Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

Archív úvodíkov QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: kjs.bratislava@gmail.com
aktualizované 26.12.2018
I.Obvod II. Obvod III. Obvod IV.Obvod V.Obvod Nemocnice

I. obvod - Staré mesto
Miesto konania nedele a sviatky pondelok - piatok sobota prikázaný sviatok v pracovný deň
Katedrála sv. Martina
Rudnayovo nám.
9:00(L),
10:30, 12:00,
17:00
7:30, 12:00 7:30, 12:00 7:30, 12:00,
17:00 celebruje o. biskup
Kostol sv. Alžbety Alžbetínky
Špitálska ul.
7:00, 9:00,
18:00
6:00,
7:00 štátny sviatok
7:00, 18:00* 6:00, 18:00
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Blumentál
Florianské námestie
6:00, 7:30,
9:00, 10:30,12.00
16:30,
18:00(M), 19:00
5:45, 6:30,
16:30
6:30,
18:00*
5:45, 6:30,
10:30, 16:30,
18:00, 19:00
Kostol Panny Márie Snežnej
Dominikáni - Kalvária
7:30, 9:00,
11.00, 17.00
7:00, 18:00
Štv 20:00 vysokoškolská
8:00, 18:00* 7:00, 18:00
Kostol sv. Jána z Mathy
Trinitári
(Trojička)
Župné Námestie
7:00, 9:00(L),
10:30, 12:00,
20:00
7:00, 17:30,
12:00 (1. Pia.)
7:00, 17:30* 7:00, 10:30,
12:00, 17:30,
20:00
Kostol Zvestovania Pána
Františkáni
Franiškánske námestie
9:00(M), 10:30(det.), 12:00,
16:30 nepočuj.júl august nie je
18:30
8:00(M), Po, Ut,
18:00(M), St., Štv.,Pia.,
9:00,
19:30, (Str. mládež)
8:00(M), 9:00,
19:30*
Ako v príslušný deň v týždni.
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
Jezuiti
Hlavné námestie
7:30, 9:00 pre rodiny
11:00, 16:30,
18:00
15:15, 16:30,
18:00
Po 20:00 pre mládež
16:30, 18:00* 15:15, 16:30,
18:00
Kostol sv. Štefana Kapucíni
Župné námestie
6:00, 8:00,
9:30, 11:00,
17:00, 19:00
6:00, 17:00 (Pia det.),
19:00 (Pia mládež.)
17:00*,19:00* 6:00,
8:00, 17:00,
19:00
Kaplnka sv. Ladislava
Primaciálný palác
8:30
Jškolský rok.
- - -
Kostol sv. Ladislava
Špitálska
9:30, 11.00(A),
17:30
17:30 17:30* 12:00, 17:30
Kostol Navštívenia Panny Márie
Milosrdní bratia
Námestie SNP
9:30
11:30 (talianska, jul august nie je)
17.00 (Tridentka))
8:00, 18:30 8:00 8:00, 18:30
Kostol sv. Alžbety
Modrý kostol
Bezručová ul.
8:00, 9:30,
11:00,
18:00
7:00, 18:00
Advent Po a Štvr 6:00
7:00, 18:00* 7:00, 9:00,
16:00, 18:00
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Notre Dame
Palackého ul.
9:00(N), 10:30 16:30 16:30* 16:30
Kostol Najsv. Trojice
Podhradie
8:00, 17:00 17:00 17:00* 17:00
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Redemptoristi
Puškinova ul.
8:30, 10:30 det.,
18:00
6:00, 18:00
7:00 deň pracovného pokoja
7:00, 18:00* 6:00, 16:00,
18:00
Kostol Loretánskej Panny Márie
Uršulínky
Uršulínska ul.
8:00,
10:00 detská jul, august nie je
6:30 6:30 6:30
Katedrálny chrám
Povýšenia vznešeného
a životodarného Kríža
(Ondrejský cintorín)
gréckokatolícka cirkev
Ul. 29. augusta
8:00 utiereň,
9:00 (CSL),
10:30(S),
17:00(CSL)
17:00 17:00 podľa oznamov

Vysvetlivky:
liturgická reč :(S) - slovenská, (N)- nemecká, (A)- anglická, (Ch)- chorvatská, (L)-latinská, (M) - maďarská, (CSL)cirkevnoslaviansky, bez označenia slovenská.
Dni v týždni: Ne. - nedeľa, Po. - pondelok, Ut. - utorok, St. - streda, Štv. - Štvrtok , Pia. - piatok, So. - sobota.
* označená sv. omša v sobotu s nedeľnou platnosťou

II. obvod - Ružinov
Miesto konania nedele a sviatky pondelok - piatok sobota prikázaný sviatok v pracovný deň
Kostol Sv. Mikuláša
Pod. Biskupice - Trojičné nám.
8:00(M), 9:30(S) 7:00(M) Str, štvr a Pia
17:00(M) Po, Ut
18:00(S)okrem Ut
advent
6:00(S) Po,Str a Pia
18:00 nie je Po a Pia
7:00(M), 8:00(S) 7:00(M), 18:00(S)
Kostol Svätého kríža
Pod. Biskupice - nemocnica
10:30 8:00 Ut,
17:00
17:00 17:00
Kaplnka sv. Jozefa 
Pod. Biskupice - Komarov
7:00(S), 11:00(M) - 7:00(S), 18:00(M)
Kostol sv. Vincenta de Paul Ružinov - Tomašikova ul. 8:00, 9:30,
11:00, 20:00
7:00, 18:00 Po-Štv,
17:00 Pia
7:00, 17:00* 7:00, 18:00,
20:00
Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
Prievoz - Kaštielska ul.
8:00(S), 9:30(M),
17:00
6:00 6:00 8:00, 17:00
Kostol Márie Pomocnice
Saleziáni - Miletičova
6:30, 8:00,
9:30,školský rok
11:00 , 18:00
6:45,
18:00 Po - Štv
12:00 Ut - Pia šk. rok
19:00 Ut mládež. školský rok
17:15 Pia žiacka
8:00, 18:00* 6:45, 8:00,
12:00 šk. rok
16:30, 18:00
Kostol sv. Don Bosca
Saleziáni
Trnávka - Okružná ul.
6:45, 8:00,
9:30 detská,
11:00, júl august nie je
18:00
6:30,
18:00 Ut - Pia
6:30,
18:00*
6:30, 16:00,
18:00
Kostol Mena Panny Márie
Vrakuňa - Poľnohospodárska ul.
7:30, 8:30(M),
9:45 detská,
11:00, 18:00
6:30 Ut
18:00 Po, Str Štv a Pia
7:00 18:00* 6:30, 10:00,
16:00, 17:00(M),
18:00

Vysvetlivky:
liturgická reč :(S) - slovenská, (N)- nemecká, (A)- anglická, (Ch)- chorvatská, (L)-latinská, (M) - maďarská, (CSL)cirkevnoslaviansky, bez označenia slovenská.
Dni v týždni: Ne. - nedeľa, Po. - pondelok, Ut. - utorok, St. - streda, Štv. - Štvrtok , Pia. - piatok, So. - sobota.
* označená sv. omša v sobotu s nedeľnou platnosťou

III. obvod - Nové mesto
Miesto konania nedele a sviatky pondelok - piatok sobota prikázaný sviatok v pracovný deň
Kostol Kráľovnej rodiny Teplická ul. 7:30, 9:00,
10:30,
12:00 školský rok
18:00,
20:00 vysokoškolské prázdniny nie je
7:00, 18:00 7:00, 18:00* 7:00
16:30, 18:00 20:00 školský rok)
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Kramáre, Klenova ul.
8:00, 10:30,
18:30
18:30 18:30* 6:30, 18:30
Kostol sv. Filipa a Jakuba
Rača - farský
7:30, 10:30 18:00 šk. rok,
18:30 Júl, August
18:00* 18:00 šk. rok,
18:30 Júl, August
Kostol Panny Márie Pomocnice
Rača - cintorín
9:00 det., 11:30, 19:00 6:30 7:00 6:30
Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Vajnory
8:00, 10:30, 17:30 (Z.čas)
18:30 (L.čas)
8:00 18:30
Katedrála sv. Šebastiána
Krasňany
9:00 (detská), 10.30,
18.00
7:00 Po a Str
18:00 Ut,Štv a Pia
advent 6:00
7:00 7:00, 18:00

Vysvetlivky:
liturgická reč :(S) - slovenská, (N)- nemecká, (A)- anglická, (Ch)- chorvatská, (L)-latinská, (M) - maďarská, (CSL)cirkevnoslaviansky, bez označenia slovenská.
Dni v týždni: Ne. - nedeľa, Po. - pondelok, Ut. - utorok, St. - streda, Štv. - Štvrtok , Pia. - piatok, So. - sobota.
* označená sv. omša v sobotu s nedeľnou platnosťou

IV. obvod - Bratislava Karlova ves
Miesto konania nedele a sviatky pondelok - piatok sobota prikázaný sviatok
v pracovný deň
Kostol Svätého kríža
Devín, Námestie práce
9:30 7:00 Ut, Štv,
18:00 Po, Str, a Pia
8:00 18:00
Kostol Ducha Svätého
Devínska Nová Ves, Istrijska ul.
8:00, 9:30(deti),11:00 školský rok
8:00, 10:30 júl, august
18:00 Z.čas
19:00 L.čas
Ut 8:00,
Po., Str. - Pia. 18:00 Z.čas
Po., Str. - Pia. 19:00 L.čas alebo 8:00
8:00 8:00,
18:00 Z.čas
19:00 L.čas
Kostol Narodenia Panny Márie
Dlhé Diely, Pribišova
7:30, 9:30,
11:00 júl, august nie je
18:00 Z.čas
19:00 L.čas
6:30,
18:00 Z.čas okem stredy
19:00 Str. mlásež.
10:00 Štv. pre mamičky. 19:00 L.čas
18:00* Z.čas
19:00* L.čas
10:00, 18:00(šk. rok),
19:00(júl, august)
Kostol sv. Kozmu a Damiána
Dúbravka, Strmé sady
11.00
10.00 jul-august
- - 18:00
Kaplnka Ružencovej Panny Márie
Dúbravka, Brižidcká
7:30 - - 7:30
Kaplnka Božieho Milosrdenstva
Dúbravka, DSS Pri Kríži
- - 17:00* 17:00
Kostol Ducha Svätého
Dúbravka, Schneidera Trnavského
6:30, 8:00,
9:30 za účasti detí jul, august nie je
11:00, 18:00
6:30, 18:00 7:00, 18:00* 6:30, 16:30,
18:00
Kostol sv. Michala
Karlova Ves, Karloveská cesta
10:00, 19:00 6:45 - 6:45
Kostol sv. Františka
Karlova Ves, Námestie Sv. Františka
7:00, 8:30,
10:00 detska júl, august nie je
11:30, 18:00
18:00 7:00, 18:00* 10:00, 18:00, 19:30
Kostol sv. Margity
Lamač, Vrančovičova ul.
7:30, 9:00 mládež.,
10:30
jul august:
7:30 a 10:00
7:00 Ut
okrem Ut
18:00 šk. rok
19:00 júl, august
7:00 7:00, 18:00
Kaplnka sv. Rozálie
Lamač
- Str 18:00 máj - september - -
UPC Mlynská Dolina 8:00 júl august nie je,
10:00, 22:00
19:00 Po
21:00 Ut-Pia
júl august nie su
19:00 grkat
júl august nie su
21:00
júl august nie su
Kostol sv. Petra a Pavla
Záhorská Bystrica
7:00, 8:30
10:00,19:30
18:00 7:00 7:00, 18:00
Pridané farnosti ku dekanátu Bratislava Sever (IV.obvid)
Marianka Tešitelia
Bazilika Narodenia Panny Márie,
F. ú. Nám. 4. apríla
8:00, 9:30, 11:00, 18:30 8:00, 18:00 8:00, 18:00* 8:00, 18:00
Stupava
Kostol sv. Štefana Uhorského,
f. ú. Nám. Svätej Trojice 1
7:15, 10:45 18:00 Po, Ut, Št, Pia
7:30 Str
18:00* Podľa oznamov
Stupava-Mást
Kostol Sv. Šebastiána
9:30 7:00 Ut, 18:00 Štv - Podľa oznamov
Borinka
Kostol Božského Srdca Ježišovho
8:15 17:00 Štv - Podľa oznamov
Vysoká pri Morave
Kostol sv. Ondreja
Hlavná 66
9:00 17:00 17:00* -17:00
Zohor
Kostol Sv. Margity Antiochijskej
Nám. 1. mája
8:00, 10:30 17:30 Z.čas
18:30 L.čas
8:00 17:30 Z.čas
18:30 L.čas

Vysvetlivky:
liturgická reč :(S) - slovenská, (N)- nemecká, (A)- anglická, (Ch)- chorvatská, (L)-latinská, (M) - maďarská, (CSL)cirkevnoslaviansky, bez označenia slovenská.
Dni v týždni: Ne. - nedeľa, Po. - pondelok, Ut. - utorok, St. - streda, Štv. - Štvrtok , Pia. - piatok, So. - sobota.
* označená sv. omša v sobotu s nedeľnou platnosťou

V. obvod - Petržalka
Miesto konania nedele a sviatky pondelok - piatok sobota prikázaný sviatok v pracovný deň
Kostol
sv. Michala Archanjela
Čunovo
9:00(S), 10:30(Ch) 18:00 7:00 18:00
Kostol
sv. Márie Magdalény
Rusovce
9:30 18:00 18:00* 18:00
Kostol sv. Mikuláša
Jarovce
8:00, 10:00 18:00 Po,Str, Pia,
8:00 Ut,
18:30 Štv
8:00 7:00, 18:00(okr. Štvr)
18:30 Štvr.
Kostol Sv. Rodiny
Petržalka
Nám. Jána Pavla II.
7:30, 9:00,
10:30, 18:00
grk. liturgia 15:30
7:00, 18:00 7:30,
8:00 1.sobota v mesiaci
7:00, 18:00
Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Petržalka Lúky
Betliarska ul.
8:00, 9:30,
11:00 18:30
6:30 júl august nie je
18:30 Po, Ut,Štv, Pia
17:30 Str pre deti jul august nie je
8:00 6:30, 17:00, 18:30
Kostol
Povýšenia Svätého Kríža Petržalka
Daliborovo námastie
6:30, 7:45,
9:00, 10:30,
18:00, 20:00
7:00, 18:00 8:00, 18:00* 7:00, 18:00, 20:00
Kaplnka
sv. Dominika Sávia Petržalka
Saleziáni Mamateyova ul.
nedeľa:
7:30, 9:30,
11:00 detská
sviatok Po - Pia:
7:30, 9:30, 17:30
17:30 Ut-Pia 17:30* 17:30, 19:00
Kostol sv. Arnolda Janssena
Verbisti, Petržalka
Krupinská ul.
8:00, 10:00
18:30
18:30 september - jun
7:00 jul-august
18:30* 8:00,18:30

Vysvetlivky:
liturgická reč :(S) - slovenská, (N)- nemecká, (A)- anglická, (Ch)- chorvatská, (L)-latinská, (M) - maďarská, (CSL)cirkevnoslaviansky, bez označenia slovenská.
Dni v týždni: Ne. - nedeľa, Po. - pondelok, Ut. - utorok, St. - streda, Štv. - Štvrtok , Pia. - piatok, So. - sobota.
* označená sv. omša v sobotu s nedeľnou platnosťou

Nemocnice
Miesto konania nedele a sviatky pondelok - piatok sobota prikázaný sviatok v pracovný deň
Alžbetínky - nemocničná kaplnka 10:00 16:00 - 16:00
Fakultná nemocnica akad. Dérera - Kramáre 11:00 - - -
Detská Fakultná nemocnica - Kramáre, Kaplnka Matky Ustavičnej pomoci - 15:00 len v pondelok - -
Fakultná nemocnica - Mickiewičova 10:30 len v nedeľú - - -
Kostol Sv. kríža
Pod. Biskupice - nemocnica
10:30 16:00 16:00 16:00
Národný onkol. ústav na Klenovej 10:30 - - -
Petržalka - nemocničná kaplnka - 16:00 Ut 16:00* 16:00
Nemocnica - Ružinov 9:30 - - -
Slov. srdcovo-cievny ústav - Kramáre 9:00 - - -
Železničná nemocnica 10:00 15:15 Str - 15:00

Vysvetlivky:
liturgická reč :(S) - slovenská, (N)- nemecká, (A)- anglická, (Ch)- chorvatská, (L)-latinská, (M) - maďarská, (CSL)cirkevnoslaviansky, bez označenia slovenská.
Dni v týždni: Ne. - nedeľa, Po. - pondelok, Ut. - utorok, St. - streda, Štv. - Štvrtok , Pia. - piatok, So. - sobota.
* označená sv. omša v sobotu s nedeľnou platnosťou