po, Str , Pia 16.00 – 17.00
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho,
farský úrad Klenova 87, 831 01
54 77 50 15
zaopatrovanie: 0908 431 049
www.fara.sk/kramare kramare31@gmail.com pri sv. omšiach
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba,
farský úrad Alstrova 121, 831 06
44 88 46 04
0948 777 174
www.fararaca.sk farsky.urad@gmail.com Po – Pia po večernej sv. omši
Katedrala sv. Šebastiana
vojenský ordinariat, Pekná cesta
0917 217 480 www.katedrala.fara.sk katedrala.sebastian@gmail.com Cirkevná matrika - farnosť Rača (krsty, birmovky, sobáše, pohreby)
Vajnory Kostol Sedembolestnej Panny Márie
farský úrad Baničova 14, 831 07
43 71 24 35 - slepcan.peter@gmail.com Po – Pia 15.00 – 16.00 a po telefonickom dohovore

IV. obvod
  č. telefónu web stránka e-mail úradné hodiny
Devín – Kostol Sv. kríža
farský úrad Štítová 2, 841 10
65 73 02 35 www.fara.sk/devin gavenda@rcc.sk pri sv. omšiach
Devínska Nová Ves
Kostol Ducha sv.
farský úrad Istrijská 15, 841 07
64 77 63 33 www.fara.sk/devinska farnost.devinska@gmail.com Po, Pia 17:30 – 18:30 (leto)
16:30 – 17:30 (zima)
Štv 9:00 –10:00, So 9:00 – 11:00,
alebo podľa osobného dohovoru
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
farský úrad Pribišova 49, 841 05
65 41 15 87
0908 166 929
0911 811 387
www.fara.sk/dlhediely sherenyi@gmail.com pri sv. omšiach
Dúbravka, Kostol sv. Kozmu a Damiána Strmé sady
fara Brižitská 15, 841 01
kancelária farského úradu
M. SCH. Trnavského 19, 841 01
fara 64 36 10 85
kancelária len v úradných hodinách
64 46 33 15
www.fara.sk/dubravka kancelaria.dsv@gmail.com Po, Str a Pia 15.00 – 17.00
Dúbraka, Kostol Ducha sv.
M. SCH. Trnavského 19, 841 01
64 46 33 15
kancelária len v úradných hodinách
www.fara.sk/dubravka kancelaria.dsv@gmail.com Po, Str a Pia 15.00 – 17.00
Karlova Ves, Kostol sv. Michala Archanjela
Karloveská 2, 841 04
65 42 68 60 www.svmichal.sk
www.minoriti.sk
klastor@minoriti-ba.sk -
Karlova Ves, Kostol sv. Františka
Námestie sv. Františka 4, 841 04
65 42 68 60 www.svmichal.sk
www.minoriti.sk
klastor@minoriti-ba.sk Po – Pia 15.00 – 17.00
Lamač, Kostol sv. Margity
farský úrad Vrančovičova 58, 841 03
64 36 53 47 www.fara.sk/lamac faralamac@gmail.com Ut – Pia
16:00 – 17:00
UPC Mlynská Dolina,
841 04
65 41 22 36
0905 406 679
www.upc.uniba.sk stefanec@svd.sk pri sv. omšiach
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
farský úrad Sv. Pia X. č. 1,
841 06
65 95 62 13 www.fara.sk/zahorska_bystrica farabystrica@stonline.sk Po – Štv 8:30 – 15:30
Pridané farnosti ku dekanátu Bratislava Sever (IV. obvod)
Marianka Tešitelia
Kostol Narodenia Panny Márie,
F. ú. Nám. 4. apríla 20,
900 33 Marianka
65 93 52 26 www.marianka.sk/web/
www.tesitelia.sk
fara@marianka.sk
tesitelia@gmail.com
Po - So: v priebehu dňa, mimo sv. omší a spoločných modlitieb
Stupava Kostol sv. Štefana kráľa,
f. ú. Nám. Svätej Trojice 1,
900 31 Stupava
65 93 44 48 www.farastupava.sk farastupava@farastupava.sk pri sv. omšiach
Borinka , Kostol Božského Srdca Ježišovho filiálka Stupavy kontakt Stupava - - -
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
Hlavná 66, 900 66 Vysoká pri Morave
65 96 72 10 - faravysoka@airwave.sk -
Zohor
Kostol Sv. Margity Antiochijskej,
F. ú. Nám. 1. mája 33,
900 51 Zohor
65 96 12 10 www.zohoronline.sk mkomorny@gmail.com pri sv. omšiach

V. obvod
  č. telefónu web stránka e-mail úradné hodiny
Čunovo, Kostol sv. Michala Archanjela
farský úrad Sochorova3, 851 10
62 85 06 86 marian.cerveny@gmail.com pri sv. omšiach
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša
farský úrad Mandľová 90,
851 10
62 86 03 59 www.jarovce.sk/fara.sk orbanmaster@gmail.com 16:30 – 17:30
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény
farský úrad Gerulátska 63,
851 10
62 85 93 27
0905 497 716
juliusmarian@gmail.com po telefonickom dohovore
Petržalka, Kostol sv. Rodiny
farský úrad Romanova 35,
P.O.BOX 87, 58102
63 81 16 95
0903 563 662
www.fara.sk/svatarodina svatarodina@gmail.com Po – Str 18:00 – 19:00 v pastoračnej miestnosti
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého kríža
farský úrad Daliborovo nám. 1
851 01
63 45 36 98 www.daliborko.sk daliborovo@sdb.sk Po – Str 16:00 – 17:00
Petržalka, Kaplnka sv. Dominika Saviu – Saleziáni Mamateyová,
851 04
62 52 18 52 www.mamateyka.sk mamateyova@sdb.sk pri sv. omšiach
Prtržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej
Panny Márie, farský úrad Betliarska 3., P.O. BOX 38, 850 07
63 81 53 89
zaopatrovanie 0917 355 555
www.faraluky.sk faraluky@gmail.com Po, Str, Pia 17:00 – 18:00
Prtržalka Verbisti, Kostol
Sv. Arnolda Janssena, Krupinská 2,
851 01
68 20 98 12 www.svd.sk
www.mladymisionar.sk
strecko@volny.cz pri sv. omšiach