Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk


Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! (Mk 1, 1-8)

ročník 27•advent 2017
Advent – čas očakávania
Nedávno sme spolu so svojím päťročným synovcom na svojom mobile sledovali rozličné videá. So záujmom som ho pri tejto našej spoločnej činnosti sledoval. Videá si vyberal sám, no mnohokrát chvíľu po tom, ako ich spustil, nevydržal ich dlho sledovať a hneď nespokojne vyhlásil: „Tu nespievajú!“ a už prstom prechádzal na iné video. Keď som mu povedal, aby chvíľu počkal, že sa dočká aj spievania, nespokojne povedal, že jemu sa čakať nechce.
Začíname spolu adventné obdobie, ktoré tiež nazývame obdobím očakávania. Preto mi skrsla otázka: „Dokážeme my dnes vôbec čakať?“ Keď som v sakristii prvý raz povedal miništrantom, že sú generáciou „fast foodov“, tak sa ma pýtali, čo tým chcem povedať. Vysvetlil som im tento výraz, že nedokážu na nič počkať, že všetko chcú mať ihneď a nejde vôbec o to, či je to aj chutné a dobré. Keď im to poviem dnes, tak sa na tom už smejú. V dnešnej dobe platí „všetko a hneď“. Dnes je dôležitý výkon, produkcia, rast a stáva sa nám čoraz častejšie, že tento aktivizmus prenášame aj do nášho duchovného sveta. Kardinál Newman napísal: „Kresťan je ten, kto očakáva Krista.“ No zdá sa, že hovoriť dnes o trpezlivom čakaní, môže so sebou pred ľuďmi niesť riziko nepochopenia, pretože dokázať čakať si dnešný človek prekladá ako byť pasívny, či nezodpovedne sa vyhýbať riešeniam. Táto neochota až neschopnosť čakať sa vlastne plne prejavuje aj v našom prežívaní adventného obdobia. Často ho vnímame ako čas prípravy na Vianoce, čím samozrejme je, len my toto obdobie úplne preskakujeme. Všetko je zamerané len na Vianoce. Prejavuje sa to aj počas Vianoc, kedy sme stále bombardovaní tým, čo všetko musíme na Vianoce mať a keďže častokrát nevieme rozlišovať a chceme to mať hneď teraz, sme ochotní pred Vianocami brať rôzne pôžičky a úvery, aby sme vytúžené veci mali hneď. Ani tu nedokážeme čakať, chceme všetko a hneď. Trpezlivé čakanie je niečo úplne iného ako pasivita. Dokázať čakať znamená dokázať žiť s tým, čo ešte nie je hotové. Žiť v prítomnosti, ktorá je neúplná, bez toho aby bol človek zúfalý. Tým, že chcem všetko a hneď, vlastne ukazujem, že nemám v sebe nádej. Veď práve čakanie je aj symbolom obrovskej nádeje.
Ženích prichádza, Pán prichádza – to je posolstvo adventu. Nie prišiel, nie príde, ale prichádza. Preto adventné očakávanie znamená čakať teraz v tejto chvíli môjho života, čakať na stretnutie v prítomnosti v perspektíve večnosti. Preto toto čakanie nie je symbolom pasivity, ale obrovskej nádeje, nie lacnej nádeje, „bude lepšie, neboj sa“, ale nádeje plnej Božej vernosti, vernosti v naplnení Božieho prísľubu.
A tak vám, milí priatelia, prajem požehnaný advent, naplnený trpezlivým čakaním, ktoré je symbolom obrovskej nádeje, nádeje stretnutia sa s Pánom v prítomnej chvíli, v perspektíve večnosti. Veď celý náš život je očakávaním a teda adventom.

ICLic Andrej Kalamen
farár Bratislava - Devínska Nová Ves


piatok 8. 12. 2017 prikázaný sviatok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie
sväté omše ako v prikázaný sviatok - pracovný deň


NOVÉNA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE
štvrtok 30. 11. - piatok 8. 12. 2017
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy, Trojička
• štvrtok 30. 11. 2017
ThDr. Santiago Fuertes, kňaz Prelatúry Opus Dei: MATKA DOBREJ RADY 17.30 hod.
• piatok 1. 12. 2017 ICLic Ján Adamus, dekan BA – Stred – sv. Jána z Mathy: POMOCNICA KRASŤANOV 17.30 hod.
• sobota 2. 12. 2017 ICLic. Pavol Brunovský, cirkevný sudca: ÚTOČIŠTE HRIEŠNIKOV 17.30 hod.
• nedeľa 3. 12. 2017 Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup: MATKA CIRKVI 20.00 hod.
• pondelok 4. 12. 2017 ThLic. Pavol Mikula kaplán BA – Stred – sv. Jána z Mathy: PROSTREDNICA VŠETKÝCH MILOSTÍ 20.00 hod.
• utorok 5. 12. 2017 ThDr. Oskar Beorlegui, kňaz Prelatúry Opus Dei: MATKA VIERY 17.30 hod.
• streda 6. 12. 2017 PaedDr. Marián Kráľ, farár sv, Alžbety: PANNA VERNÁ 17.30 hod.
• štvrtok 7. 12. 2017 Mgr. Zdenko Sitka, farár sv. Filipa a Jakuba – Rača: PRÍČINA NAŠEJ RADOSTI 17.30 hod.
• piatok 8. 12. 2017 Mons. Stanislav Zvolenský arcibiskup-metropolita ZASVÄTENIE MESTA Bratislava NEPOŠKVRNENEJ PANNE MÁRII 17.30 hod.

MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA 30 minút pred začiatkom sv. omší
SVÄTÁ SPOVEĎ počas modlitby posvätného ruženca a sv. omše.

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
• streda 6. 12. 2017
Katedrála Sv. Martina modlitbové stretnutie metódou lectio divina vedie otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v cykle "Mladí v Biblii", Jeremiáš sa rozhoduje (Jer 1,4-19) 20.00 hod. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné webovej stránke www.abuba.sk.
• piatok 8. 12. 2017 Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy, Trojička Mons. Stanislav Zvolenský arcibiskup-metropolita ZASVÄTENIE MESTA Bratislava NEPOŠKVRNENEJ PANNE MÁRII 17.30 hod.

Quarantore
Piatok 1. 12. 2017 15.00 – nedeľa 3. 12. 2017 7.00 hod.
Petržalka Kostol Svätej rodiny

Pobožnosť modlitby 40 hodín v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Číslo 40 má v biblickom zjavení veľký význam, nájdeme ho takmer 50 krát vo Svätom Písme. Ale pobožnosť modlitby 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša (od tretej v piatok popoludní do siedmej nedeľného rána je presne 40 hodín). Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.

RORÁTNÉ SV. OMŠE – ADVENT 2017
Zmeny Bohoslužobného poriadku počas Adventu

Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každý adventný štvrtok 7.12, 14.12, a 21.12. 2017 o 6.00 hod.
Kapucíni Kostol sv. Štefana Po – Pia 6.00 hod.
Modrý Kostol sv. Alžbety
• každý pondelok a štvrtok o 6.00 hod.
• každý pondelok a štvrtok sv. omša o 7.00 nebude
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho pondelok až sobota 6.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho pondelok až sobota 6.30 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každá streda 6.00 hod.
Ružinov Kostol sv. Vincenta de Paul ranné chvály pondelok až sobota 6.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity pondelok – piatok 6.30 (okrem piatok 8. 12. 2017)
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie utorok a štvrtok 6.30 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny pondelok – piatok 6.30 hod.
Petržalka, Verbisti Kostol sv. Arnolda Jansena pondelok – sobota 6.30 hod.

SVIATOSŤ ZMIERENIA VO FARNOSTIACH – Príprava na Vianoce
Františkáni Kostol Zvestovania Pána
pred a počas všetkých sv. omší a počas pracovných dní (pondelok až piatok) aj celodenná spovedná služba od 10.00-17.00. Je potrebné zavolať na tel. číslo spovednej služby: 0944 074 607
Modrý Kostol sv. Alžbety
• utorok 19. 12. 2017 15.30 – 18.00 hod.
• streda 20. 12. 2017 15.30 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
nedeľa 17. 12. 2017 počas sv. omší a popoľudní od 15.00 hod.
Ružinov Kostol sv. Vincenta de Paul
• sobota 16. 12. 2017 15.00 – 18.00 hod.
• nedeľa 17. 12. 2017 17.00 – 21.00 hod.
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 17. 12. 2017 15.00 – 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 16. 12. 2017 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 (viac kňazov spovedá doobeda)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka štvrtok 21. 12. – sobota 23. 12. 2017 17.00 – 20.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity piatok 15. 12. 2017 od 16.00 hod.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja sobota 16. 12. 2017 10.00 – 11.15 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie nedeľa 17. 12. 2017 15.00 – 18.30 hod.

streda 6. 12. 2017 Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul DUCHOVNÁ LEKÁREŇ, adorácia s modlitbami, ktoré pomôžu uzdraviť vzťahy so zomrelými po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

FATIMSKÁ sobota 2. 12. 2017
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 15.50 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 17.15 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého 7.00 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

SVÄTÉ OMŠE ZA ŽIVOT
pondelok 4. 12. 2017 Kapucíni, Kostol sv. Štefana 17.00 hod.
Cyklus svätých omší prvý pondelok v bežnom mesiaci s požehnaním mamičiek nosiacich dieťa pod srdcom. Tieto sv. omše budú slúžené aj na vaše úmysly týkajúce sa daru života, ktoré môžete napísané prinášať vždy pred týmito sv. omšami do košíka pripraveného v strede kostola po sv. omši Po sv. omši bude odpovedať Prof. MUDr. Eva Grey na otázku: Aké sú dôsledky potratu?

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie piatok 1. 12. 2017 15.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 17. 12. 2017 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul nedeľa 17. 12. 2017 15.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice denne 15 min. pred sv. omšami
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý pondelok - piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

ZVELEBENIE - CALVARY CHVÁLY
Kostol sv. Cyrila a Metoda každý utorok 19.00 hod.

MODLITBY SO SPEVMI Z TAIZÉ
Kaplnka svätej Kataríny na Michalskej 8,
každý pondelok 17.30 hod.

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• nedeľa 3. 12. 2017 16.15 - 17.00 hod.
• pondelok - piatok (posv. ruženec a vespery) 19.00 hod.
Alžbetínky, Kostol sv. alžbety piatok 8. 12. 2017 výročná
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30 a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 3. 12. 2017 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
• piatok 1. 12. 2017 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 3. 12. 2017 17.30 - 18.30 hod.
• štvrtok 7. 12. 2017 MODEROVANÁ ADORÁCIA ZA POVOLANIA 20.10 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 1. 12. 201715.45 – 16.30 hod.
• nedeľa 3. 12. 2017 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 1. 12. 2017 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 1. 12. 2017 po večernej sv. omši
• nedeľa 3. 12. 2017 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 3. 12. 2017 7.15 – 10.15 hod.
• piatok 8. 12. 2017 celodenná 8.00 – 16.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý štvrtok po sv. omši
• utorok pred prvým piatkom po sv. omši modlitby za kňazov a nové kňazské povolania
• sobota 2. 12. 2017 16.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 1. 12. 2017 15.00 – 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok pred prvým piatkom 19.00 – 21.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 3. 12. 2017 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.
III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 1. 12. 201716.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 1. 12. 2017 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30 hod.
IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši.
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
• každá streda krátka po sv. omši
• každá nedeľa po večernej sv. omši do19.30 hod
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• nedeľa 3. 12. 2017 16.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 3. 12. 2017 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 - 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
piatok 1. 12. 2017 17.30 hod.
V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Čunovo, Kostol sv. Michala Archanjela piatok 1. 12. 2017 14.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny
• každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• celodenná adorácia pondelok, utorok, štvrtok, piatok 7.00 – 18.30 hod.
• celodenná adorácia streda 7.00 – 17.30 hod.
• štvrtok 30. 11. 2017 19.15 – 20.30 hod.
• nedeľa 3. 12. 2017 16.30 – 18.30 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.30 hod.

Sobota 9. 12. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

TRIDENTSKÁ SVÄTÁ OMŠA
• Most pri Bratislave. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
každú sobotu  18,00 hod.  
modlitba posv. ruženca 17.30 hod.
piatok 1. 12. 2017 19.00 hod.
• Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie
každú nedeľu 17.00 hod.
modlitba posv. ruženca 16.30 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každý utorok 19.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 2. 12. 2017 7.00 hod.

KATECHÉZY A  DUCHOVNÉ OBNOVY

Petržalka, Kostol Sv. Rodiny Pastoračné centrum, KKC – DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ každý utorok 19.00 hod.

Otvorená adventná duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom
Veľká sála exercičného domu pri kostole Narodenia Panny Márie, Marianka, Námestie 4. apríla

Na univerzite Panny Márie o duchovnom živote: kedy mlčať a  kedy hovoriť a  o  rozlišovaní hnutí duše
• sobota 2. 12. 2017 13.30 – 20.00 hod.
• nedeľa 3. 12. 2017 14.30 – 17.30 hod.
Duchovná obnova je OTVORENÁ, nie je potrebné prihlásiť sa. Iba ak  máte záujem o UBYTOVANIE A STRAVU, kontaktujte sa na
tel. č. 0910 842 902 denne až po 14.00,
najneskôr do 28. 11.2017
Info:vyveska.sk

Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
adventný program na mladežníckych sv. omšiach 20.00 hod.
• pondelok 4. 12. 2017
MÁME Z VIERY RADOSŤ? Ladislav Nosek SJ (CZ)
• pondelok 11. 12. 2017 JEŽIŠ OSLOBODZUJE CEZ ZMENU VNÚTRA, celebruje Mons. Jozef Haľko, príhovor: Mons. Tesfaselassie Medhin Fessuh, biskup z Etiópie
• pondelok 18. 12. 2017 ČO PRINIESOL JEŽIŠ SO SEBOU DO BETLEHEMA, Don Andrej Kňaze SDB

piatok 8. 12. – sobota 9. 12. 2017 Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény sv. omša s homíliou Mons. Jozefa Haľku 18.00 hod.
Po sv. omši diskusia v Pastoračnom centre.

sobota 16. 12. 2017
• Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia
duchovná obnova 9.00 hod.
• Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov duchovná obnova pre mládež, rodiny, dospelých 9.00 hod.

CENTRUM SALVÁTOR Jakubovo nám.
• sobota 2. 12. 2017 ŠKOLA MNÍŠSKYCH OTCOV A ŽALMY AKO MODLITBOVÝ POKLAD, téma: Púšť a môj svet – Ako sa stíšiť 9.30 – 19.00
• nedeľa 3. 12. 2017 18.00 – nedeľa 10. 12. 2017 10.00 hod. DOPREVÁDZANÉ EXERCÍCIE PODĽA SVÄTÉHO IGNÁCA
• pondelok 11. 12 .2017 Modlitba za povolanie 19.00 – 20.00 hod.
• utorok 12. 12. 2017 Modlitbový utorok s Majstrom Eckhartom 17.15 hod.
Info a registrácia na: 00421 907 274 723
duchovneaktivity@centrumsalvator.sk
www.centrumsalvator.sk

utorok 12. 12. 2017 Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava, Kostol Alžbetínok, – Špitálska ul. 21, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10 ADVENTNÉ STRETNUTIE (zaujimavosti, svedectvá, agapé)
• Svätá omša o 16.00 hod.
• Prezentácia, diskusia (OÚSA) o 17.00 hod.
www.kklz.sk, kklzba@gmail.com

Family Garden
Pondelok 11. 12. 2017
Saleziáni Miletičova sála pod Kostolom Panny Márie Pomocnice kresťanov Potrebuje ešte dnes manželstvo prirodzené metódy regulácie plodnosti? 19.00 hod.

utorok 12. 12. 2017 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
• piatok 1. 12, 2017
KONCERT SKUPINY NEBE NA ZEMI 20.00 až 21.30 hod.
• streda 6. 12. 2017 modlitbové stretnutie členov a sympatizantov Svetového apoštolátu modlitby 15.30 hod.
• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
streda 6. 12. 2017 ThDr. Juraj Augustán, PhD. prednáška
streda 13. 12. 2017 DUCHOVNÁ OBNOVA sviatosť pokánia a sv. omša.
streda 20. 12. 2017 Jozef Kanas: CIRKEV U NÁS A VO SVETE
• sobota 9. 12. 2017 9.00 – 10. 12. 2017 14.00 hod. adventné stretnutie nezadaných v Bratislave
• pondelok 11. 12. 2017 Lucia Martinčeková: Prednáška Strata blízkeho a poradenstvo pre pozostalých 18.00 hod.
• utorok 12. 12. 2017 Viac času - prednáška Riša Vašečku 17.30 hod.
• utorok 12. 12. 2017 Cyklus Blahoslavenstvá - Blahoslavení čo šíria pokoj I. Téma: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi". (Mt 5,9) prednáša páter Miloš Miko, M.Id. 18.00 hod.
• streda 13. 12. 2017 Cyklus prednášok o živote svätice Terézia Veľká - kapitola 33. Prednáša sestra Dominika Dufferová OSU. 19.15 hod.
• štvrtok14. 12. 2017 verejné nahrávanie relácie TV Lux s Maxom Kašparů na tému Vieromer. Na akciu sa je potrebné registrovať (keďže kapacita miestnosti je obmedzená) na adrese tvlux@tvlux.sk 18.00-20.00 hod.
• utorok 19. 12. 2017 Cyklus Blahoslavenstvá - Blahoslavení čo šíria pokoj II. Téma: Blahoslavení tvorcovia pokoja a Božie synovstvo.(Mt 5,8 ) vedie misionárka idente MUDr. Jana Boboková, M. Id.) Zdieľanie a debata.18.00 hod.
Info:www,domquovadis.sk

PÚTE

MARIANKA
sobota 2. 12. 2017

• Stretnutie pútnikov pri Mórovom stĺpe sv. Trojice na Rybnom námestí, Spoločná modlitba o 12.15 hod.
• Most SNP. nástup na bus MHD č.37 12.40 hod. (priamo do Marianky)
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke  14.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
nedeľa 3. 12. 2017

KZ Sprevádzajúci – p. b. s podporou Bratislavskej arcidiecézy,
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

RÔZNE

FESTIVAL RUŽINOV – KONCERTY A DIVADLO
Sála Vincentínum na prízemí Kostola sv. Vincenta

• sobota 2. 12. 2017 Alžbetínske naivné divadlo – Moje lásky 18.00 hod.
• nedeľa 3. 12. 2017
Lucia Hívešová Žofka a Žofka 15.00 hod.
Cirkevné konzervatórium Listy Zdenke 19.00 hod.
• pondelok 4. 12. 2017 Geišberg Trio 19.00 hod.
• utorok 5. 12. 2017 500 rokov reformácie: Kam sme sa posunuli 19.00 hod.
• streda 6. 12. 2017 ZUŠ sv. Cecílie Svätá Dorota, Zo života hmyzu 19.00 hod.
• štvrtok 7. 12. 2017 Biele divadlo Peter a Lucia 19.00 hod.
• piatok 9. 12. 2017 Milan Sládek Extra 19.00 hod.
• sobota 10. 12. 2017 Kapucíni 18.00 hod.
Info:www.divadlopodkostolom.sk

VIANOČNÝ KONCERT ADOREMUS A WARCHALOVCI
Veľký evanjelický kostol, Panenská 28, Bratislava

utorok 26. 12. 2017 16. 00 hod-
Pastorálna omša zo zbierky  Andreja Kmeťa prostonárodné vianočné piesne v úprave Dušana Billa pre ​​zbor a orchester ​
Giuseppe  Torelli - Concerto Grosso Op.8 no.6 in g minor ''Christmas Concerto'' Jozef Halmo –
Vianočná omša Radostná zvesť / výber Vianočné koledy​
Slovenský spevácky zbor ADOREMUS
Členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala
Tomáš Šelc / barytón
Dušan Bill / zbormajster
Ewald Danel / dirigent
Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal.

Pripravme príbytok Ježišovi
advent u Františkánov

• sobota 2. 12. 2017 Vyrábanie adventných vencov 15.30 hod.
pozývame rodinny s detmi v sále Corpus Christi. Je potrebné doniesť si ozdoby, čečinu zabezpečia Františkáni. Požehnanie vencov sa uskutoční počas nedeľných sv. omší.
• nedeľa 3. 12. 2017 Adventný koncert gregoriánského chorálu 19.30 hod.
Schola Minor a Františkánskej schóly Bratislava. Vstup je voľný
• pondelok 4. 12. 2017 Koncert Misterio gaudioso – Koncert pre sv. Františka 18.00 hod.
Eugenij Becchetti, hlavný organistu Baziliky sv. Františka v Assisi. Vstup je voľný.
• streda 6. 12. 2017 Mikulášska mládežnícka sv. omša s Taizé spevmi 19.30 hod.
konzervatoristi Štátneho konzervatória v Bratislave + modlitba za čistotu spojená s novou mesačnou výzvou
• štvrtok 7. 12. 2017 Františkánske roráty I. 6.00 hod.
liturgia hodín, spevy Františkánskej schóly,  nádherná atmosféra chrámu osvetleného svetlom sviec a veľké raňajkové agapé
• štvrtok 7.12. 2017 Moderovaná adorácia za povolania 20.10 hod.
s hudobným doprovodom
• nedeľa 10.12. 2017 Otvorenie stále sa rozširujúcej Výstavy betlehemov v spovednej chodbe kostola 11.30 hod.
• pondelok 11. 12. 2017 Koncert poľskej goralskej kapele Wałasi V očakávaní Narodenia Pána. Vstup je voľný. 17.30 hod.
• utorok 12. 12. 2017 Vernisáž a  požehnanie najväčšieho obrazu v Bratislave – Panny Mária, kráľovná anjelov v gotickej kaplnke sv. Jána v spolupráci s Galériou mesta Bratislava 17.00 hod.
• streda 13. 12. 2017  Mládežnícka sv. omša s tématickou kázňou (biblická streda) 19.30 hod.
• štvrtok 14. 12. 2017 Františkánske roráty II. 6.00 hod.
liturgia hodín, spevy Františkánskej schóly,  nádherná atmosféra chrámu osvetleného svetlom sviec a veľké raňajkové agapé
• piatok 15. 12. – nedeľa 17. 12. 2017 Adventná duchovná obnova Oprav môj dom – pre mladých pred Vianocami spojená so službou (tvorivé dielne) vo františkánskom kláštore v Bratislave. TU VÁS OČAKÁVAME AJ VŠETKÝCH.
• nedeľa 17. 12. 2017 Dobročinný trh – počas celej nedele v spovednej chodbe kostola
• nedeľa 17.12. 2017 Vianoce v Greccio – divadlo mladých z hnutia GIFRA- Františkánska mládež (pre všetkých, no hlavne rodiny s deťmi). Dobrovoľné vstupné, podporíte ním dobročinný úmysel. 16.00 hod.
• pondelok 18. 12. 2017 Predvianočný koncert organizovaný Maďarským kultúrnym inštitútom. Vstup je voľný16.00 hod.
• streda 20.12. 2017 Mládežnícka sv. omša – streda spoločenstiev + špeci kázeň spojená s krátkym divadlom, po sv. omši predvianočný punč pre členov našich spoločenstiev 19.30 hod.
• štvrtok 21.12. 2017 Františkánske roráty III 6.00 hod.
liturgia hodín, spevy Františkánskej schóly, nádherná atmosféra chrámu osvetleného svetlom sviec a veľké raňajkové agapé
Spovedanie počas adventu:
• celodenná služba po dohodnutí cez telefón: 0944 074 607) pon –pia 10.00-17.00 hod.
• vždy pred a počas sv. omší.
• nedeľa 17. 12. 2017 10.00 – 13.00 a 16.00 – 20.00, alebo podľa potreby
• pondelok 18. 12. – piatok 22. 12. 2017 8.30 – 10.00 a 16.00 – 20.30, alebo podľa potreby.