Nech Betlehémske Svetlo,ktoré prišlo na svet, prežiari naše srdcia aj náš svet svojou láskou teraz i po celý budúci rok.
Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
ADORACIA REFERENDUM pdf
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Zjavila sa Božia milosť všetkým ľuďom(Tit2, 11-14)
ročník 24 • Vianoce 2014 – január 2015

Dať seba

Nasledujúce dni sa budeme snažiť potešiť našich najbližších. Lenže čo ich poteší? Nie je to taká jednoduchá otázka. Chodíme po nákupoch a čakáme, že nás niečo osloví, inšpiruje, ale nič. Už nás chytá panika – sviatky sú predo dvermi a ja ešte nemám nič kúpené! Čo teraz? Kúpiť len niečo, čo nás rýchlo napadne? To asi nie! Ale čo teda, keď v konečnom dôsledku má všetko a vždy tvrdí, že nič nepotrebuje?! Začíname teda rozmýšľať. Čo nás naposledy potešilo? V spomienkach možno prídeme k daru, ktorý nás veľmi potešil. Bolo to prekvapenie po ktorom sme túžili, ale ani sme netušili, že o tom niekto vie. Je pravda, raz pri nejakom rozhovore – bežnom akých máme cez deň niekoľko – sme utrúsili nejakú poznámku a tam vyslovili prianie. No netušili sme, že to niekto aj začul. A nielen začul ale aj zapamätal a zrealizoval. Nebola to veľká vec, bola to úplná maličkosť. No tešilo hlavne to, že si nás niekto všimol. Nielen darčekom, ale počúvajúcim srdcom.
Zobúdzame sa z príjemného spomínania. Bola to síce pravda, ale žiaľ, teraz nám nepomôže, lebo my sme zabudli počúvať srdcom a preto teraz ostáva len utrpenie pri nakupovaní. Čo by toho druhého mohlo potešiť?
Pamätám sa, že keď sme sa ako deti pýtali našej mami, čo chce na Vianoce, vždy odpovedala nič. Iba toľko aby sme ju poslúchali. Nám sa to zdalo nesmierne málo: „Mami chceš iba toľko, ale veď to nie je dar“. My sme jej chceli dať niečo veľké a cenné, no nedali sme jej to, po čom najviac túžila a čo by jej prinieslo najväčšiu radosť, lebo sme to považovali za „len tak málo“. Áno, bolo to niečo „len“ lebo finančne to nič nestálo, no v tom istom okamihu to bolo niečo „až“, lebo by nás to stálo obetu a láska sa meria práve veľkosťou obety čo sme schopní pre toho druhého priniesť.
Čo teda istotne poteší aj dnes každého človeka? To čo nás stojí obetu a čo je pre nás najcennejšie. Dnes je to – čas. Najkrajší a najcennejší dar je darovať druhému svoj čas, byť s ním, byť mu k dispozícii.
Boh nám daruje práve to najcennejšie seba. Prajem Vám teda príjemné prežitie vianočných sviatkov, kedy si lepšie uvedomíme, že my sami sme darom a starali sa hlavne o to aby ten dar bol skutočne krásny a aby sme ním nešetrili.

ThLic. Jozef Vadkertiv
dekan Bratislava- Juh

PRIKÁZANÉ SVIATKY:
štvrtok 25. 12. 2014 SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA
štvrtok 1. 1. 2015 SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
utorok 6. 1. 2015 SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

BETLEHEMSKÉ SVETLO rozžiari naše domovy už po 25. krát
• Plamienok z Betlehema v Dome Quo Vadis si môžete odpáliť a vziať domov.
Svetlo bude k dispozícii do nedele 21.12.2014 počas otváracích hodín.
• V sobotu 20. 12. a v nedeľu 21. 12. 2014 bude prinesené do kostolov a bude k dispozícii.
• Nedeľa 21. 12. 2014 Katedrála sv. Martina hlavné odovzdanie pre Bratislavu pri sv. omši o 17.00 hod.
• utorok 23.12.2014 Na vianočnych trhoch bude stánok, kde si ho môžete odpáliť a vziať domov od 13.00 do 15.00 hod.
Viac sa o Svetle, jeho symbolike, histórii a aktuálnych informáciách môžete sa dozvedieť na: www.betlehemskesvetlo.sk

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

štvrtok 25. decembra 2014
• Katedrála sv. Martina pontifikálna sv. omša v noci Pánovho narodenia o 24.00 hod
• Petržalka Kostol Svätej rodiny slávi Mons. Jozef Haľko sv. omšu vysielanú v priamom prenose na Rádiu Slovensko o 9.00 hod.
• Katedrála sv. Martina pontifikálna sv. omša o 10.30 hod.
sobota 27. 12. 2014 posviacka Kostola Najsvätejšej Trojice v Zálesí (Farnosť Ivanka pri Dunaji) o 10.00 hod.
nedeľa 28. 12. 2014 Petržalka Kostol Svätej rodiny celebruje sv. omšu arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 11.00 hod.
po nej požehná priestory Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy, na miestach, kde slúžil svätú omšu svätý Ján Pavol II. na svojej tretej návšteve Slovenska. Pri svätej omši, ktorá je zároveň aj hodovou slávnosťou, si manželia obnovia manželské sľuby. Centrum pre rodinu sa venuje okrem prípravy snúbencov, školeniu animátorských párov pre snúbencov, sprevádzaním manželov, pastoráciou rozvedených, a mnohými inými aktivitami pre pomoc rodine a formácii dobrovoľníkov. Srdečne pozývame rodiny a jednotlivcov na túto slávnosť.
streda 31. 12. 2014 Katedrála sv. Martina pontifikálna sv. omša na poďakovanie Pánu Bohu na konci občianskeho roka spojená s adoráciou o 16.00 hod.
štvrtok 1. 1. 2015 Katedrála sv. Martina pontifikálna novoročná sv. omša zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky za účasti predstaviteľov spoločenského života (priamy prenos RTVS) o 10.30 hod.
sobota 3. 1. 2015 Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne fatimská sobota, celebruje arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský
• posvätný ruženec o 14.30 hod.
• sv. omša o 15.30 hod.
nedeľa 4. 1. 2015 Vajnory Sedembolestnej Panny Márie celebruje arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sv. omšu so spomienkou na Božieho služobníka don Titusa Zemana SDB o 10.30 hod.
utorok 6. 1. 2015
• Petržalka Kostol Svätej rodiny arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský celebruje sv. omšu vysielanú v priamom prenose na Rádiu Slovensko o 9.00 hod.
• Katedrála sv. Martina pontifikálna sv. omša zo slávnosti Zjavenia Pána o 10.30 hod.
streda 7. 1. 2015 Katedrála sv. Martina vedie arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský modlitbové stretnutie metódou lectio divina o podobenstve Pána Ježiša o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10,25-37) PRÍKLADNÝ BLÍŽNY o 20.00 hod.
piatok 23. 1. 2015 Katedrála sv. Martina slávnostná sv. omša v deň liturgickej spomienky na sv. Jána Almužníka (za účasti kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska) o 17.00 hod.

REKOLEKČNÉ SV. OMŠE
pondelok 12. 1. 2015 o 9.00 hod.

• Dekanát Bratislava-Stred, Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• Dekanát Bratislava-Juh, Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• Dekanát Bratislava-Sever, Zohor, Kostol Sv. Margity Antiochijskej

DNI POKÁNIA VO FARNOSTIACH – Príprava na Vianoce 2014
piatok 19. 12. - utorok 23. 12. 2014

I. obvod.
Katedrála sv. Martina v dňoch do utorka 23.12. 2014 od 11.00 – 12.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• pondelok – sobota 5.45 – 8.00 a 15.00 – 19.00 hod.(podľa potreby aj dlhšie)
• nedeľa 7.30 – 12.30 hod.
Kostol sv. Jána z Mathy, Trinitári (Trojička) o 7.00 – 7.30 a 16.30 – 18.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána o 8.30 – 10.00 a 16.00- 20.30 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• Pia, Po, Ut 14:45 – 18:30, So: 16:30 – 18:30 hod.
• v dňoch 24.12 – 1. 1. 2015 iba na požiadanie
Kapucíni, Kostol sv. Štefana celodenné spovedanie do 23. 12. 2014 o 6,00- 20,00 hod.
Kostol sv. Ladislava denne o 16.30 - 17.10 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety piatok 19. 12. 2014 a pondelok 22. 12. 2014 o 15.30 - 18.30 hod.
Podhradie, Kostol Najsvätejšej Tojice nedeľa 21. 12. - utorok 23.12. 2014 o 15.30 – 19.30 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda denne o 17.30 -18.30 hod.

II. obvod.
Pod. Biskupice, Kostol Sv. Mikuláša sobota 20. 12. 2014 o 9.00 – 12.00 (aj maďarský)
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• sobota 20. 12. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
• nedeľa 21. 12. 2014 o 17.00 – 21.00 hod.
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 21. 12. 2014 o 15.00 – 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Márie Pomocnice
• piatok 19. 12., pondelok 22. 12. a utorok 23. 12. 2014 počas sv. omší
• sobota 20. 12. 2014 celodenne 7.30 – 19.00 hod.
• nedeľa 21. 12. 2014 o 6.30 – 12.15 a 16.00 – 19.00 hod.
Trnávka Saleziáni, Kostol sv. Don Bosca
nedeľa 21. 12., pondelok 22. 12. a utorok 23. 12. 2014 o 16.00 – 20.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• piatok 19. 12. 2014 o 15.00 – 18.30 hod.
• sobota 20. 12. 2014 o 15.00 – 18.30 hod.

III. Obvod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• piatok 19. 12. a sobota 20. 12. 2014 o 16.00 – 18.00 hod.
• nedeľa 21. 12. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
• denne od 18.00 hod.
• nedeľa 21. 12. 2014 o 16.00 – 19.00 hod.
Rača nedeľa 21. 12. 2014
• Kostol sv. Filipa a Jakuba, farský o 14.00 - 16.00 hod.
• Kostol Panny Márie Pomocnice cintorín o 17.00 - 19.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
sobota 20. 12. 2014 o 9.00 – 12.00 a 13.30 – 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána nedeľa 21. 12. 2014 o 16.00 – 18.00 hod.
IV. obvod
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého.
• piatok 19. 12., pondelok 22. 12. a utorok 23. 12. 2014 o 17.00 – 19.00 hod.
• sobota 20.12. 2014 o 9.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.
• nedeľa 21. 12. 2014 o 15.00 – 19.00 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Františka
piatok 19. 12. pondelok 22.12. a utorok 23. 12. 2014 o 17.00 – 20.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity 30 minút pred večernými sv. omšami
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla sobota 20. 12. 2014 o 9.00 – 12.00 hod.
Marianka Tešitelia, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok 22. 12. 2014 o 16.00 hod.
Zohor, Kostol Sv. Margity Antiochijskej sobota 20. 12. 2014 o 14.00 – 17.00 hod.
V. obvod.
Čunovo, Kostol sv. Michala Archanjela sobota 20. 12. 2014 o 7.30 – 10.30 hod.
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša sobota 20. 12. 2014 o 11.00 – 12.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény sobota 20. 12. 2014 o 9.00 – 10.30 hod.
Petržalka, Kostol Sv. Rodiny
• piatok 19. 12., pondelok 22. 12. a utorok 23. 12. 2014 o 17.00 – 19.00 hod.
• sobota 20. 12. 2014 o 15.00 – 17.00 hod.
• nedeľa 21. 12. 2014 o 7.45 – 12.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 21. 12. 2014 o 15.00 – 19.00 hod.
• pondelok 22. 12. a utorok 23. 12. 2014 o 17.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža pondelok 22. 12. 2014 o 15.00 hod.
Petržalka Saleziáni Mamateyova Kaplnka sv. Dominika Sávia denne o 17.00 – 18.30 hod.


LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu o 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu o 16.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 3. 1. 2015
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša o 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana o 16.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca o 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej o 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny o 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej o 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie o 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého o 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši o 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena o 17.45 hod.

sobota 10. 1. 2015 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO o 19.00 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 13. 1. 2015 po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 18. 1. 2015 o 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Podunajské Biskupice – Kostol Svätého Kríža (nemocnica) každú sobotu o 15.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok o 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť o 15.00 hod.

ADORÁCIE

I. obvod
Dóm, Katedrála sv. Martina
• piatok 2. 1. 2015 o 12.30 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami o 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv, Jána z Mathy (Trojička) nedeľa 4. 1. 2015 o 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 2. 1. 2015 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 4. 1. 2015 o 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok o 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich o 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok o 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 2. 1. 2015 o 15.00 – 16.40 hod.
• nedeľa 4. 1. 2015 o 15.00 – 16.40 hod.
Kostol sv. Ladislava denne
• každá nedeľa od 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota od 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 2. 1. 2015 po večernej sv. omši
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 2. 1. 2015 po večernej sv. omši
• nedeľa 4. 1. 2015 o 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedeľa 4. 1. 2015 o 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši o 18.00 - 19.00 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
• každá sobota o 16.00 hod.
• Modlitba zmierenia za hriechy a požehnanie v soboty okrem prvej v mesiaci o 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý utorok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
• utorok pred prvým piatkom o 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 2. 1. 2015 o 15.00 – 18.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každý pondelok – piatok o 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca.
• každý utorok o 7.00 hod.
• každý štvrtok o 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 4. 1. 2015 o 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok o 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• nedeľa 4. 1. 2015 o 16.00 –18.00 hod.
• každý štvrtok o 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.30 – 20.00 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 do začiatku sv. omše o 18.00 hod.
• piatok 2. 1. 2015 o 17.00 do začiatku sv. omše o 18.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok o 18.30 – 19.00 hod.
• každú sobotu s katechézou o 16.30 hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha piatok 2. 1. 2015 o 19.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 18.45 – 19.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého každý štvrtok o 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý štvrtok celodenná tichá o 9.00 – 18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity nedeľa 4. 1. 2015 o 15.00 – 16.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla každý piatok po sv. omši
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja piatok 2. 1. 2015 o 18.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok o 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok o 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa o 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok o 18.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sáviu každý štvrtok o 18.15 – 19.15 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 4. 1. 2015 o 16.30 – 18.15 hod.
• každý štvrtok o 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia o 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok o 19.15 hod.

VEŠPERY
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
každá nedeľa po večernej sv. omši začínajúcej o 18.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie každá sobota po sv. omši začínajúcej o 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie pondelok – piatok sv. omša s vešperami o 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice každý štvrtok v rámci sv. omše o 18.00 hod. (po sv. omši adorácia).
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda po večernej sv. omši.
Rača, Kostol Svätých Filipa a Jakuba každý pondelok – sobota počas sv. omše o 18.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka denne po večernej sv. omši
Petržalka, Verbisti, Kostol Svätého Arnolda Janssena každú nedeľu o 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 17. 1. 2015 po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok o 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul
• sobota 3. 1. 2015 o 7.45 hod.
• sobota 17. 1. 2015 o 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok o 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda o 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.00 hod. nasleduje sv. omša o 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok o 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 3. 1. 2015 o 7.00 hod.

Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• štvrtok 8. 1. 2015 sv, omša a adorácia za zdravie duše i tela o 18.00 hod.
• nedeľa 25. 1. 2015 Chvály s požehnaním o 19.00 (po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.)

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok o 18.15 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
pravidelné bez zmeny.

streda 14. 1. 2015 Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava, Kostol Alžbetínok, – Špitálska ul. 21, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 11. 24. kongres FIAMC 2014 Manila, Filipíny, 1. – 4. X. 2014 hosť Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD
• Svätá omša o 16.00 hod.
• Prezentácia, diskusia (OÚSA) o 17.00 hod.
www.kklz.sk, kklzba@gmail.com

nedeľa 18. 1. 2015 Kostol Notre Dame, Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku pozýva ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu na stretnutie, sv. omšu celebruje: Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup, adorácia s karmelitánskou meditáciou, prijímanie do Bratstva sv. škapuliara o 10.30 hod.
pred sv. omšou modlitba posvätného ruženca o 10.00 hod.

nedeľa 25. 1. 2015 Petržalka Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia POLENTA oslava sviatku don Bosca

utorok 27. 1. 2015 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Cukrová 6, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

nedeľa 11. 1. 2015 Dom Quo Vadis workshop, PRÍPRAVA NA BLÍŽIACI SA NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2015 o 16 hod. Väčšinu materiálov nájdete čoskoro aj na webstranke v sekcii
http://www.ntm.sk/zapojte-sa#materialy

utorok 13. 1. 2015
• Biblické stretnutia Panna Mária – služobnica Pána o 17.30 hod.
• Stretnutie spoločenstva Anonymných gamblerov o 18.00 hod.

streda 21. 1. 2015 Drôtikársky krúžok vedie drôtikárka, pani Biskupská o 17.00 hod.

štvrtok 29. 1. 2015 Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.

• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
streda 14. 1. 2015 Mons. M. Červený ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
streda 21. 1. 2015 Mons. J. Formánek STRETNUTIE SV. OTCA FRANTIŠKA S EKUMENICKÝM OTCOM BARTOLOMEJOM
streda 28. 1. 2015 Ing. J. Kanas ml. Cirkev u nás a vo svete

otváracie hodiny:
Vianočné zatvorenie od pondelka 22. 12. 2014 do utorka 6. 1. 2015

pondelok - štvrtok: 15.00 – 21.00 hod.
Piatok: 15.00 – 22.00 hod.
Nedeľa: 17.30 – 21.30 hod.
kontakt info@domquovadis.sk
info: http://www.domquovadis.sk

PÚTE

Podunajské Biskupice Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• utorok 30. 12. 2014 sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje dp. Jaroslav Ondraš, Horna Súča o 17.00 hod.
• piatok 30. 1. 2015 sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje dp. Radovan Šaškovič, Vrakuňa, o 17.00 hod.
Spoločná modlitba dvoch posvätných ružencov o 16.00 hod.

sobota 3. 1. 2015 (mesačná púť) do Marianky
• Stretnutie pútnikov pri Morovom stĺpe sv. Trojice na Rybnom námestí, modlitba o 12.15 hod.
• Most SNP. nástup na bus MHD č.37 o 12.40 hod.(priamo do Marianky)
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke o 14.00 hod.
Info k pešej púti:
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

Nedeľa 4. 1. 2015 Mesačná Krížová cesta
Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou .
www.sprevadzajuci. sk Info: Marián Oravec 0908 417 905.

KONCERTY

nedeľa 21. 12. 2014 Marianka Tešitelia, Bazilika Narodenia Panny Márie, VIANOČNÝ KONCERT o 16.00 hod.


piatok 26. 12. 2014 Katedrála sv. Martina VIANOČNÝ KONCERT o 15.00 hod.
Slovenský spevácky zbor ADOREMUS,
členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, E. Danel
Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční Hej mistře, Vianočné koledy
Predpredaj vstupeniek TICKETPORTAL

piatok 26. 12. 2014 Jarovce, Kostol sv. Mikuláša VIANOČNÝ KONCERT o 15.00 hod.

Zohor, Kostol Sv. Margity Antiochijskej
• piatok 26. 12. 2014 VIANOČNÝ KONCERT o 15.00 hod.
• nedeľa 28. 12. 2014 KOLEDNÍCI o 15.00 hod.

nedeľa 28. 12. 2014 Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho spevácky zbor Vocalatté po sv. omši začínajúcej o 18.30 hod.

sobota 3. 1. 2015 Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie VIANOČNO-TROJKRÁĽOVÝ KONCERT v podaní Artmusicorchestra spojený s Novoročnými zamysleniami kňaza a publicistu Jána Sucháňa, s hosťom Danielom Čapkovičom , sólistom SND o 15.00 hod.

nedeľa 4. 1. 2015 Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla TROJKRÁĽOVÝ KONCERT účinkuje Miroslav Dvorský a spevácky zbor Lúčnica o 17.00 hod.

utorok 6. 1. 2015 Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého o 19.00 hod.

nedeľa 11. 1. 2015 Kostol sv. Vincenta de Paul Ružinov KONCERT účinkujú Slovenská Filharmónia, Slovenský komorný orchester Bohdana Varchala, spevácky zbor Cantus o 18.00 hod.Nech Betlehémske Svetlo,ktoré prišlo na svet, prežiari naše srdcia aj náš svet svojou láskou teraz i po celý budúci rok.
Redakcia QUO