Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Naša spása je blízko (Rim13, 11-14)
ročník 26 • advent 2016

O krátkosti času

Starý príbeh hovorí o troch diabloch, ktorí chceli do pekla dostať čo najviac ľudí. Prvý všetkým nahováral, že neexistuje večný život. Treba užívať to, čo je, a nešpekulovať, čo bude alebo nebude. Ďalší rozchyroval, že neexistuje peklo. Netreba si robiť starosti, všetci pôjdu do neba zadarmo. Najväčší úspech však zožal tretí nápad: treba sa síce snažiť, ale nie ponáhľať. Stačí potom. Raz. Neskôr.
Ježiš v evanjeliu však odhaľuje všetky tieto klamstvá. Boha prirovnáva k zlodejovi. Hovorí, že máme bdieť a byť pripravení, lebo nevieme, kedy príde. Neodkladajte nič napotom. Jedného vezmú a druhý sa ponechá. Žiadne last-minute ponuky. Do neba pôjde ten, čo žil podľa Božieho slova. Do pekla ten, kto uveril pekným rečiam.
Skôr než sa zamyslíme nad tým „ako“, ujasnime si „na čo“ sa chceme pripraviť. Totiž prostriedky by mali zodpovedať cieľu. V obchode dobre zvažujeme, čo potrebujeme. Topánky značky Lacoste sú parádne, ale nie na Chatu pod Rysmi. Krokodíly (logo firmy) sa do Tatier nehodia. Výber nevhodných prostriedkov prezrádza neznalosť cieľa.
Čo je teda naším cieľom v Adventnom období? Má to byť príprava na stretnutie s Pánom. Chceme stretnúť Boha. Na to nestačí dať si predsavzatie jesť menej sladkostí... Ak ho chceme stretnúť, nemusíme schudnúť, ale spoznávajme ho. Práve snaha o lepšie poznanie Pána v advente je výborný prostriedok na stretnutie s ním. Ak spoznáme Pána, pri jeho príchode nebudeme ako ten študent, čo nechodil na prednášky, a keď prišiel na skúšku, na chodbe oslovil kohosi, či nevie, kde skúša Novák. Viac nebolo treba. Dotyčný bol totiž profesor Novák...
Tri rady, ako spoznať Pána a pripraviť sa na stretnutie s ním, nachádzame v liturgii slova. Izaiáš hovorí: Poďme do domu Jakubovho Boha! Pána spoznávame návštevou jeho domu. Ideme okolo? Zastavme sa. Stačí len pozdraviť a povedať: „Som tu pre teba. Daj sa mi spoznať. Chcem ťa mať rád. “V Žalme čítame druhú radu: Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“ Boha tiež spoznávame v snahe o pokoj, lebo práve on je darcom pokoja. Ak sa všetci tlačia a nadávajú, ovládnime sa, pustime druhého, pokúsme sa o úsmev a slušnosť. Vytvoríme tak v našom srdci miesto pre neho.
A napokon nadišiel čas zhodiť skutky tmy, ako píše Pavol. Boha veľmi blízko spoznávame v obrátení, keď sa oblečieme do výzbroje svetla. Čo tak zájsť na spoveď, ale už teraz, nie až na poslednú spoločnú, keď tam bude nátresk ako v rannom autobuse... Prvým krokom nášho Adventného obdobia by mohlo byť, že si všetko nenecháme „napotom“, ale začneme s prípravou dnes. Odteraz. V túžbe obrátiť sa, nájsť pokoj a spoznať toho, ktorý je naším skutočným cieľom.
Martin Kramara


štvrtok 8. 12. 2016 prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie

NOVENA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE
streda 30. 11. - štvrtok 8. 12. 2016
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy , Trojička

• streda 30. 11. 2016 ThLic. Marián Valábek SDB, MANŽEKSKÁ LÁSKA A ŠTEDROSŤ V AMORIS LAETITIA 17.30 hod.
• štvrtok 1. 12. 2016 Oskar Beorlegui, kňaz Prelatúry Opus Dei, RODINA: APOČTOLSKÉ SVEDECTVO V AMORIS LAETITIA 17.30 hod.
• piatok 2. 12. 2016 IcLic. Ján Adamus, Dekan BA Stred, sv. Jána z Mathy, CNOSTI V RODINE: ODPUSTENIE, TRPEZLIVOSŤ A VĎAČNOSŤ 17.30 hod.
• sobota 3. 12. 2016 ThDr. Santiago Fuertás, kňaz prelatúry Opus Dei, CNOSTI V RODINE: MIERNOSŤ, ODPÚTANOSŤ 17.30 hod.
• nedeľa 4. 12. 2016 Mons. Jozef Haľko pomocný biskup, RODINA, ŠKOLA MODLITBY V AMORIS LAETITIA 20.00 hod.
• pondelok 5. 12. 2016 Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, MANŽELSKÁ ČISTOTA V AMORIS LEATITIA 17.30 hod.
• utorok 6. 12. 2016 IcLic Milan Pušjar, RODINNÝ ŽIVOT: ZÁBAVA A ODPOČINOK 17.30 hod.
• streda 7. 12. 2016 Mgr. Stanislav Krajňák SVD, MANŽELSTVO: ŠKOLA PRE VÁCHOVU DETÍ 17.30 hod.
• štvrtok 8. 12. 2016 Mons. Stanislav Zvolenský s arcibiskup-metropolita ZASVÄTENIE MESTA PANNE MÁRII 17.30 hod.
MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA 30 minút pred začiatkom sv. omší
SVÄTÁ SPOVEĎ počas modlitby posvätného ruženca a sv. omše.

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

• streda 7. 12. 2016 Katedrála sv. Martina modlitbové stretnutie metódou lectio divina v cykle "Rodina v knihe Genezise" Rodina celého ľudstva (Gn 6,9-7,7) (Gn 4,1-16) vedie Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita 20.00 hod.
• štvrtok 8. 12. 2016 Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy , Trojička Mons. Stanislav Zvolenský s arcibiskup-metropolita, celebruje sv. Omšu spojonú so ZASVÄTENÍM Bratislavy PANNE MÁRII 17.30 hod.

Dar odpustkov počas Roka sv. Martina
V životopise svätého Martina sa uvádza rok 316 alebo 317 ako čas jeho narodenia. Nachádzame sa tak v období tisícsedemstého výročia narodenia svätého Martina, patróna našej arcidiecézy. Preto v našej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, aby sme mali príležitosť hlbšie spoznať vznešený príklad jeho života a podľa jeho vzoru i na jeho príhovor prehlbovať svoju vieru, napĺňať ju skutkami evanjelia v každodennom živote pre budovanie spoločenstva veriacich Bratislavskej arcidiecézy a pre vnášanie Kristovho svetla do našej spoločnosti.
Pre posvätenie veriacich a aby sa ešte hojnejšie otvorili pramene Božej milosti, na žiadosť bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského a na základe osobitného mandátu od Svätého Otca Františka Apoštolská penitenciária poskytuje veriacim možnosť získať úplné odpustky k jubilejnému roku pre veriacich, ktoré sa môžu obetovať aj za duše v očistci. Presné podmienky sú uvedené v Dekréte Apoštolskej penitenciárie.
http://abu-bratislava.sk/abuba/


RORÁTNÉ SV. OMŠE – ADVENT 2016
Zmeny Bohoslužobného poriadku počas Adventu

Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každý adventný štvrtok 1.12, 8.12, 15.12 a 22.12. 2016 o 6.00 hod.
Kapucíni Kostol sv. Štefana Po – Pia 6.00 hod.
Kostol sv. Jána z Mathy Trinitári (Trojička) 7.00 hod.
Modrý Kostol sv. Alžbety
• každý pondelok a štvrtok o 6.00 hod.
• každý pondelok a štvrtok sv. omša o 7.00 nebude
Pod. Biskupice Kostol Sv. Mikuláša
• každý pondelok, streda a piatok 6.00 hod.
• každý pondelok a piatok sv. omša o 18.00 nebude
Kostol Najsv. Srdca Ježišovho Prievoz pondelok až sobota 6.00 hod.
Petržalka, Verbisti Kostol sv. Arnolda Jansena Po – So 6.30


SVIATOSŤ ZMIERENIA VO FARNOSTIACH – Príprava na Vianoce
Františkáni Kostol Zvestovania Pána
pred a počas všetkých sv. omší a počas pracovných dní (pondelok až piatok) aj celodenná spovedná služba od 10.00-17.00. Je potrebné zavolať na  tel.čislo spovednej služby:  0944 074 607
Modrý Kostol sv. Alžbety
• utorok 20. 12. 2016 15.30 – 18.00 hod.
• streda 21. 12. 2016 15.30 - 18.00 hod.
Pod. Biskupice, Kostol Sv. Mikuláša
• sobota 17. 12. 2016 9.00 – 12.00 (aj maďarsky hovoriacich)
• Spovedanie chorých v týždni medzi 19. - 23. 12. 2016 treba nahlásiť na fare
Ružinov Kostol sv. Vincenta de Paul
• sobota 17. 12. 2016 15.00 – 18.00 hod.
• nedeľa 18. 12. 2016 17.00 – 21.00 hod.
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 18. 12. 2016 15.00 – 17.00 hod.
Dúbravka Kostol Ducha Svätého.
• sobota 17. 12. 2016 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.30 hod.
• nedeľa 18. 12. 2016 15.00 – 18.30 hod.
• pondelok 19. 12. - piatok 23. 12.2016 17.00 – 18.30 hod.

ADVENT U FRANTIŠKÁNOV
PRIPRAV PRÍBYTOK JEZIŠOVI
DUCHOVNO-DOBROČINNÁ PRÍPRAVA NA VIANOCE
Františkáni Kostol Zvestovania Pána

• Rorátne sv. omše pri sviečkach a spevoch františkánskej schóly každý adventný štvrtok 1.12, 8.12, 15.12 a 22.12. 2016 o 6.00 hod.
Po svätých omšiach vás pozývame na rorátne raňajky.
• sobota 3.12. 2016 ADVENTNÝ KONCERT - Zbor Technik STU (dirigent:Petra Torkošova) 17.00 hod.
• nedeľa 4.12. 2016 ADVENTNÝ KONCERT Schola minor 19.30
• štvrtok 8.12. 2016 NAJVÄČŠIA VÝSTAVA BETLEHEMOV V BRATISLAVE otvorenie 7.00 hod.
• piatok 16. 12. a sobota 17.12. 2016 ADVENTNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE  MLADÝCH + DUCHOVNÁ OBNOVA OPRAV MÔJ DOM 4 ( príprava vecí na adventný trh)
• nedeľa 18.12. 2016 DOBROČINNÝ ADVENTNÝ TRH počas celého dňa v bočnej chodbe kostola
• Spovedanie: pred a počas všetkých sv. omšíší a počas pracovných dní (pondelok ažpiatok) aj celodenná spovedná služba od 10.00-17.00. Je potrebné zavolať na  tel.čislo spovednej služby:  0944 074 607

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 13. 12. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 18. 12. 2016 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice denne 15 min. pred sv. omšami.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 3. 12. 2016
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedele, okrem druhej nedele v mesiaci 17.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) nedeľa 11. 12. 2016 (druhá nedeľa v mesiaci) 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

Sobota 10. 12. 2016 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každú stredu 17.45 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

MODLITBY SO SPEVMI Z TAIZÉ
Kaplnka svätej Kataríny na Michalskej 8, každý pondelok 17.30 hod.

ZVELEBENIE - CALVARY CHVÁLY
Kostol sv. Cyrila a Metoda každý utorok počas školského roka o 19.00 hod. Info www.vyveska.sk

SANT EGÍDIO
• Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie MODLITBA ZA CHUDOBNÝCH každú stredu 19.00 hod.
• Petržalka, Kostol Povýšenia Svätého Kríža MODLITBA ZA CIRKEV každý utorok 18.45 hod.

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• nedeľa 4. 12. 2016 16.15- 17.00 hod.
• modlitba posvätného ruženca a vešpery pred Oltárnou sviatosťou v pracovné dni o 19.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 4. 12. 2016 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 2. 12. 2016 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 4. 12. 2016 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 2. 12. 2016 15.45 – 16.30 hod.
• nedeľa 4. 12. 2016 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 2. 12. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 2. 12. 2016 po večernej sv. omši
• nedeľa 4. 12. 2016 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 4. 12. 2016 7.00 – 10.15 hod.
• štvrtok 8.12. 2016 výročná od 9.00 - 16.30
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý štvrtok po sv. omši
• sobota 3. 12. 2016 16.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 2. 12. 2016 15.00 – 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok pred prvým piatkom 19.00 – 21.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 4. 12. 2016 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 2. 12. 2016 16.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 2. 12. 2016 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši.
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
piatok 2. 12. 2016 19.45 – 20.15 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• nedeľa 4. 12. 2016 16.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 4. 12. 2016 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
• piatok 2. 12. 2016 15.00 – 18.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 - 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
piatok 2. 12. 2016 17.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
každý pondelok - piatok
• celodenná adorácia 7.00 – 18.00 hod.
• Korunka Božieho Milosrdenstva 15.00 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok 19.15 hod.

SLÁVNOSTNÉ VEŠPERY
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána každú nedeľu 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
piatok 2. 12. 2016 Kostol sv. Ladislava Večeradlo, modlitba o ktorú prosí Mária Matka, aby sa modlila v rodinách a za rodiny 16.15 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 17. 12. 2016 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul nedeľa 4. 12. 2016 19.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 3. 12. 2016 7.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
KATECHÉZY PRE DOSPELÝCH A MLÁDEŽ V KARLOVEJ VSI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka

štvrtok 3.11.2016 pravidelné katechézy dvakrát týždenne v pondelok a štvrtok o 19.00 hod. v pastoračnej miestnosti 19.00 hod.
http://minoriti.sk/oznamy-bratislava-karlova-ves

BIBLICKÝ KURZ ABECEDA NAŠEJ SPÁSY
Karlova Ves, Kostol sv. Františka

Koná sa raz týždenne v pastoračnej miestnosti Kláštora minoritov na námestí sv. Františka vždy v nedeľu od 16. hodiny (dĺžka kurzu je 120 minút). Kurz je bezplatný.
Kontakt: 0904 318 019
tereza.borkovicova@gmail.com
www.minoriti.sk oznamy

Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny, pastoračné centrum FARSKÁ KATECHÉZA každý druhý utorok 19.00 hod.

ŠTVRTKOVÉ ÚVAHY O LÁSKE
2. ročník z trojročného projektu
Farský kostol sv. Kríža, Bratislava-Petržalka, Daliborko
vedie P. Milan Bubák, SVD
DARY LÁSKY:
• štvrtok 1. 12. 2016 RADOSŤ 18.00 hod.
• štvrtok 15. 12. 2016 STAROSTLIVOSŤ O DUŠU 18.00 hod.

MARIANKA OTVORENÁ DUCHOVNÁ OBNOVA 
s pátrom Ivanom Barusom
Pútnický dom - Veľká sála exercičného domu pri ​Kostole Naro​denia Panny Marie - Bazilika Minor
, Námestie 4. apríla ​, Marianka
sobota 3, 12. 2016 – nedeľa 4.12.2016
AKO VÍŤAZIŤ NAD NESPOKOJNOSŤOU, NERVOZITOU A ROZTRŽITOSŤOU
Duchovná obnova je otvorená, nie je potrebné prihlásiť sa, iba ak máte záujem o UBYTOVANIE A STRAVU, prihláste sa, prosíme, na tel. č. 0910 842 902 denne až po 14.00 (najneskôr do 30.11. do 16.00).
info: vyveska.sk

CENTRUM SALVÁTOR Jakubovo nám.
• piatok 1. 12. 2016
o 18.00 hod až nedeľa 4. 12. 2016 13.00 hod.
ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA – BYŤ NA CESTE PROSTREDNÍCTVOM ADVENTU
• utorok 6. 12. 2016 MODLITBOVÉ UTORKY S MAJSTROM ECKHARTOM 17.15 – 18.30 hod.
• piatok 9. 12. 2016 o 18.00 – nedeľa 11. 12. 2016 13.00 IGNACIÁNSKA SPIRITUALITA; Princíp a Fundament
• pondelok 12. 12. 2016 MODLITBA ZA POVOLANIE 19,00 – 19.45 hod.
• sobota 17. 12. 2016 CYKLUS DUCHOVNYCH OBNOV V CENTRE SALVATOR 9.00-19.00 hod.
Ponúka objasnenie a diskusiu a návod na poznávanie Boha. Pôjde aj o hľadanie vlastného štýlu a vlastnej dynamiky. 
Info:www.centrumsalvator.sk/

streda 7. 12. 2016 Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul DUCHOVNÁ LEKÁREŇ 18.30 – 19.30 hod.

sobota 10. 12. 2016 Trnávka, Kostol sv. Don Bosca zasadačka pod kostolom DUCHOVNÁ OBNOVA RODÍN (MANŽELOV) 9.00 hod,

utorok 13. 12. 2016 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

Farnosť Najsvätejšej Trojice(Trojička), Dom Quo Vadis PRÍPRAVA DOSPELÝCH KU SVIATOSTIAM každý pondelok 18.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
• streda 7. 12. 2016
modlitbové stretnutie členov a sympatizantov Svetového apoštolátu modlitby 15.30 hod.
• KATOLÍK NA SLOVÍČKO
štvrtok 1. 12. 2016 brat ReginaldAdrian Slavkovský OP, REINKARNÁCIA A VZKRIESENIE 18.00 hod.
pondelok 12. 12. 2016 brat Samuel Peter Lovas, SPRAVODLIVÁ VOJNA 18.00 hod.

• nedeľa 18. 12. 2016 vianočný koncert VIANOCE S GEMINY 18.00 hod.

• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite 9.30 hod.
streda 7.12. 2016
-  DUCHOVNÁ OBNOVA
streda 14.12. 2016 Jozef Kanas. CIRKEV U NÁS A VO SVETE

PÚTE

sobota 3. 12. 2016 MESAČNÁ PÚŤ V MARIANKE
KZ Sprevádzajúci – p. b.
• Stretnutie pútnikov pri Mórovom stĺpe sv. Trojice na Rybnom námestí, Spoločná modlitba o 12.15 hod.
• Most SNP. nástup na bus MHD č.37 o 12.40 hod. (priamo do Marianky)
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke  o 14.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 4. 12. 2016 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
KZ Sprevádzajúci - p.b. s podporou Bratislavskej arcidiecézy,
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info:www.sprevadzajuci. sk M. Oravec 0908 417 905

RÔZNE
nedeľa 27. 11. 2016 Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
ADVENTNÝ KONCERT 15.00 hod.

nedeľa 4. 12. 2016 Sála pod Kostolom sv Vincenta de Paul benefičné hudobno-poetické pásmo ŠTYRI DARY 17.00 hod.