Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

ročník 25 • číslo 8 • august 2015
Všade dobre, v nebi najlepšie
Mesiac august síce patrí k letným, a teda aj k prázdninovým mesiacom, no napriek tomu sa čímsi od júla odlišuje. Na začiatku veľkých prázdnin, len čo žiaci dostali vysvedčenie, nielen oni, ale aj ich rodičia a učitelia sa tešili, že si užijú aspoň nejaký čas v podobe voľna a oddychu. Akoby všetok stres z nich vtedy opadol. Možno niektorí sa chystajú na dovolenky až teraz v auguste. Avšak čím viac tento mesiac pokročí, tým menej budeme uvažovať nad možnosťami relaxu, no o to viac budeme vnímať nové povinnosti, ktoré nás čakajú na konci leta. Ako vnímame túto zmenu? Niektorých takáto myšlienka takmer deprimuje. Jeden z mojich farníkov mi povedal, že keď sa vracia z nejakých ciest domov, už keď zbadá na diaľnici prvé náznaky siluety Bratislavy, akoby ho začala sťahovať neviditeľná obruč. Začínajú na neho doliehať všetky povinnosti, stres a napätia, ktoré ho očakávajú v najbližších dňoch v práci. Ale sú aj takí, ktorí cítia na konci dovolenky nepokoj. Hoci sú radi, že sa na nejaký čas vymanili z bežného virvaru, po týždni alebo dvoch sa im začína cnieť za domovom, ba sú až nedočkaví, aby mali istotu, či je všetko v poriadku doma aj v robote. ň Ale ak sa vrátime domov, sme skutočne doma? Keď sme doma, snívame o tom, kedy príde opäť čas na dovolenku, aby sme vypadli z kolotoča povinností, a keď sme už konečne preč, zrazu nám chýba domov. Ale možno aj vy ste sa stretli so zvláštnou ľudskou a zároveň duchovnou skutočnosťou. Upozornil nás na ňu jeden z našich sprievodcov počas prvej púte do Svätej zeme, keď nám na stretnutí ešte pred odchodom povedal: „Keď sa budeme autobusom blížiť na letisko v Tel Avive, možno viacerí z vás budete cítiť takú zvláštnu clivotu. „To už skutočne ideme domov? Nedalo by sa tu zostať ešte aspoň jeden – dva dni navyše.“ Zem s prívlastkom „Svätá“ vám prirastie k srdcu.“ Turista by tomu príliš nerozumel. Zostať v krajine, kde kedykoľvek prepukne násilie? Zostať tam, kde úmorné horúčavy panujú celé mesiace? Zostať v krajine, ktorá je tak odlišná svojou mentalitou, kultúrou aj náboženstvom, kde žije veľa vyznávačov islamu, ktorých sa tak obávame v Európe? Čomu však nerozumie turista, tomu veľmi dobre rozumie pútnik. Ťažko sa mu lúči s tým malým fliačikom zeme na našej planéte, ktorá je však výnimočná tým, že sa po nej kráčali nohy Krista. K tejto skúsenosti sa pridružuje iná. Či sme boli v cudzine na dovolenke alebo služobne, ale mali sme možnosť zavítať do katolíckeho chrámu, alebo byť prítomný na sv. omši, aj keby sme nerozumeli ani slovo, mali sme pocit, že sme doma. Nech by to bolo v Chorvátsku, v Taliansku, v Brazílii alebo na Srí Lanke, cítime puto viery s ostatnými veriacimi a pohľad na tabernákulum nám hovorí, prečo sme tam doma. Je to ten istý Kristus, ktorý kráčal prašnými cestami Palestíny, ktorý prebýva v našich chrámoch, ale aj vo všetkých bohostánkoch sveta. S Ním sa všade cítime ako doma. Ale je tu ešte jedna vyššia dimenzia domova. V Nestorovej kronike, ktorá opisuje pokresťančenie Kyjevskej Rusi, je zachytená legenda, podľa ktorej sa knieža Vladimír nevedel rozhodnúť, ku ktorému z náboženských prúdov sa má prikloniť. Poslal svojich poslov k mohamedánom, do chrámov latinského rítu, aj do Byzantu. Keď sa vrátili späť, bohoslužby u moslimov ich napĺňali hrôzou, latinské obrady ich nijako nenadchli, ale to, čo zažili na bohoslužbe v Carihrade, opísali takto: „Keď nás Gréci uviedli do svojho chrámu, nevedeli sme, či sme ešte na zemi alebo už v nebi, lebo na zemi nič také krásne nenájdete!“ Spomínaná Kronika vznikla po tom, ako sa Cirkev na Východ a Západe rozdelila, preto sa autor vyjadril negatívne a tendenčne voči Rímu. Ale myšlienka krásy chrámu a krásy bohoslužieb je niečo, čo skutočne vnímame ako predchuť neba. Na rozdiel od spomínaných poslov vnímame menej povrchne, ale o to viac očami viery aj naše chrámy, aj naše bohoslužby. Objavujeme v nich vnútornú dynamiku a krásu, pri ktorej nie je až natoľko primárnou otázka, či som v chráme modernom alebo starobylom, či sv. omšu slávi kňaz, ktorý je aj v liturgii až príliš suchopárny a pôsobí staticky, alebo je snáď až nebezpečne „kreatívny“, či sa slúži sv. omša v zmysle pokoncilových zmien alebo v nostalgii za Tridentom. Vstup do chrámu a úkon bohopocty formou účasti na bohoslužbe nám pripomína, že je to predobraz krásy neba a už tu na zemi nám dáva okúsiť blaženosť vo večnosti. Zážitok pocitu domova aj v ďalekej cudzine takto v sebe nesie eschatologickú náplň. Totiž my tu na tejto zemi vlastne nikdy a nikde nie sme skutočne doma. „Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista.“ Takto nám to pripomína sv. Pavol v Liste Filipanom.
Milí čitatelia bulletinu Quo, nech nielen zmeny, ktorá nás rok čo rok pravidelne čakajú na konci augusta a po návrate z dovoleniek, ale aj tie zmeny, ktoré nás nečakane prekvapujú v tomto čoraz chaotickejšom svete, nás nabádajú k odvahe odpovedať na otázku: Človeče, uváž, kde je tvoj ozajstný domov?
Branislav Čaniga, blumentálsky farár

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
piatok 31. 7. – nedeľa 2. 8. 2015
Poprad národné stretnutie mládeže P15 s účasťou
slovenských biskupov
nedeľa 16.8. 2015 Dunajská Lužná, bratislavský arcibiskup
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský slávi sv. omšu počas
púte k Madone Žitného ostrova 10.30 hod.
sobota 29. augusta 2015 Rajecká Lesná celodenná púť
katolíckej Televízie LUX, na ktorej sa účastní aj bratislavský
arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský

ZMENY SV. OMŠÍ POČAS PRÁZDNIN
Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie Po – Pia o 18.00
hod. nebude
Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie v taliančine
o 11.30 hod. nebude
Kaplnka sv. Ladislava Primaciálny palác o 8.30 hod. nebude
Uršulínky Kostol Loretánskej Panny Márie nedeľa detská
o 10.00 hod. nebude
Saleziáni – Miletičova, Kostol Márie Pomocnice
• utorok mládežnícka o 19.00 hod. nebude
• nedeľa 9.30 nebude
Saleziáni Trnávka Kostol sv. Don Bosca nedeľa o 11.00 hod.
nebude
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 9.30 (M)
nebude
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• pondelok, streda a piatok o 18.00;
• utorok a štvrtok o 6.30.
• Sobota o 7.00 a 18.00;
• Nedeľa 7.30; 8.30(maďarsky); 9.45; 11.00; 16.00 (tridentská
v latinskom jazyku) 18.00 hod.
Kostol Kráľovnej rodiny, Teplická
• pondelok streda a piatok 18.00 hod.
• utorok a štvrtok 7.00 hod.
• nedeľa 7.30, 9.00, 10.30, a 18.00 hod.
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha nedeľa 8.00,
10.30 a 19.00 hod.
Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie
• nedeľa o 11.00 hod. nebude
• pondelok – sobota o 19.00 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého nedeľa sv. omša o 9.30 pre
deti nebude
Karlova Ves, Minoriti, Kostol sv. Františka nedeľa sv. omša
o 10.00 pre deti nebude
Lamač Kostol sv. Margity
• nedeľa 7.30 a 10.00 hod.
• večerné sv. omše o 19.00 hod.
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza
zatvorené,
• budú nedelné sv. omše o 10.00 a 22.00 hod.,
• v prikázané sviatky – to sa bude priebežne aktualizovať
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža pondelok – piatok
iba večerné sv. omše o 18.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
pondelok – piatok 18.30 (6,30 a Str 17.30 nebude)
Petržalka Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Antolská sv. omše
utorok a sobotu o 16.00 hod.
Verbisti, Petržalka, Kostol sv. Arnolda Janssena pondelok –
piatok o 7.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
utorok 25. 8. 2015 Katolícka jednota pobočka Staré mesto
Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 16.00 hod.

22. KATOLÍCKA CHARIZMATICKÁ KONFERENCIA
28. – 30. 8. 2015, TRNAVA

Mestská športová hala SLÁVIA, Rybníkova 15, Trnava
Hlavná téma: TAK MI PÁN BOH POMÁHAJ!
S požehnaním trnavského arcidiecézneho arcibiskupa Mons.
Jána Oroscha začne v piatok 28. 8. 2015 o 14.00 hod.
a skončí v nedeľu 30. 8. 2015 o 14:30 hod.
Info: web: www.jas-zv.sk, e-mail: vierka.jas@zoznam.sk
telefón: 045/ 2861 261

BIBLICKÝ KURZ ABECEDA NAŠEJ SPÁSY
Karlova Ves, Kostol sv. Františka
Od septembra opäť začíname s biblickou výukou pre dospelých.
Vzdelávací kurz trvá 10 mesiacov od septembra do konca
júna. Koná sa raz týždenne v pastoračnej miestnosti Kláštora
minoritov na námestí sv. Františka vždy v nedeľu od 16.00
hodiny. Je bezplatný. Kontakt: 0904 318 019, tereza.
borkovicova@gmail.com, www.minoriti.sk oznamy

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI
FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

štvrtok 27. 8. 2015 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA,
SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda)
o 17.00 hod.
kontakt info@domquovadis.sk
info: http://www.domquovadis.sk

PÚTE

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE SNEŽNEJ

Bratislava - Kalvária
sobota 1. 8. 2015
• Fatimská pobožnosť v Lurdskej jaskyni 15.00 hod.
• Mariánska sv. omša 16.00 hod.
• Modlitbová vigília spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti
Oltárnej17.00 hod.
• Slávnostná vigílna sv. omša - celebruje dp. Pavol Mikula,
kaplán farnosti BA - Trojica 18.00 hod.
nedeľa 2. 8. 2015
• Sv. omša zo slávnosti 7.30 a 9.00 hod.
• Slávnostný ruženec a loretánske litánie 10.15 hod.
• Slávnostná sv. omša (celebruje: P. Antonín Ján Husovský,
OP) 11.00 hod.
Po svätej omši stretnutie a pohostenie farníkov na dvore
farského úradu.
• Sv. omša zo slávnosti 17.00 hod.

sobota 1. 8. 2015 (mesačná púť) do Marianky
Bratislavská Kalvária - Železná studienka - Kačin - Marianka

• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej
Kalvárii 8.10 hod.
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod. na bus. č. 43 výstup:
Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke15.00 hod.
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 9. 8. 2015 mesačná Krížová cesta
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská.
www.sprevadzajuci.sk Marián Oravec 0908 417 905.

sobota 15. 8. 2015 Blumentál Kostol Nanebovzatia
Panny Márie slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
a patrocínium kostola, sv. omše budú: dopoludnia o 6.00,
7.30, 9.00 a 10.30 hod. a večer o 18.00 hod.

nedeľa 16. 8. 2015 Pustý Kostolík pri Svätom Juri – Kaplnka
Panny Márie Nanebovzatej
, slávnostná sv. omša celebruje
Mons. Jozef Haľko 10.00 hod. (Konečná električiek č. 3 a 5
v Rači, odtiaľ peši cca 45 minút cestou pri vinohradoch)

nedeľa 30. 8. 2015 Podunajské Biskupice Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje
Daniel Dian, šefredaktor Duchovného pastiera 10.30 hod.
• Spoločná modlitba dvoch posvätných ružencov 15.00 hod.

KONCERTY

KATEDRÁLNY ORGANOVÝ FESTIVAL V DÓME SV. MARTINA
Pod záštitou Bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského

• štvrtok 6. 8. 2015 / 19.00 hod. WILIBALD GUGGENMOS /Švajčiarsko
• štvrtok 13. 8. 2015 / 19.00 hod. GUNNAR PETEVERLEIR / Norsko
• štvrtok 20. 8. 2015 /.19.00 hod. HANS FAGIUS / Švédsko
• nedeľa 23. 8. 2015 / 19.00 hod. CARLOS MENA kontratenor / Španielsko, MONIKA MELCOVÁ organ Slovensko
• štvrtok 27. 8. 2015 / 19.00 hod. DONATO CUZZATO / Taliansko
Info:www.tribusmusicae.sk

Zostavovateľ Katolícka jednota Slovenska, Oblastné centrum Bratislava, Ferienčíková 7, 811 08 Bratislava. Stránkové hodiny posledný piatok
v mesiaci 15.00 – 16.00. Uzávierka nasledujúceho čísla QUO pre obdobie september 2015 bude 15. 8. 2015, tel. 643 60 725,
e-mail quo@kjs.sk, www.kjs.sk. Vydáva sa ako interný cirkevný materiál rímskokatolíckych dekanátov Bratislavy.