Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Vianoce Silvester 2014
v Bratislave.pdf

Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Očakávame zjavenie Pána Ježiša Krista (1Kor 1, 3-9)

ročník 24 • číslo 12 • advent 2014
Hľadajme Boha a nechajme sa ním nájsť
V pravidelných premenách času začína znova doba adventná, nový cirkevný rok. Opäť sa v našom živote, a to už po koľký krát, opakuje čas prípravy na Vianoce, na prijatie nebeského Božieho daru – na narodenie Dieťaťa. V dávnych časoch predpovedali proroci, že čas sa naplní a ľudí navštívi „žiarivé svetlo z výsosti“. A keď potom prišla oná ohlásená plnosť časov, nazaretská Panna je napriek tomu, že Pánov anjel prišiel nečakane, pripravená vysloviť svoje áno: „Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Iste túto dobu očakávame s nádejou, tešíme sa na ňu, ale možno nám niekde v skrytosti nášho srdca či mysle zaznieva otázka: Po koľký krát advent, už to poznám, už ma ničím neprekvapí, už viem čo od neho očakávať, ako to prebehne. Adventné predsavzatia, snaha ich dodržať, zhon a prípravy. Ale advent – čakanie a príprava na príchod Pána – chce byť niečo viac, chce človeku priniesť niečo nové. Je to ďalšia, nová šanca, ktorú nám dáva Boh. Šanca stretnúť sa s Bohom nanovo, jeho láskou, s tajomstvom šťastia a naplnenia po ktorom túži ľudské srdce, s lepším pochopením našich konkrétnych životných situácií, ktoré práve prežívame. S pribúdaním skracujúcich sa dní, ktoré charakterizuje nedostatok svetla sa môžeme stať viac citlivejšími a vnímavejšími. Tento čas „bez“ svetla môžeme využiť na prijatie svetla a nádeje, lásky, blízkosti a prijatia po ktorých hlboko v srdci túži každý z nás a Boh nám ich ponúka. Advent tak môže byť pre nás časom očakávania a hľadania toho božieho a ľudského, toho podstatného v našom živote.
Postupne počas týchto štyroch týždňov sa nebudeme sústreďovať ani tak na pripomenutie a zopakovanie si dávnominulej zvesti, ale pripomenieme si to, čo naozaj raz a pre všetky veky predpovedali proroci: že čas sa už naplnil. Preto adventné očakávanie, hoci je ľudsky milou, historickou spomienkou na narodenie Božieho Dieťaťa, sa navždy ukončí príchodom toho istého Emanuela – Boha s nami. Advent nám chce pripomenúť, že Boh prichádza, prišiel a hľadá každého z nás. K lepšiemu pochopeniu a využitiu adventného času nám môže pomôcť známy chasidský príbeh: Malý chlapec Ješiel s plačom vtrhol do izby svojho starého otca, známeho rabína Barucha. Po lícach sa mu kotúľali slzy a nariekal: „Môj kamarát ma úplne opustil. Správal sa ku mne veľmi netrpezlivo a neférovo“, vraví svojmu starému otcovi. „Mohol by si mi o tom povedať niečo bližšie?“, spýtal sa ho jeho starý otec. „Nuž teda“, odvetil chlapec, „hrali sme sa na skrývačku a ja som sa schoval tak dobre, že môj kamarát ma nemohol nájsť. Potom ma jednoducho prestal hľadať a odišiel preč. Nie je to neférové?“ Tu ho rabín, jeho starý otec pohladil po líci a povedal: „Je to nefér!“. A chlapcovi následne povedal: „Sám môžeš vidieť, že s Bohom je to presne tak isto. Skryl sa nám a my ho nehľadáme. Len si predstav - vraví rabín svojmu vnukovi, Boh sa schoval, a my ľudia ho nehľadáme“. Prestalo nás to baviť, nemáme s ním trpezlivosť.
Práve v tom spočíva problém človeka. Prestal hľadať Boha a túžiť po jeho láske, je presvedčený, že Boh na neho zabudol a nestará sa o človeka. A tak nám chce advent pripomenúť, že aj Boh nás vo svojej láske hľadá, skláňa sa k nám a my s ním môžeme vstúpiť do láskyplného vzťahu, ktorý nás oslobodí a zachráni. Boh hľadá človeka - Teba aj Mňa. Túži, aby sme aj my sami mohli zažiť skúsenosť slobody, lásky, blízkosti, ktorá je srdcom sveta, vďaka, ktorej sa svet aj človek mení a stáva lepším a vďaka, ktorej sa stáva náš život plnší a krajší. Využime advent, otvorme svoje srdcia a mysle, hľadajme Boha a nechajme sa ním nájsť!
Vyprosujeme nám všetkým mnoho odvahy a nádeje v tomto nadchádzajúcom čase prípravy.
Redemptoristi Bratislava – Kramáre
pondelok 8. 12. 2014 prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie

NOVÉNA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE
nedeľa 30. 11. - pondelok 8. 12. 2014 Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy, Trojička

• nedeľa 30.11.2014 Santiago Fuertes, kňaz Prelatúry Opus Dei o 20.00 hod.
• pondelok 1. 12. 2014 Oskar Beorlegul, kňaz Prelatúry Opus Dei PRVÁ BOLESŤ PANNY MÁRIE o 17.30 hod.
• utorok 2. 12. 2014, Marián Kráľ, farár Svätej Alžbety (Modrý kostol) DRUHÁ BOLESŤ PANNY MÁRIE o 17.30 hod.
• streda 3. 12. 2014 Mons. Vladimír Thurzo, dekan CMBF UK, TRETIA BOLESŤ PANNY MÁRIE o 17.30 hod.
• štvrtok 4. 12. 2014 Pavol Brunovský kaplán Svätej Alžbety (Modrý kostol), ŠTVRTÁ BOLESŤ PANNY MÁRIE o 17.30 hod.
• piatok 5. 12. 2014 Ján Adamus, dekan Svätého Jána z Mathy (Trojička) PIATA BOLESŤ PANNY MÁRIE o 17.30 hod.
• sobota 6. 12. 2014 Pavol Mikula kaplán Svätého Jána z Mathy (Trojička) ŠIESTA BOLESŤ PANNY MÁRIE o 17.30 hod.
• nedeľa 7. 12. 2014 Mons. Jozef Haľko pomocný biskup, SIEDMA BOLESŤ PANNY MÁRIE o 20.00 hod.
• pondelok 8. 12. 2014 Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup – metropolita o 17.30 hod.
MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA – 30 MINÚTPRED ZAČIATKOM SV. OMŠÍ

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
• pondelok 1. 12.2014 Hotel NH Gate One v Bratislave, konferencia podnikateľov pre podnikateľov s kardinálom Petrom Turksonom na tému DÁ SA PODNIKAŤ SLUŠNE? Informácie o konferencii je možné nájsť na stránke Hodnoty v podnikaní.
• streda 3. 12, 2014 Katedrála sv. Martina Mons. Stanislav Zvolenský vedie modlitbové stretnutie metódou lectio divina o podobenstvách Pána Ježiša o poklade, o perle a o sieti s názvom HODNOTA BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA (Mt 13,44-50)-o 20.00 hod.
• pondelok 8. 12. 2014 Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička) otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský zasvätí mesto Bratislava Panne Márii pri sv. omši o 17.30 hod.
• sobota 13. 12. 2014 Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne vyslanie a požehnanie koledníkov Dobrej noviny program o 13.00, sv. omša 15.00 hod.

NOVÉNA K NEPOŠKVRNENÉMU POČATIU PANNY MÁRIE
Vajnory Kostol Sedembolestnej Panny Márie sv. omše ráno o 7.00 hod.

REKOLEKČNÉ SV. OMŠE
pondelok 1. 12. 2014 o 9.00 hod.
• Dekanát Bratislava-Stred, Trnávka, Saleziáni, Kostol sv. Don Bosca
• Dekanát Bratislava-Juh, Verbisti, Petržalka Kostol Sv. Arnolda Janssena
• Dekanát Bratislava-Sever, Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie

RORÁTNE SV. OMŠE
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
štvrtky 4., 11. a 18. 12. 2014 o 6.00 hod.
Modrý Kostol sv. Alžbety každý pondelok a štvrtok o 6.00 hod. (v tieto dni sv. omša o 7.00 nebude)
Vajnory Kostol Sedembolestnej Panny Márie
od 16. 12 2014 o 6.00 hod.
Petržalka, Verbisti Kostol sv. Arnolda Jansena pondelok – piatok 6.30 (večerné sv. omše 18.30 nebudú)
Čunovo Kostol sv. Michala Archanjela
pondelok – sobota o 7.00 hod.

ZMENY V BOHOSLUŽOBNOM PORIADKU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• pondelok, stredu a vo štvrtok sú večerné sv. omše o 18.00 zrušené (utorok a piatok ostávajú)
• sobotu sv. omša 5.45 je zrušená
• pondelok 8. 12. 2014 o 5.45, 6.30, 10.30, 16.30, 18.00 a 19.00 hod.
Lamač Kostol sv. Margity pondelok – piatok počas adventu 6.30, 18.00 hod.
Petržalka, Verbisti Kostol sv. Arnolda Jansena pondelok – piatok večerné sv. omše o 18.30 počas adventu nebudú

DNI POKÁNIA VO FARNOSTIACH – Príprava na Vianoce
Dóm Katedrála sv. Martina v dňoch pondelok 15.12 – utorok 23.12. 2014 od 11.00 – 12.00 hod.
Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie
od stredy 17. 12. 2014
• pondelok – sobota 5.45 – 8.00 a 15.00 – 19.00 hod.
(podľa potreby aj dlhšie)
• nedeľa 7.00 – 12.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
streda 17. 12. - utorok 23. 12. 2014 o 16.00 - 20.30 hod.
Podhradie, Kostol Najsvätejšej Trojice
• štvrtok 18.12 – sobota 20.12. 2014 o 16.00 – 19.00 hod.
• nedeľa 21. 12. – utorok 23.12. 2014 o 15.30 – 19.30 hod.
Kostol sv. Ladislava denne o 16.30 - 17.10 hod.
Modrý Kostol sv. Alžbety v dňoch piatok 19. 12, a pondelok 22. 12. 2014 o 15.30 - 18.30 hod.
Ružinov Kostol sv. Vincenta de Paul
• sobota 20. 12. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
• nedeľa 21. 12. 2014 o 17.00 – 21.00 hod.
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
nedeľa 21. 12. 2014 o 15.00 – 17.00 hod.
Vajnory Kostol Sedembolestnej Panny Márie
sobota 20. 12. 2014 o 9.00 – 12.00 a 13.30 – 18.00 hod.
Devínska Nová Ves Kostol Ducha sv. a Farské centum nedeľa 14.12. 2014 o 14.30 – 18.00 hod.
Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie nedeľa 14.12.
a 21. 12 2014 od 15.00 – 18.00 hod.
Dúbravka Kostol Ducha Svätého
• sobota 20.12. 2014 o 9.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.
• nedeľa 21. 12. 2014 o 15.00 – 19.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
sobota 13.12. 2014 o 16.00 – 18.00 hod.
Záhorská Bystrica Kostol sv. Petra a Pavla
sobota 20. 12. 2014 o 9.00 – 12.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
nedeľa 21.12. 2014 od 15.00 hod.
Čunovo Kostol sv. Michala Archanjela sobota 20. 12. 2014 o 7.30 – 10.30 hod.

UDEĽOVANIE SVIATOSTI POMAZANIA CHORÝCH
Ružinov Kostol sv. Vincenta de Paul štvrtok 4. 12. 2014 o 18.00 hod. (sv. spoveď 17.30)

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu o 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu o 16.00 hod.

sobota 13. 12. 2014 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO o 19.00 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
utorok 16. 12. 2014 po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 21. 12. 2014 o 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Podunajské Biskupice – Kostol Svätého Kríža (nemocnica) každú sobotu o 15.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok o 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť o 15.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
sobota 20. 12. 2014 po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok o 16.15
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul
• sobota 6. 12. 2014 o 7.45 hod.
• sobota 20. 12. 2014 o 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok o 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda o 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.00 hod. nasleduje sv. omša o 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého. Kríža každý štvrtok o 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 6. 12. 2014 o 7.00 hod.

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• piatok 5. 12. 2014o 12.30 hod.
• sobota 18. 10, 2014 výročná 8.00 – 18.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami o 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trojička, Kostol Trinitárov nedeľa 7. 12. 2014
o 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 5. 12. 2014 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 7. 12. 2014 od 17.30 do 18.30 hod.
• každý utorok o 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich o 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok o 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 5. 12. 2014 o 15.00 – 16.40 hod.
• nedeľa 7. 12. 2014 o 15.00 – 16.40 hod.
Kostol sv. Ladislava denne
• každá nedeľa od 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota od 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie
piatok 5. 12. 2014 po večernej sv. omši
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 5. 12. 2014 po večernej sv. omši
• nedeľa 7. 12. 2014 o 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 7. 12. 2014 o 7.00 – 10.15 hod.
• pondelok 8. 12. 2014 (výročná) o 10.00 – 16.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši o 18.00 - 19.00 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
• sobota o 15.00 o 16.00 hod.
• Modlitba zmierenia za hriechy a požehnanie v soboty okrem prvej v mesiaci o 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý utorok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
• utorok 2. 12. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 5. 12. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každý pondelok – piatok o 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
štvrtok 4. 12. 2014
• o 16.30 – 18.00 hod. tichá
• o 19.00 – 20.00 hod. animovaná
• o 20.00 – 21.00 hod. tichá
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca.
• každý utorok o 7.00 hod.
• každý štvrtok o 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 7. 12. 2014 o 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok o 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• nedeľa 7. 12. 2014 o 16.00 –18.00 hod.
• každý štvrtok o 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.30 – 20.00 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 do začiatku sv. omše o 18.00 hod.
• piatok 5. 12. 2014 o 17.00 do začiatku sv. omše o 18.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok o 18.30 – 19.00 hod.
• každú sobotu s katechézou o 16.30 hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha
• piatok 5. 12. 2014 o 19.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 18.45 – 19.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého každý štvrtok o 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý štvrtok celodenná tichá o 9.00 – 18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity nedeľa 7. 12. 2014 o 15.00 – 16.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla každý piatok po sv. omši
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja piatok 5. 12. 2014 o 18.30 hod.

V. obvod
Čunovo Kostol sv. Michala Archanjela piatok 5. 12. 2014
o 15.00 – 17.00 hod.(a sv. spoveď)
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok o 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok o 18.30
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža
každá nedeľa o 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok o 18.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sáviu každý štvrtok o 18.15 – 19.15 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 7. 12. 2014 o 16.30 – 18.15 hod.
• každý štvrtok o 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia o 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok o 19.15 hod.

RUŽENEC K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII
nedeľa 7. 12. 2014 Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul, ZUŠ sv. Cecílie o 17.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 6. 12. 2014
VEŠPERY
ostávajú nezmenené


EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok o 18.15 hod.

MODLITBY ZA ZÁCHRANU POČATÉHO ŽIVOTA
utorok 2. 12. 2014 Kostol svätého Ladislava o 16.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
Ružinov, Kaplnka Kostola sv. Vincenta katechézy pre dospelých a mládež každý pondelok a štvrtok o 19.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
• stretnutia miništrantov utorok o 17.30 hod.
• katechézy ku sviatostiam každú druhú stredu o 19.00 hod.
• detské besiedky každý štvrtok o 17.30 hod.
• stretnutia dievčat každý štvrtok o 17.30 hod
• manželské stretnutia – rodinné centrum Kramárik, druhú nedeľu v mesiaci o 16.00 hod.

Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie PRÍPRAVA DETÍ K 1. SV. PRIJÍMANIU každý utorok o 18.00 hod.

streda 3. 12. 2014 Katolícka jednota Slovenska OC Bratislava, Refektár Nemocnice Milosrdných bratov Nám. SNP, stretnutie s Mons. Jánom Formánkom o 17.00 hod.

piatok 5. 12. 2014 Čunovo Kostol sv. Michala Archanjela Mikulášska slávnosť pre deti o 17.00 hod.

Rusovce Kostol sv. Márie Magdalény
• nedeľa 7. 12. 2014 Sv. Mikuláš o 10.30 hod.
• sobota 13. 12. 2014 DUCHOVNÁ OBNOVA s otcom biskupom J. Haľkom o 18.00 hod.
• nedeľa 14.12. 2014 sv. omša celebruje otec biskup Haľko o 9.30 hod. (nasleduje farská káva)

streda 10. 12. 2014 Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava, Kostol Alžbetínok – Špitálska ul. 21, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 11. NEALKOHOLOVÁ TUKOVÁ CHOROBA PEČENE, MUDr. Helena Glasová, PhD.
• Svätá omša o 16.00 hod.
• Prezentácia, diskusia (OÚSA) o 17.00 hod.
www.kklz.sk, kklzba@gmail.com


DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ŽENY
Sobota 13. 12. 2014 Dúbravka Kostol Ducha Svätého, Congregatio Jesu
POSTOJE MÁRIE A MODERNEJ ŽENY o 9.00 – 17.00 hod.
program:
• Úvaha – Postoje Márie a modernej ženy
• Tanečná meditácia - Postoje Márie
• Meditácia nad sv. Písmom
• Zdieľanie
Dobrovoľný účastnícky poplatok 2 eurá,
kontaktná osoba Eva Tiňová, e-mail eva.melkova@yahoo.com
Nahlásiť sa treba do 6. 12. 2014

nedeľa 14. 12. 2014 Kostol Notre Dame, Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku pozýva ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu na stretnutie, sv. omšu celebruje: Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup, adorácia s karmelitánskou meditáciou, prijímanie do Bratstva sv. škapuliara o 10.30 hod. pred sv. omšou modlitba posvätného ruženca o 10.00 hod.

utorok 16. 12. 2014 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Cukrová 6, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

štvrtok 18. 12. 2014 Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie Duchovná obnova pre mužov, P. Tomáš Lesnák, OFM Conv. o 19.00 hod.


KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
• pondelok 1. 12. 2014 - Vernisáž výstavy obrazov Pavla Dominika Solára NEZASTAVITEĽNÝ o 17.30 hod.
cestovateľský pondelok o Norfolku a jeho malých zázrakoch porozpráva Iva Štrbová-Jarošová o 18.00 hod.
• utorok 2. 12. 2014 - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie (Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru) SLOBODA AKO ZÁKLAD FILOZOFICKÉHO RIEŠENIA PROBLÉMU ZLA Mgr. Ing. Mária Spišiaková, PhD. o 17.00 hod.
• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30.
streda 3. 12. 2014 RNDr. Lorand DIPLOMACIA PRED A PO II. SVETOVEJ VOJNE
streda 10. 12. 2014 Mgr. Vatacher BUDOVANIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO ARCHÍVU
streda 17. 12. 2014 DUCHOVNÁ OBNOVA
• štvrtok 4. 12. 2014 English Bible group od 19.00 – 20.30
• utorok 9. 12. 2014 Stretnutie spoločenstva AI-anon svojpomocné spoločenstvo, kde sa stretávajú ženy a muži, ktorých životy sú, alebo v minulosti boli ovplyvnené pitím blízkych príbuzných, alebo priateľov - otvorené stretnutie pre verejnosť o 18.00 – 19.30 hod.
• streda 10. 12. 2014 - prednáška a diskusia MILOVAŤ A CTIŤ, Richard Vašečka,vedúci kresťanského spoločenstva Nový Jeruzalem, ktorý bol tiež 15 rokov učiteľom náboženstva, v súčasnosti poslanec NR SR, autor niekoľkých brožúr o vzťahoch a láske o 19.00 – 20.30 hod.
• štvrtok 11. 12 2014 prednáška POMOC ĽUĎOM V SO­CIÁL­NEJ NÚDZI – Pavol Kosorin, riaditeľ Centra sociálních služeb Armády spásy v Brne. Autor úspešných zbierok aforizmov, ktoré vydalo nakladateľstvo Cesta o 18.00 – 19.30
• do 31. 12. 2014 Výstava výtvarných diel, ktoré vznikli na tvorivých dielňach v rehabilitačnom centre KRÍDLA pod vedením akad. sochára Vladimíra Kordoša v októbri 2014. Obrazy sú vystavené v spodnej miestnosti http://www.zdruzeniekridla.sk/o-nas
• streda 17. 12. 2014 môžete si vytvoriť vlastný originálny šperk alebo ozdobu pod vedením známej drôtikárky, pani Biskupskej od 17.00 – 18.30 hod.
otváracie hodiny:
pondelok 8. 12. 2014 pre verejnosť zatvorené
pondelok - štvrtok: 15.00 – 21.00 hod.
piatok: 15.00 – 22.00 hod.
nedeľa: 17.30 – 21.30 hod.
kontakt info@domquovadis.sk, www.domquovadis.sk

KONCERTY

Prvá adventná nedeľa 30. 11. 2014 Bratislavská arcidiecéza, Katedrála svätého Martina ADVENTNÝ KONCERT o 18.30 hod. účinkujú: Alexander Jablokov husle, Štefan Bučko recitácia, vstup voľný

Devínska Nová Ves Kostol Ducha Svätého
• nedeľa 30. 11. 2014
• ADVENTNÝ KONCERT o 15.00 hod.
F – centrum ZAČÍNAME SPOLU ADVENT, výstavy výtvarných umelcov, predaj kníh a umeleckých výrobkov, detské dielne, podpora školy v Guatemale, občerstvenie
• nedeľa 7. 12. 2014 chorvátski muzikanti BURGENLAND o 18.00 hod.
• nedeľa 21. 12. 2014 Sláčikové kvarteto o 19.00 hod.
• piatok 26. 12. 2014 chorvátsky súbor z Devínskej Novej Vsi o 11.00 hod.

nedeľa 14. 12. 2014 Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie Predvianočný koncert zboru Máter Salvatores o 17.00 hod.

VIANOČNÝ KONCERT
piatok 26. 12. 2014, Katedrála sv. Martina o 15.00 hod.
Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční Hej mistře, Vianočné koledy. Účinkujú: Slovenský spevácky zbor ADOREMUS, členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. Predpredaj vstupeniek TICKETPORTAL

PÚTE
sobota 6. 12. 2014 (mesačná púť) do Marianky
• Stretnutie pútnikov pri Morovom stĺpe sv. Trojice na Rybnom námestí, modlitba o 12.15 hod.
• Most SNP nástup na bus MHD č.37 o 12.40 hod. (priamo do Marianky)
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke o 14.00 hod.
Info k pešej púti: www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

Nedeľa 7. 12. 2014 mesačná Krížovú cesta za duše v očistci
Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre „7 perón.“ po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou.
www.sprevadzajuci. sk Info: Marián Oravec 0908 417 905.