Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Velká noc 2015 .pdf
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Boh vlastného Syna neušetril (Rim8,31b-34)
ročník 25 • marec 2015
Aby sa nám dobre postilo
Ak si otvoríme rozmanité časopisy alebo noviny, nemôžeme si nevšimnúť pravidelné návrhy na schudnutie pomocou špeciálnych diét alebo prostredníctvom cvičenia vo fitnes centrách. Azda ani kajúcnici v stredovekých kláštoroch neboli nútení vypotiť zo seba toľko, čo dobrovoľníci v telocvičniach. A aj strava im bola sotva odmeriavaná s takou strohosťou, ako ju ordinujú samozvané poradne i kvalifikovaní dietológovia.
Neskrýva sa za tým forma pôstu, odporúčaná všetkými náboženstvami? Nemali by sme azda i v našich farských a náboženských časopisoch zaviesť nejaký poradenský „pôstny kútik“?
Diéty a trýznenie dômyselne zostavenými mučidlami v telocvičniach dnes „letia“, ale samotný pôst požíva zlú povesť ako všetko to, čo obmedzuje slobodu, čo je človeku nepríjemné a čo je považované za trest. Veď ešte nedávno bol rozsudkom ukladaný pôst ako zostrené väznenie. Cirkevná prax však oddávna zdôrazňuje predovšetkým duchovný zmysel pôstu. Pôst prirodzene bol súčasťou pokánia (samotné pokánie je čisto duchovnou záležitosťou), avšak pôst by mal byť predovšetkým súčasťou prípravy na prijatie Božej milosti. Pôst pomáha k upevneniu vedomia jednoty človeka, ktorý je telo i duša, hoci sa môže navonok prejavuje len prostredníctvom tela. A ako je hojnosť dobrých pokrmov a spoločné hodovanie v evanjeliových podobenstvách výrazom radosti a slávenia, pôst pripomína vážnosť, námahu a sústredené úsilie v príprave a v očakávaní radostnej udalosti slávenia.
Podstata pôstu nespočíva len v tom, že si na chlieb naložíme sardinku namiesto tlačenky, alebo namiesto gulášu si dám rascovú polievku. Pôst má aj svoj sociálny rozmer. Je výrazom solidarity so všetkými, kto vyznávajú tú istú vieru a sú jednotní v dodržiavaní Božích prikázaní a cirkevných ustanovení. Ešte menej príjemné, než priame odrieknutie si určitého pokrmu alebo iného potešenia je pre hrdého a slobodomyseľného človeka našej doby sám moment poslušnosti, podrobenie sa príkazu, zmysel ktorého sa nesnaží za každú cenu objasniť, a ktorý v každom prípade znamená kúsok pokorného podriadenia sa. „Prečo sa mám postiť práve teraz? Budem sa postiť, keď sám budem chcieť.“ Problém je v tom „sám“: pôstne predpisy zaväzujú celok veriacich, aby – možno pre niekoho tvrdým spôsobom – pripomenuli spoločným úkonom veľkú pravdu „spoločenstva svätých“. Prirodzene je tu pôst okrem iného i preto, aby skrotil a trochu pokoril našu pýchu a spupnosť a pripravil dušu na stretnutie sa s Pánom, posilnil v pokore našu túžbu nechať sa ním obdarovať.
Dnes Cirkev čiastočným uvoľnením pôstnej disciplíny dáva dostatok miesta ľudskej slobode. Odporúča voľbu čo sa týka druhu pôstneho odriekania. Zdá sa, že presýtenému človekovi dnes nespôsobuje ťažkosť, ak si raz nezasadne ku výdatnej večeri, ale ťažšie je nezasadnúť k televízoru alebo nejsť na pivo. A pritom v tomto ohľade sa mu ponúka neobmedzená sloboda a priestor pre nápady, ako realizovať pôstny príkaz. Niekedy môže byť náročnejšou disciplínou odrieknuť si nie maškrtu, ale pár jedovatých slov, ktoré tak svrbia na jazyku, alebo namiesto plytvania časom pri bezobsažnom rozhovore si radšej spomenúť na nejakú krátku tichú modlitbu. Pokiaľ nie je pôst podporovaný almužnou (dobrými skutkami) a modlitbou ako dvomi krídlami, nevznesie sa na nebesia, kam má smerovať, zostane iba neškodnou, ba dokonca i neprospešnou formalitou.
O pôste bolo spísaných mnoho kníh a prednesených ešte viac kázní. Duchovní autori odporúčajú veľký výber pravidiel a pomôcok, ktoré pomáhajú včleniť pôst do bežného kresťanského života bez výstrelkov a vonkajšej nápaditosti. Pri hľadaní osobného sebazaprenia si možno pomôcť aj tým, čo sa nám práve ponúka k duchovnému a osobnostnému rastu. Nedávno som takto vo farských oznamoch upozornil na seminár pre manželov pod názvom „Smejme sa na ceste k lepšiemu manželstvu“. (Seminár sa bude konať v UPC v Mlynskej doline v pondelkové večery o 20.30 počínajúc 2.marcom). Ku oznamu som dodal, že príťažlivejší názov a samotná forma pre takýto program sa asi ani nedá vymyslieť. Určite sa nájdu mnohí, ktorí opäť utrúsia to obvyklé: „Nemám na to čas...“ A pritom práve takéto osvieženie by ich manželský zväzok potreboval ako soľ. Spýtajme sa úprimne sami seba: čo ak je práve toto tá forma pokánia, ktorá mne a môjmu manželovi, manželke prospeje omnoho viac, než obmedzenie sa v jedle a pití? Pôstne sebazaprenie takto nemusí mať výhradne len onú trpkú príchuť obmedzenia mojej slobody.
Aby sa nám dobre postilo, snažme sa úprimne porozumieť významu pôstu i pôstneho obdobia v liturgickom roku. Nevyčerpateľnú pokladnicu myšlienok nám ponúkajú pôstne modlitby a omšové prefácie. Vracajme sa k nim, keď si ich pri svätej omši vypočujeme - nebude to bez duchovného úžitku. Je treba rozjímať nad každým slovom. Pripomeniem len to, ako často sa opakuje, že pôstne príkazy je treba plniť predovšetkým ochotne a s radosťou, pretože nám ich ukladá Božia láska.
P. Jozef Strečka SVD

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
streda 4. 3. 2015 Katedrála sv. Martina arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský vedie modlitbové stretnutie metódou lectio divina o podobenstve Pána Ježiša o márnotratnom synovi s názvom OTEC JEDINEČNÝ V LÁSKE (Lk 15,11-32) 20.00 hod.
každý pôstny piatok Krížová cesta v Katedrále sv. Martina 20.00 hod.
piatok 20.3. 2015 Kapucíni, Kostol sv. Štefana slávi sv. omšu pomocný biskup Mons. Jozef Haľko s tematickou homíliou OPRAV MÔJ DOM! o sv. Františkovi z Assisi 19.00 hod.
utorok 24. 3. 2015 Katedrála sv. Martina slávnostná sv. omša za účasti rodín v predvečer Zvestovania Pána z príležitosti slávenia Dňa počatého dieťata a výročia sviečkovej manifestácie. Celebruje J. EM. kardinál Lorenzo Baldisseri 18.00 hod.
streda 25. 3. 2015 Katedrála sv. Martina sv. omša v deň Zvestovania Pána - pripomienka výročia Sviečkovej manifestácie 18.00 hod.
nedeľa 29. 3. 2015 Katedrála sv. Martina sv. omša s biskupmi na Kvetnú nedeľu (stretnutie mladých VIKVETFEST) 10.30 hod.

DAR ODPUSTKOV POČAS ROKA ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie o odpustkoch v Roku zasväteného života urobil rozhodnutie ohľadom dní a miest na získanie tohto daru v Bratislavskej arcidiecéze.
Dekrét zo dňa 30. januára 2015 uvádza, že pre miestnu cirkev Bratislavskej arcidiecézy za dni vyhradené zasvätenému životu, počas ktorých možno získať dar odpustkov určil:
2. 2. 2015 – Deň zasväteného života;
27. 2. 2015 – Deň otvorených kláštorov;
2. 2. 2016 – Deň zasväteného života;
každý prvý štvrtok v mesiaci počas trvania Roka zasväteného života.
Odpustky možno získať v katedrálnom chráme, kláštorných kostoloch, kláštorných klauzúrnych oratóriách, ku ktorým otec arcibiskup pridal svojím rozhodnutím všetky farské kostoly na území Bratislavskej arcidiecézy.
Túto príležitosť otec arcibiskup považuje za vhodnú, aby do pozornosti všetkých veriacich bratov a sestier dal aj ostatné, pomerne široké možnosti na získanie úplných odpustkov. Základný prehľad možností ich získania podáva Enchiridion indulgentiarum.

REKOLEKČNÉ SV. OMŠE
pondelok 9. 3. 2015 9.00 hod.
• Dekanát Bratislava-Stred,Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
• Dekanát Bratislava-Juh, Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• Dekanát Bratislava-Sever, Lamač, Kostol Svätej Margity

EKUMENICKÝ SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB
sa koná vždy 1.marcový piatok asi na 180 miestach celého sveta. No modlitby často prebiehajú počas celého marca.
Tento rok 2015 pripravili modlitby kresťanské ženy z Bahám. Pôsobí tam 10 kresťanských denominácií.
Modlitby majú motto: Ježiš im povedal: „Uvedomujete si, čo som vám urobil?“ (Jn 13,1-17)
V Bratislave sa modlíme:
• piatok 6. 3. 2015 Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi , Nám. SNP 4 - Bratislava 17.00 hod.
• nedeľa 8. 3. 2015 Kostol Sedembolestnej Panny Márie na Betliarskej ul. V Petržalke 19.30 hod.
• štvrtok 12. 3. 2015 Kostol Svätého Ducha v Devínskej Novej Vsi 18.45 hod.
Bližšie informácie nájdete aj na stránke www.sdmslovensko.sk

Pobožnosť krížovej cesty
I. obvod
Katedrála sv. Martina piatok 20.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia P. Márie
• každý piatok 17.15 hod.
• každú nedeľu 15.45 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička) každý piatok 17.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po svätej omši 15.15
• každú nedeľu po sv. omši 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie každý piatok 13.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každý piatok 16.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety každý piatok 17.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každý piatok 15.50 hod.
• každú stredu 15.50 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok 16.15 hod.

II. obvod
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý piatok 16.15 hod.
• každú stredu 17.15 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 16.15 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Márie Pomocnice Kresťanov každý piatok po sv. omšiach začínajúcich 6.45 a 17.15 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý piatok 17.15 hod.
• každú nedeľu 17.15 hod.
• nedeľa 22. 3. 2015 v Marianke 14.00 hod.

III. obvod
Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
• každý piatok 17.50 hod.
• každú nedeľu 17.50 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý piatok 17.30 hod.
• každú nedeľu 17.15 hod.

IV. obvod
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého piatok 17.30 hod.
Dúbravka Kostol Ducha Svätého piatok 17.20 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý piatok 17.30 hod.
• každú nedeľu 15.00 hod.
Záhorská Bystrica Kostol sv. Petra a Pavla
• každý piatok 17.15 hod.
• každú nedeľu 15.00 hod.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja každú nedeľu 14.00 hod.

V. obvod
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény piatok 17.30 hod.
Petržalka Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý piatok 17.15 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý piatok 17.45 hod.
• každú nedeľu 17.45 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol sv. Arnolda Janssena
• každý piatok 17.45 hod.
• každú nedeľu 17.45 hod.
V ostatných kostoloch podľa oznámenia

UDELOVANIE SVIATOSTI POMAZANIA CHORÝCH
piatok 6. 3. 2015 Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička) 7.00, 12.00 a 17.30 hod.
piatok 13. 3. 2015 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa 15.15 (záver trojdňovej duchovnej obnovy)
utorok 17. 3. 2015 Petržalka Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia 17.30 hod.
štvrtok 19. 3. 2015 Podhradie, Kostol Najsvätejšej Trojice 8.00 hod.
piatok 20. 3. 2015 Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 16.30 hod.
nedeľa 22. 3. 2015 Modrý, Kostol sv. Alžbety 8.00 hod.
sobota 31. 3. 2015 Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca 6.30 hod.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI POKÁNIA V PÔSTNOM OBDOBÍ
Katedrála sv. Martina pondelok 23.3. - streda 1. 4. 2015 11.00 – 12.00 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie denne 7.00 a 17.30 hod.
Podunajské Biskupice nemocnica, Kostol Svätého kríža denne pred a po sv. omši
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána utorok, štvrtok a piatok 17.30 hod.
Devínska Nova Ves, Kostol Ducha Svätého nedeľa 22. 3. 2015 14.30- 18.00 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• pondelok 23. 3. 2015 15.00 – 18.00 hod.
• sobota 28. 3. 2015 15.00 – 18.00 hod.
• nedeľa 29. 3. 2015 15.00 – 18.00 hod.
Vysoká pri Morave,Kostol sv. Ondreja sobota 28.3. 2015 10.00 hod.
Petržalka lúky, kostol Sedembolestnej Panny Márie nedeľa 29. 3. 2015 15.00 – 19.00 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu a prikázaný sviatok 16.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 7. 3. 2015
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana 16.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

sobota 14. 3. 2015 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 17. 3. 2015 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 15. 3. 2015 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Podunajské Biskupice – Kostol Svätého Kríža (nemocnica) každú sobotu 15.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• štvrtok 12. 3. 2015 sv. omša a adorácia za zdravie duše i tela 18.00 hod.
• nedeľa 22. 3. 2015 Chvály s požehnaním 19.00 hod. (po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.)

DEVIATNIK K SV. JOZEFOVI
utorok 10. 3. 2015 – streda 18. 3. 2015
Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie 18.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

ADORÁCIE

I. obvod
Dóm, Katedrála sv. Martina
• nedeľa 1. 3. 2015 16.15 hod.
• piatok 6. 3. 2015 12.30 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv, Jána z Mathy (Trojička) nedeľa 1. 3. 2015 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• nedeľa 1. 3. 2015 17.30 - 18.30 hod.
• piatok 6. 3. 2015 po rannej a večernej sv. omši
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• nedeľa 1. 3. 2015 15.00 – 16.40 hod.
• piatok 6. 3. 2015 15.00 – 16.40 hod.
Kaplnka sv. Alžbety Charitná kaplnka, Heydukova 14
• pondelok, utorok, štvrtok a sobota 16.00 – 21.00 hod.
• streda, piatok a nedeľa po sv. omši začínajúcej o 16.00 do 21.00 hod.
(Pri vstupe do budovi sa treba hlásiť vrátnikovi)
Kostol sv. Ladislava denne
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 6. 3. 2015 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• nedeľa 1. 3. 2015 17.00 –18.00 hod.
• piatok 6. 3. 2015 po večernej sv. omši
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedeľa 1. 3. 2015 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Pod. Biskupice Kostol Sv. Mikuláša
• štvrtok 12. 3. 2015 celodenná 7.30 – 18.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
• každá sobota 15.00 hod.
• Modlitba zmierenia za pokoj a požehnanie každá sobota 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý utorok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
• utorok pred prvým piatkom o 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 6. 3. 2015 15.00 – 18.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každý pondelok – piatok 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov štvrtok pred prvým piatkom
16.30 – 18.00 hod. tichá
19.00 – 20.00 hod. animovaná
20.00 – 21.00 hod. tichá
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca.
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 1. 3. 2015 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• nedeľa 1. 3. 2015 16.00 –18.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
• piatok 6. 3. 2015 18.30 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.
• každú sobotu s katechézou 16.30 hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha piatok 6. 3. 2015 19.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 1. 3. 2015 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity nedeľa 1. 3. 2015 15.00 – 16.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla každý piatok po sv. omši
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja piatok 6. 3. 2015 17.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sáviu každý štvrtok 18.15 – 19.15 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 1. 3. 2015 16.30 – 18.15 hod.
• každý štvrtok 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok 19.15 hod.

VEŠPERY
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
každá nedeľa po večernej sv. omši začínajúcej 18.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie každá sobota po sv. omši začínajúcej 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie pondelok – piatok sv. omša s vešperami 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice každý štvrtok v rámci sv. omše 18.00 hod. (po sv. omši adorácia).
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda po večernej sv. omši.
Rača, Kostol Svätých Filipa a Jakuba každý pondelok – sobota počas sv. omše 18.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka denne po večernej sv. omši
Petržalka, Verbisti, Kostol Svätého Arnolda Janssena každú nedeľu 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 21. 3. 2015 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul
• sobota 7. 3. 2015 7.45 hod.
• sobota 21. 3. 2015 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 7. 3. 2015 7.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok 18.15 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
pravidelné bez zmeny.
Karlova Ves, Kostol sv. Františka, kláštor KATECHÉZY PRE DOSPELÝCH A MLÁDEŽ každý pondelok a štvrtok 19.00 hod.

Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla KATECHÉZY PRE DOSPELÝCH A MLÁDEŽ každý pondelok a štvrtok 18.30 hod.

Petržalka Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia
• sobota 28. 3. 2015 CELOSTREDISKOVÁ DUCHOVNÁ OBNOVA 9.00 hod.
• PÔSTNE KATECHÉZY každú stredu 19.45 a každú nedeľu 18.15 hod.

Saleziáni Miletičova, Kostol Márie Pomocnice Kresťanov KATECHÉZY O REHOĽNOM ŽIVOTE každú stredu po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

PÔSTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA SENIOROV
Združenie kresťanských seniorov a Katolícka jednota Slovenska, Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

streda 11. 3. 2015 vedie Milan Hudaček 14.45 hod. nasleduje sv. omša 15.15hod.
štvrtok 12. 3. 2015 vedie Jozef Kyselica 14.45 hod. nasleduje sv. omša 15.15 hod.
piatok 13. 3. 2015 vedie Tomáš Jelluš, rektor kostola 14.45 hod. nasleduje sv. omša 15.15 s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých

sobota 14. 3. 2015 Pod. Biskupice, Kostol Sv. Mikuláša duchovná obnova ABRAHÁMOVÁ OBETA 13.00 hod.

streda 18. 3. 2015 Linka Valentín – Gréckokatolícka cirkev Košice,
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza Bratislava, Mlynska dolina (Staré Grunty číslo 211/36
,
vo veľkej sále prednáškový večer NÁDEJ PRE ĽUDÍ INAK SEXUÁLNE CÍTIACICH
19.00 - 22.30 hod.
vstupné dobrovoľné, ďalšie informácie: www.seminarhom.sk

utorok 24. 3. 2015 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Cukrová 6, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.
piatok 27. 3. 2015 Rusovce, Pastoračné centrum Teologický večer na tému DOGMATIKA TO ZNIE DOBRE 19.00 hod.
pondelok 30. 3., utorok 31. 3. a streda 1. 4. 2015Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho PÔSTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA počas sv. omší 18.30 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

utorok 3. 3. 2015 Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie z cyklu Rodina a spoločnosť
KRÍZA MANŽELSTVA AKO DEMOGRAFICKÝ A SOCIÁLNY PROBLÉM. Prednáša Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského o 17.00 hod.

sobota 7. 3. 2015 Vernisáž výstavy PoCity o 18.00 hod.
Tatiana Zmeková a Majka Smutná, dve mladé pacientky, ktoré sa vyliečili z rakoviny lymfatických uzlín, predstavia v nej niekoľko svojich výtvarných diel. Výstava potrvá do 31. 3. 2015.

pondelok 9. 3. 2015 Slovenska katolícka charita, OBCHODOVANIE S ĽUĎMI, prednáša Miroslava Víglaska, spolu s projekciou filmu a diskusiou o 19.00 hod.

utorok 10. 3. 2015
• Biblické stretnutie na tému PANNA MÁRIA – NAŠA MATKA, DAR OD JEŽIŠA o 17.30 hod.
• BREMENÁ MINULOSTI. ŽILI STE V RODINE S ALKOHOLIKOM? stretnutie členov svojpomocných spoločenstiev AA, NA, GA, Al-anon, OA o 18.00 hod..

štvrtok 12. 3. 2015 KAM PUTUJÚ ZLOŽKY KOZMETIKY? Prednáša Silvia Pazourekova o 17.30 hod.

utorok 17. 3. 2015 premietanie filmu Príbeh Marie o 18.00 hod
Ponúka tak trocha zázrak, ktorý sa udial vo Francúzsku koncom 19. storočia. Mária, od narodenia hluchá a slepá, sa naučí normálne žiť... Viac: http://www.csfd.cz/film/389158-pribeh-marie/

streda 18. 3. 2015 Drôtikársky krúžok vedie pani Biskupská o 17.00 hod.

štvrtok 26. 3. 2015 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.

utorok 31. 3. 2015
• BIBLICKÉ ŽENY prednáša Rút Krajčiová, prezidentka Aglow na Slovensku o 18.00 hod.
• AKO SPRAVOVAŤ FINANCIE A REALITY? Prednáša Jaroslav Šmondrk o 19.00 hod.

Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
streda 4. 3. 2015 RNDr. Janka Javorová I. A II. EVANJELIZÁCIA
streda 11. 3. 2015 Doc. Ing. Branislav Ječík MANIPULÁCIE V KOMUNIKÁCII
streda 18. 3. 2015 Mgr. Eva Frická BAZILIKA SV: MIKULÁŠA V TRNAVE
streda 25. 3. 2015 Ing. J. Kanas ml. CIRKEV U NÁS A VO SVETE

otváracie hodiny:
pondelok - štvrtok: 15.00 – 21.00 hod.
Piatok: 15.00 – 22.00 hod.
Nedeľa: 17.30 – 21.30 hod.
kontakt info@domquovadis.sk
info: http://www.domquovadis.sk

PÚTE
sobota 7. 3. 2015 (mesačná púť) do Marianky
• Stretnutie pútnikov pri Morovom stĺpe sv. Trojice na Rybnom námestí, modlitba o 12.15 hod.
• Most SNP. nástup na bus MHD č.37 o 12.40 hod.(priamo do Marianky)
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke o 14.00 hod.
Info k pešej púti:
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

Nedeľa 8. 3. 2015 Mesačná Krížová cesta
Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou .
www.sprevadzajuci. sk Marián Oravec 0908 417 905.

pondelok 30. 3. 2015 Podunajské Biskupice Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje dp. Ladislav Baláž, OFM (má na starosti pastoráciu v nemocnici v Nových Zámkoch) 17.00 hod.
• Spoločná modlitba dvoch posvätných ružencov o 15.00 hod.

KONCERTY
sobota 28. 3. 2015 Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény 18.00 hod.

RÔZNE

PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU
Slovenská katolícka charita pripravila na tohtoročný pôst 4. ročník zbierky PÔSTNA KRABIČKA PRE AFRIKU. Výťažok zbierky bude použitý na pomoc chudobným deťom a rodinám v subsaharskej Afrike. Bližšie informácie sú dostupné na stránke www.charita.sk.

TÝŽDEŇ ZÁPASU ZA ĽUDSKÉ PRÁVA
sa koná pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.
3. – 31. 3. 2015 výstava v Dome Quo Vadis Diktatúra a demokracia v storočí extrémov
piatok 20. 3. 2015 Marcové fórum FKI v Centrum Salvator
pondelok 23. 3. – piatok 27. 3. 2015 fotovýstava v budove TF Trnavskej univerzity, Kostolná ulica Bratislava, zameraná na pomoc konkrétnemu zdravotníckemu zariadeniu v Sýrii a súčasnú situáciu v Sýrii
utorok 24. 3. 2015 otvorenie 7. ročníka Nenápadných hrdinov
Streda 25. 3. - štvrtok 26.3. 2015 premietanie filmov v Dome Quo Vadis
Streda 25. 3. 2015
• popoludní premietanie filmu a záberov zo sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí
• verejné zhromaždenie Hviezdoslavovo námestie s presunom na Suchoňovo námestie k pamätníku sviečkovej manifestácie 16.30 hod.
• sv. omša v Katedrále sv. Martina 18.00 hod.
• modlitbové zhromaždenie Hviezdoslavovo námestie 19.00 hod.
26. 3. 2015 diskusia UPN v Poľskom kultúrnom stredisku
Info: www.fki.sk