Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Boh si nás v Kristovi ešte pred stvorením sveta vyvolil (Ef1,3-14)
ročník 25 • júl 2015

Šťastím Boha sme my.
Kráčaš po ceste spolu s Ježišom. Jeho stopy sprevádzajú tvoje stopy. Ty a Ježiš - bok po boku ako dvaja priatelia. Sú tam tvoje odbočenia, návraty, zastávky... "Pane, pochopil som, že keď moje malé stopy boli v tvojich veľkých, vtedy som sa učil chodiť v tvojich stopách, nasledovať ťa zblízka?" "Správne." "A keď sa moje stopy zväčšili a dosahovali rovnakú veľkosť ako tvoje, vtedy som sa stal tvojím ozajstným učeníkom." "Presne tak." "Ale, Pane, čo sa stalo potom? Azda som sa vrátil na začiatok? Zasa tu vidno kľukaté stopy." Chvíľu bolo ticho a nakoniec Ježiš odpovedal: "Aha, tie? To som od šťastia tancoval okolo teba." Obraz Boha, ktorý tancuje nám nejako nesedí, lebo sme si z Boha vlastnou ľudskou slabosťou, ba až hlúposťou vykreslili prísneho a nám vzdialeného Pána, ktorého úlohou je nás kontrolovať, robiť nám výčitky a poukazovať na pravidlá. Aký veľký a nešťastný omyl. Načo by sa potom Boh stal človekom, keby chcel byť vzdialený od nás a nášho života? Nie je to práve naopak? Tak sa nepohoršujme nad výrazom „tancujúci Boh“ – vôbec to nie je vzdialené od reality lásky, ktorú k nám Boh cíti. Nikdy ste predsa nevideli zaľúbený pár, kedy sa mladík tak teší zo svojej dievčiny, že s radosťou, akoby bez príčiny lieta okolo nej, nadšený z jej nežnej prítomnosti? Prečo by sa aj Boh nemohol podobne tešiť z nás? Šťastím Boha sme my. Toto je najprekvapivejší paradox kresťanstva. A keď je ťažké byť verný, keď všetko vôkol teba je zahmlené, keď ísť vpred vnímaš len ako námahu, vtedy sa zastav, zavri oči, ústa a uši. Budeš vnímať Boha, ako s radosťou tancuje okolo teba. Na svete je jedno jediné miesto, ktoré dokáže zabrániť každej vojne, násiliu, či agresivite. Je uprostred tvojho srdca. Tam, kde nachádzame Boha, ktorý sa z nás teší. Veď nie je najväčšie nešťastie človeka vtedy, keď si myslí, že ho nikto nemá rád, že sa nikto neteší z jeho prítomnosti? Slabá sebaúcta, to že sa nevieme doceniť, že si myslíme, že sa musíme meniť, aby sme sa zapáčili Bohu, že sa cítime byť viac hriešni ako skutočne sme a nevidíme milióny svojich dobrých a krásnych vlastností, to je to najväčšie zlo, to je to najväčšie nešťastie našej doby a preto je mnoho ľudí smutných ba až depresívnych. Náš obraz o nás samých je základom duchovného života, lebo ak sa nebudeme mať radi samých seba, ako môžeme mať radi druhých ľudí a Boha? Možno nám môže pomôcť obraz tancujúceho Boha, ktorý takto prejavuje radosť už len nad čírym faktom že sme. Má nás rád pre nás samých, preto čo sme. Nech nás sprevádza obraz plesajúceho Boha, ktorý sa tak veľmi teší, že existujeme, že sme, že môže spolu s nami kráčať naším životom.

P. Tomas Jellus SJ
Rektor kostola Najsvatejšieho Spasitela (jezuiti)

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
sobota 4. 7. 2015 -Kopčany pri Kostolíku sv. Margity Antiochijskej slávi k úcte svätých vierozvestov Cyrila a Metoda sv. omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský 16.00 hod.
nedeľa 5. 7. 2015 Nitra Svätoplukovo námestie CELONÁRODNÁ CYRILOMETODSKÁ SLÁVNOSŤ 10.00 hod.
piatok 31. júla - nedeľa 2. augusta 2015 Poprad NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE P15 s účasťou slovenských biskupov

ZMENY SV. OMŠÍ počas prázdnin
Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie Po – Pia o 18.00 hod. nebude
Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie v taliančine o 11.30 hod. nebude
Kaplnka sv. Ladislava Primaciálny palác o 8.30 hod. nebude
Uršulínky Kostol Loretánskej Panny Márie nedeľa detská o 10.00 hod. nebude
Saleziáni – Miletičova, Kostol Márie Pomocnice
• utorok mládežnícka o 19.00 hod. nebude
• nedeľa 9.30 nebude
Saleziáni Trnávka Kostol sv. Don Bosca nedeľa o 11.00 hod. nebude
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 9.30(M) nebude
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• pondelok, streda a piatok o 18:00;
• utorok a štvrtok o 6:30.
• Sobota o 7:00 a 18:00;
• Nedeľa: 7:30; 8:30(maďarsky); 9:45; 11:00; 16:00 (tridentská v latinskom jazyku) 18.00 hod.
Kostol Kráľovnej rodiny, Teplická
• pondelok streda a piatok 18.00 hod.
• utorok a štvrtok 7.00 hod.
• nedeľa 7.30, 9.00, 10.30, a 18.00 hod.
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha
nedeľa 8.00, 10.30 a 19.00 hod. Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie
• nedeľa o 11.00 hod. nebude
• pondelok – sobota o 19.00 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého nedeľa sv. omša o 9.30 pre deti nebude
Karlova Ves, Minoriti, Kostol sv. Františka nedeľa sv. omša o 10.00 pre deti nebude
Lamač Kostol sv. Margity
• nedeľa 7.30 a 10.00 hod.
• večerné sv. omše o 19.00 hod.
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza zatvorené,
• budú nedelné sv. omše o 10.00 a 22.00 hod.,
• v prikázané sviatky – to sa bude priebežne aktualizovať
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža pondelok – piatok iba večerné sv. omše o 18.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie pondelok – piatok 18.30 (6,30 a Str 17.30 nebude)
Verbisti, Petržalka, Kostol sv. Arnolda Janssena pondelok – piatok o 7.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 4. 7.2015
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana 16.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu a prikázaný sviatok 16.00 hod.

výročie posviacky Kostola sv. Jána z Mathy- trinitársky (Trojička)
možnosť získať úplné odpustky
• utorok 7. 7. 2015 pri sv. omšiach 7.00 a 17.30 hod.
• nedeľa 12. 7. 2015 pri sv. omšiach 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 a 20.00 hod.

sobota 11. 7. 2015 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 21. 7. 2015 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 19. 7. 2015 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Podunajské Biskupice – Kostol Svätého Kríža (nemocnica) každú sobotu 15.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

ADORÁCIE
I. obvod
Dom, Katedrála sv. Martina
• piatok 3. 7.2015 12.30 hod.
• nedeľa 5. 7.2015 16.15 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• piatok 3. 7.2015 výročná celodenná
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv, Jána z Mathy (Trojička) nedeľa 5. 7.2015 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 3. 7.2015 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 5. 7.2015 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 3. 7.2015 15.00 – 16.40 hod.
• nedeľa 5. 7.2015 15.00 – 16.40 hod.
Kostol sv. Ladislava denne
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 3. 7.2015 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 3. 7.2015 v rámci večernej sv. omši
• nedeľa 5. 7.2015 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedeľa 5. 7.2015 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Pod. Biskupice Kostol Sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
• každá sobota 15.00 hod.
• Modlitba zmierenia za pokoj a požehnanie každá sobota 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý utorok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
• utorok pred prvým piatkom o 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 3. 7.2015 15.00 – 18.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každý pondelok – piatok 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• štvrtok pred prvým piatkom
16.30 – 18.00 hod. tichá
19.00 – 20.00 hod. animovaná
20.00 – 21.00 hod. tichá
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 5. 7.2015 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• nedeľa 5. 7.2015 16.00 –18.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
• piatok 3. 7.2015 18.30 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.
• každú sobotu s katechézou 16.30 hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha
• piatok 3. 7.2015 19.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• utorok 14. 7.2015 výročná celodenná, sv. omša 10.00 hod.
každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 5. 7.2015 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity nedeľa 5. 7.2015 15.00 – 16.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• každý piatok po sv. omši
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 hod.
• každý štvrtok 20.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja piatok 3. 7.2015 17.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény
• každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.15 – 19.15 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 5. 7.2015 16.30 – 18.15 hod.
• každý štvrtok 19.15 – 20.15 hod.
Petržalka, Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok 19.15 hod.

VEŠPERY
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
každá nedeľa po večernej sv. omši začínajúcej 18.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie každá sobota po sv. omši začínajúcej 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie pondelok – piatok sv. omša s vešperami 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice každý štvrtok v rámci sv. omše 18.00 hod. (po sv. omši adorácia).
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda po večernej sv. omši.
Rača, Kostol Svätých Filipa a Jakuba každý pondelok – sobota počas sv. omše 18.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka denne po večernej sv. omši
Petržalka, Verbisti, Kostol Svätého Arnolda Janssena každú nedeľu 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 25. 7.2015 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul
• sobota 4. 7.2015 7.45 hod.
• sobota 18. 7.2015 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 4. 7.2015 7.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok 18.15 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY

HISTÓRIA ÚCTY K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU
piatok 3. 7. 2015 Modrý, Kostol sv. Alžbety sv. omša celebrant P. ThDr. Ján Ďurica, SJ, PHD. 18.00 hod.
nasleduje adorácia a po nej premietanie filmu

DUCHOVNÉ CVIČENIA SV. IGNÁCA
Centrum Salvator, Bratislava, Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Jakubovo nám. 4
streda 1. 7. – sobota 4. 7. 2015 so začiatkom o 18:00 hodine
Sprevádzajúci: sr. Gracia Kováčová, sr. Viannea Kisilová
Cena: 75,00 EUR (strava, ubytovanie)
Ak chcete spoznať a zakúsiť tieto duchovné cvičenia sv. Ignáca,
prihlásiť sa môžete na emailovej adrese:
centrumsalvator@gmail.com

POĎTE KU MNE VŠETCI... A JA VÁS POSILNÍM
sobota11. 7. 2015 Centrum Salvator, Kongregácia sestier
Najsvätejšieho Spasiteľa, Jakubovo nám.4, Bratislava so začiatkom o 9:00 hod.

Cítiš sa unavený a preťažený? Potrebuješ načerpať z prameňa a posilniť samým
Ježišom? Ponúkame Ti možnosť byť v jeden deň s Pánom v tichosti svojho srdca
prostredníctvom jednodňovej duchovnej obnovy, kde bude priestor na modlitbu,
ticho, zdieľanie, zamyslenie....
Sprevádzajúci: sr. Viannea Kisilová, sr. Monika Šlapková
Cena: 12,00 EUR
Prihlásiť sa môžeš: monikaslapkova@gmail.com

utorok 28. 7. 2015 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 16.00 hod.

BIBLICKÝ KURZ ABECEDA NAŠEJ SPÁSY
Karlova Ves, Kostol sv. Františka

Od septembra opäť začíname s biblickou výukou pre dospelých.
Vzdelávací kurz trvá 10 mesiacov od septembra do konca júna. Koná sa raz týždenne v pastoračnej miestnosti Kláštora minoritov na námestí sv. Františka vždy v nedeľu od 16. hodiny (dĺžka kurzu je 120 minút).
Biblický kurz je určený pre každého, kto má dobrú vôľu.
Na kurz je potrebné mať vlastné Písmo sväté (rímsko-katolícke).
Koncepcia kurzu je stavaná tak, že je zároveň aj prípravou na všetky sviatosti Cirkvi. Katechézy budú dopredu zasielané. Každý rok pripravujeme aj nepokrstených, teda katechumenov. Kurz je bezplatný.
Kontakt: 0904 318 019
tereza.borkovicova@gmail.com
www.minoriti.sk oznamy

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
V mesiacoch júl – august sú prázdniny.

kontakt info@domquovadis.sk
info: http://www.domquovadis.sk

PÚTE
sobota 4. 7.2015 (mesačná púť) do Marianky
Bratislavská Kalvária - Železná studienka - Kačin - Marianka

• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod. na bus. č.43 výstup: Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke15.00 hod.
Info k pešej púti:
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 5. 7.2015 Mesačná Krížová cesta
Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou .
www.sprevadzajuci. sk Marián Oravec 0908 417 905.

Program na Trojdnie s blahoslavenou Zdenkou
v kostole Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach

• utorok 28.7.2015
Posvätný ruženec s bl. Zdenkou a litánie k bl. Zdenke16.00 hod.
Sv. omša: hlavný celebrant – Mons. Anton Tyrol, generálny vikár spišskej diecézy17.00 hod.
• streda 29.7.2015
Korunka k Božiemu milosrdenstva a litánie k bl. Zdenke 16.15 hod.
Sv. omša: hlavný celebrant – Mgr. Štefan Fábry, kaplán v Konskej, spievajú Kapucíni 17,00 hod.
Po sv. omši: Koncert bratov Kapucínov
Večerné bdenie: Novicky Milosrdných sestier Svätého kríža 20.00 hod.
• štvrtok 30.7.2015
Modlitby v Zátiší blahoslavenej Zdenky (Cintorín) a litánie k bl. Zdenke 16.00 hod.
Slávnostná sv. omša: hlavný celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup 17.00 hod.

NA BICYKLI ZA ŽIVOT
Spoločenstvo Život ako dar už po 18. krát organizuje cyklistickú akciu za záchranu nenarodených detí. Spája pritom radosť zo športu s modlitbovou službou.
V tomto roku cyklisti navštívia 54 miest Slovenska, aby:
• sa stretli s miestnymi ľuďmi dobrej vôle
• sa zjednotili v modlitbe, najmä na miestach, kde násilne zomierajú nevinné počaté deti
• odovzdali radostnú zvesť o ľudskej dôstojnosti človeka od počatia po prirodzenú smrť
• pozvali k spoločnému sláveniu na Národnom pochode za život, 20. septembra 2015 v Bratislave.
Ukončenie cyklo púte 31.7. 2015 Bratislava, Katedrála sv. Martina svätá omša 7.30 hod. (nasleduje pochod k Nemocnici na Partizánskej ul.)
Akcia začína 4. júla 2015 v Kežmarku, resp. na Levočskej hore a vyvrcholí 31. júla 2015 v Bratislave.
Viac info: http://pochodzazivot.sk/na-bicykli-za-zivot/

KONCERTY
KATEDRÁLNY ORGANOVÝ FESTIVAL V DÓME SV. MARTINA.

Kultúrne leto a hradné slávnosti 2015 30. júl – 10. september 2015 VI. ročník medzinárodného festivalu pod záštitou Bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského organizátori: TRIBUS MUSICAE – BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA – BKIS
štvrtok, 30. júl 2015, 19.00 JANA PASTORKOVÁ, soprán MARIUSZ MONCZAK, husle STANISLAV ŠURIN, organ J. S. Bach, G. B. Pergolesi, M. Schneider-Trnavský, S. Šurin, V. Godár, H. Gorecki, J. Strejc -
See more at: http://www.tribusmusicae.sk/media/bulletins/vi-katedr%C3%A1lny-organov%C3%BD-festival-bratislava#sthash.pixHcfqp.dpuf

RÔZNE

ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POMÔCOK 2015

Aj v tomto roku pripravila Slovenská katolícka charita (SKCH) zbierku školských pomôcok. Jedná sa o šiesty ročník akcie, ktorá pomáha znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový školský rok.
Prinesením vecí podporíte slovenské rodiny. Môžete tak urobiť počas trvania zbierky od 1.júna do 15.augusta 2015.
Zberné miesta
• Bratislavská arcidicézna charita Krasinského 6, 821 04 Bratislava Katarína Kősegiová 02/4425 0374 kosegiova@charitaba.sk po - pia 09:00 – 16:00
• Sklad solidarity Jasovská 6, 851 07 Bratislava - Petržalka p. Kopáčová 02/62250009
• Predajňa sv. Vincenta de Paul Tomášikova 8, 827 29 Bratislava - MČ Ružinov p. Vargová 0905 388 631
Koordinátor zbierky
Bernadetta Múdra
mudra@charita.sk
0904 040 561

VIDEL SOM VŠETKY KOSTOLY SLOVENSKA
je názov fotografickej výstavy v bratislavskom Kostole klarisiek. Jej autorom je 28-ročný Zdenko Dzurjanin a pripravilo ju Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
Zdenko Dzurjanin precestoval celé Slovensko, aby nafotil všetky kostoly, ktoré sa u nás nachádzajú.
Výstava je súčasťou prebiehajúceho festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2015. Návštevníci si ju môžu bezplatne pozrieť od 24. júna do 31. júla v utorok a vo štvrtok v čase medzi 10.00 a 17.00 hod.