Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Katolícka jednota Slovenska
Oblastné centrum Bratislava
ako zostavovateľ a distribútor
mesačníka QUO
informácií dekanátov
na území mesta Bratislava,
túto činnosť ukončuje
vydaním Vianočného čísla roku 2017.


V januári 1997 sme boli oslovení dôstojným pánom dekanom Mons. Jánom Formánkom, aby sme sa zapojili ako zostavovatelia a distribútori do projektu vydávania informácií pre veriacich dekanátu mesta Bratislava. Túto výzvu sme prijali a službu pre veriacich sme vykonávali 21. rokov.
Po vytvorení Bratislavskej arcidiecézy na území mesta vznikli tri dekanáty. Po odchode do dôchodku Mons. Jána Formánka generálného vikára, prevzal jeho funkciu a zastrešil projekt otec biskup Jozef Haľko.
Naši členovia, ktorých vekový priemer postupne dosiahol viac ako 80 rokov, vytrvalo v snehu, v páľave aj v daždi prišli a rozniesli QUO do našich farností. Niektorých povolal Pán a nám ostatným ubúdajú sily.
Za tie roky sa zmenili podmienky šírenia infomácií a tým počet výtlačkov pre jednotlivé farnosti sa znižoval.
Chceme sa poďakovať za ochotu spolupracovať pri zbieraní informácií hlavne čo sa týkalo prípravy a priebehu ako Veľkonočných, tak aj Vianočných sviatkov.
Ďakujeme všetkým, ktorí písali úvodníky, za tie roky ich bolo 264.
Uzatvárame jednu kapitolu našej služby a odovzdávame všetko do Božích rúk.