Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Velká noc 2015 .pdf
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Ukrižovaný Ježiš Nazaretský vstal zmŕtvych (Mk 16,1-8)
ročník 25 • Veľká Noc 2015

Nedočkavosť Boha po človeku...

Starý kňaz si zaspomínal na kaplánske roky. Vybavil, aby dievčatko z detského domova bolo dané na výchovu k starým rodičom. Keď prišiel po ňu, aby ju zaviezol do jej nového domova, dievčatko vybehlo z dverí, chytilo ho za ruku a zvolalo: Ty si môj ocko! A pokračoval v spomínaní: Keby za ňou hocikto prišiel a čakal ju, aj jeho by chytila za ruku a povedala: Ty si môj ocko. Však si môj ocko? Som rada! Tomuto dievčatku nezáležalo na tom, kto ju zrodil, ale túžila, tak veľmi túžila, aby mala niekoho, kto by ju miloval, kto by ju vedel pohladiť a mal na ňu čas.
Teológovia vysvetľujú milosť tak, že je to nedočkavosť Boha po človeku. Boh tých, ktorí v neho veria, chce prijať do svojej rodiny. Nevie sa dočkať tej chvíle, keď ľudstvo bude v Ňom a On v ľudstve. Je nedočkavý, nechce čakať, kým ja prídem do jeho rodiny, ale on chce prísť do mňa, posväcujúcou milosťou skôr, akoby som to ja stihol. Boh po mne túži, lebo ma miluje!
Oslavujeme vzkrieseného Krista. Bičovali ho, korunovali tŕním, dali mu na plecia kríž. Keďže pod ním padal, prinútili Šimona z Cyrény, aby mu s ním pomohol. Tridsaťtriročného ho ukrižovali a hoci telo sa smrti bránilo, bolesť napokon prenikla do každej bunky, až tento mladý život úplne zničila. Ale naše šťastie, že nezničila lásku. Zloba ľudstva nezničila lásku v Bohu, a keď Ježiš vstal z mŕtvych, vstal ako ten, ktorý miluje ľudstvo.
Tú istú výhodu, ktorú mali apoštoli nad prázdnym hrobom, máme aj my. Je to výhoda viery. Vierou totiž môžeme prijať živého Krista do svojho života, môžeme byť v Bohu, ktorý nás miluje. Viera, to nie je umenšenie človeka. Bola by taká vtedy, keby ten, ktorému veríme, bol biedny vo svojom prejave a obmedzoval by naše možnosti. Naše verím patrí Zmŕtvychvstalému. Jeho prejav na kríži a tri dni po jeho smrti, je takým zlomom v dejinách, ktorému sa nič nevyrovná, iba ak začiatok stvorenia.
Aké sú naše možnosti v Zmŕtvychvstalom? Ježiš nám jasne hovorí: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. To je možnosť pre človeka, nikým a ničím nesprostredkovaná, Ježišov dar mne aj tebe. Preto by sme mali podporovať svoju vieru modlitbou, dobrým životom, sviatosťami i medziľudskými vzťahmi. Lebo veriť znamená ísť v ústrety Božej nedočkavosti, veriť znamená, povedať Bohu asi toto: Bože, som po tebe nedočkavý a chcem už tu na zemi, aby si bol môj. Som ako dieťa z detského domova, nedočkavé po tvojej láske...
Rumunský kňaz Richard Wurmbrand strávil 14 rokov vo väzení pre ohlasovanie evanjelia. Hoci sa väznitelia snažili zlomiť jeho presvedčenie krutým mučením, nepodarilo sa im to. Richard Wurmbrand svedčí: Na samotke, v chlade, o hlade, oblečený v handrách, každú noc som tancoval od radosti. Spolu s ním bol väznený aj muž, ktorého pred uväznením priviedol k viere. Raz sa ho spýtal: Uväznili ťa kvôli tvojej viere. Nevyčítaš mi v srdci, že som ťa priviedol ku Kristovi? Odpovedal: Nemám slov na vyjadrenie vďačnosti, že si ma priviedol ku Kristovi. Nikdy už nechcem kráčať inou cestou. Títo dvaja muži, hoci boli prenasledovaní a na okraji smrti, prežívali nadprirodzenú radosť zo svojej viery.
Vo viere sa zjednocujeme s tým, kto niečo tvrdí. Ak sa zjednocujeme s peniazmi, stávame sa lakomcami, ak so sexom, pôžitkármi, ak s kariérou, karieristami... V čo teda verím? Za čo by som dokázal položiť život? Čo je pre mňa najväčšou hodnotou? Prečo chodím do kostola? Odpovedzme si hneď teraz: V čo verím v tejto chvíli?
Vierou ideme v ústrety nedočkavosti Boha, lebo Boh to tak chcel, že hoci zabili jeho Syna, zničili na kríži jeho ústretovú lásku k ľudstvu, vstal z mŕtvych a žije ako milujúci. A od tejto chvíle nikto nemá moc zavraždiť Boha, iba ak vo svojom vlastnom vnútri. Sám som si toho pánom, či Ježiš bude v mojom živote zmŕtvychvstalý, živý alebo či bude mŕtvolou. Živý v mojom živote sa stane zdrojom života pre moju večnosť, vierou vyjdem v ústrety Božej nedočkavosti a budem sa zjednocovať s ním. Veľký je veriaci človek!
Prajme si cez tieto veľkonočné sviatky, aby v našich životoch bol Ježiš Kristus živý, aby sme mali veľkonočnú vieru, cez ktorú Ježiš daruje aj nám zmŕtvychvstanie. Veľkonočný veriaci človek, žijúci v Bohu a Boh v ňom cez vieru, je šťastný a žije s pohľadom upretým na večnosť.

Ján Adamus
dekan Bratislava-Stred


Veľký piatok 3.4.2015 – prísny pôst

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

streda 1. 4. 2015 Katedrála sv. Martina Mons. Stanislav Zvolenský vedie modlitbové stretnutie s názvom PROVOKATÍVNY VZOR SYNA SVETA o podobenstve Pána Ježiša o nepoctivom správcovi (Lk 16,1-9) 20.00 hod.

Zelený štvrtok - 2. 4. 2015
• Katedrála sv. Martina sv. omša svätenia olejov, pri ktorej diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský posvätí krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých a kňazi si obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke 9.30 hod.
• Katedrála sv. Martina sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 17.00 hod.

Veľký piatok - 3. 4. 2015
• Katedrála sv. Martina pobožnosť krížovej cesty 9.00 hod.
• Katedrála sv. Martina veľkopiatočné obrady utrpenia a smrti Pána Ježiša 15.00 hod.

Biela sobota - 4. 4. 2015
• Katedrála sv. Martina modlitba Liturgie hodín (posvätné čítanie a ranné chvály) 8.00 hod.
• Katedrála sv. Martina Veľkonočná vigília s krstami dospelých katechumenov 19.30 hod.

Veľkonočná nedeľa - 5. 4. 2015 Katedrála sv. Martina slávnostná pontifikálna sv. omša v nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania 10.30 hod.

streda 8. 4. 2015 Katedrála sv. Martina slávnostná sv. omša na poďakovanie Pánu Bohu za 2. výročie zvolenia Svätého Otca, pápeža Františka 17.00 hod.

štvrtok 9. 4. 2015 TF TU v Bratislave (Aloisiana) - konferencia o zasvätenom živote s účasťou Mons. Stanislava Zvolenského a Mons. Cyrila Vasiľa

pondelok 13. 4. 2015 Katedrála sv. Martina - sv. omša počas celobratislavskej kňazskej rekolekcie 9.00 hod.
nedeľa 26. 4. 2015 Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave: latinská sv. omša v Katedrále sv. Martina o 9.00 hod., program, o 15.30 hod. diskusia s biskupom, o 16.00 hod. - slávnostné vešpery v Katedrále sv. Martina


KAŽDÝ DEŇ POSVÄTNÉHO TROJDNIA MÔŽEME ZÍSKAŤ ÚPLNÉ ODPUSTKY:
• Zelený štvrtok: pri poklone Najsvätejšej Sviatosti spevom piesne z JKS č. 317.
• Veľký piatok: účasťou na liturgickej poklone Svätého Kríža.
• Bielu sobotu: obnovou krstných sľubov
(Pre získanie odpustkov je potrebné v tento deň: chrániť sa aj náklonnosti ku všednému hriechu, prijať Ježiša Krista v eucharistii a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca)

MODLITBY MATIEK
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie 17. hod
.
• piatok 27. 3. 2015 – modlitby odprosenia za naše hriechy,
• sobota 28. 3. 2015 – modlitby pokánia za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom,
• nedeľa 29. 3. 2015 – modlitby chvál a vďakyvzdania za všetko, čo Pán spravil v našich životoch.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI POKÁNIA sobota 28. 3. a nedeľa 29. 3. 2015
I. obvod
Katedrála sv. Martina 11.00 – 12.00 hod.
Alžbetínky Kostol sv. Alžbety hodina pred sv. omšou
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• sobota 5.45 – 8.00 a 17.00 – 19.00 hod.
• nedeľa 7.00 – 12.30 a 16.30 – 20.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej nedeľa od 16.00 hod
Kostol Trinitárov, (Trojička)
• sobota 6.30 – 7.00 a 17.00 – 17.30 hod.
• nedeľa 6.30 – 7.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• sobota 8.30 – 10.00 a 19.00 – 20.30 hod.
• nedeľa 10.00 – 13.00 a 16.00 – 20.30 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• sobota 16.30 – 18.30 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• sobota 6.00 – 20.00 hod.
• nedeľa 6.00 – 20.00 hod.
Kostol sv. Ladislava 16.30 – 17.10 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie pred a po sv. omšiach
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice
• sobota 16.00 – 16.50 a 18.00 – 19.00 hod.
• nedeľa 15.30 – 16.50 a 18.00 – 20.00 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda, pred sv. pmšou

II. obvod.
Podunajské Biskupice Kostol Sv. Mikuláša sobota 9.00 – 12.00 aj v maďarskej reči
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• sobota 15.00 – 19.00 hod.
• nedeľa 17.00 – 21.00 hod.
Prievoz Kostol Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomocnice
• sobota 8.00 – 19.00 hod. .
• nedeľa počas sv. omší a od 16.00 – 19.00 hod.
Vrakuňa, Kostol mena Panny Márie
• sobota 15.00 – 18.30 hod.
• nedeľa 16.00 – 18.30 hod.
III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• sobota o 17.00 – 18.00 hod.
• nedeľa o 15.00 – 18.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• sobota 18.00 hod.
• nedeľa 16.00 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba nedeľa 14.00 – 16.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice nedeľa 16.00 – 19.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Sebastiána nedeľa 16.00 – 18.00.hod.
IV. obvod
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• sobota 15.00 – 18.00 hod.
• nedeľa 15.00 – 19.00 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Sv.
• sobota 9.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00 hod.
• nedeľa 15.00 – 19.00 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Františka nedeľa počas sv. omší
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla sobota 9.00 – 12.00 hod.
Stupava Kostol sv. Štefana kráľa nedeľa 15.00 – 18.00 hod.
Stupava Mást Kostol svätého Šebastiána a Rócha sobota 15.00 – 18.00 hod.
Borinka , Kostol Božského Srdca Ježišovho piatok 27.3. 16.00 – 18.00 hod.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja sobota 10.00 hod.
Zohor, Kostol Sv. Margity Antiochijskej sobota 14.00 – 17.00 hod.

V. obvod
Čunovo, Kostol sv. Michala Archanjela sobota 7.30 – 10.00 hod.
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša sobota 11.45 – 12.15 hod.
Rusovce Kostol sv. Márie Magdalény 9.00 – 10.30 hod.
Petržalka, Kostol Sv. Rodiny
• sobota 15.00 – 17.00 hod.
• nedeľa 7.45 – 12.00 hod.
Petržalka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie nedeľa o 15.00 – 19.00 hod.
Petržalka Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia, nedeľa o 15.00 – 19.00 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Jansena sobota 18.00 aj cez sv. omšu

POSVÄTNÉ ČÍTANIA A RANNÉ CHVÁLY
VEĽKÝ PIATOK 3. 4. 2015

Dominikáni Kalvária, Kostol P. M. Snežnej 7.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania 8.30 hod. + krížová cesta 9.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsv. Spasiteľa 8.00 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie 8.00 hod. + Kríž. cesta
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 6.45 hod. + Kríž. cesta
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda 8.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul 8.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomocnice 8.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca 8.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 8.00 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba 8.00 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod. + Kríž. cesta
Karlova Ves, Kostol sv. Františka o 9.00 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny 8.00 hod.
Petržalka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie 8.00 hod.
Petržalka Daliborovo nám., Kostol Povýšenia Sv. kríža 8.00 hod.
Petržalka – Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia 8.30 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Jansena 7.30 hod.

POBOŽNOSŤ 7 SLOV PÁNA JEŽIŠA Z KRÍŽA
Veľký piatok 3. 4. 2015

Ružinov Kostol sv. Vincenta de Paul 15.00 hod.

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY
Veľký piatok 3. 4. 2015

Katedrála sv. Martina 9.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 8.00 hod.
Dominikáni Kalvária, 10.00 hod.
Trojička, Kostol Trinitárov o 8.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania o 9.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa o 14.30 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana 12.00 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie 8.20 hod. (po ranných chválach 8.00)
Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie 7.00 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice 12.00 hod. nacintoríne na Žižkovej ul.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie 15.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Mikuláša 8.00 /M/ a 9.00 /S/
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomoc. 00.00 v Marianke
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca 8.15 hod.(po ranných chválach o 8.00)
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie 8.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny v prírode zraz pred kostolom 11.00 hod.
Kramáre, Kostol Najs. Srdca Ježišovho 14.00 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba v Marianke o 11.30 hod. (pešo, odchod od farského kostola o 8.30)
Krasňany, Katedrála sv. Sebastiána o 10.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie o 8.00 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie o 8.00 hod. (po ranných chválach)
Dúbravka, Kostol Ducha sv. o 9.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka po obrade cca 16.30 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity o 9.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla o 10.00 hod.
Zohor, Kostol Sv. Margity Antiochijskej o 9.00 hod.
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša o 9.00 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény o 16.30 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny o 14.15 hod.
Petržalka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie o 9.00 hod.
Petržalka Daliborovo nám, Kostol Povýšenia sv. Kríža
• o 14.15 hod.
• ulicami Petržalky o 19.00 hod.
Petržalka Saleziáni Mamateyová, Kaplnka sv. Dominika Saviu – o 12.00 hod.

POSVÄTNÉ ČÍTANIA A RANNÉ CHVÁLY
Biela sobota 4. 4. 2015

Katedrála sv. Martina o 8.00 hod.
Alžbetínky, Kostol sv. Alžbety o 8.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie o 7.30 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol P. M. Snežnej o 7.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána 7.30, hodinka cez deň 13.00 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie o 8.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie o 6.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda 8.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie o 8.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Mikuláša o 8.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul o 8.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomoc. kresťanov o 8.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca o 8.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie o 7.30 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho o 8.00 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba o 8.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie o 8.00 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie o 9.00 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Františka 9.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla o 9.00 hod.
Marianka, Bazilika Minor o 8.00 hod.
Čunovo, Kostol sv. Michala Archanjela o 8.00 hod.
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša o 8.00 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny o 8.00 hod.
Petržalka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie o 8.00 hod.
Petržalka Daliborovo nám., Kostol Povýšenia Sv. kríža o 8.00 hod.
Petržalka Saleziáni Mamateyová, Kaplnka sv. Dominika Saviu o 8.30 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena o 7.30 hod.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 5. 4. 2015
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny nie je 20.00
Dúbravka – DSS pri Kríži, Kaplnka Božieho milosrdenstva o 17.00 hod.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 6.4.2015
sv. omše inak ako v nedeľu cez rok

Alžbetínky, Kostol sv. Alžbety 7.00 a 9.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej 7.30, 9.00 a 17.00 hod.
Trojička, Kostol Trinitárov 7.00, 9.00, 10.30 a 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania 8.00(M), 9.00, 19.30 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana 6.00, 17.00 a 19.00 hod.
Kostol sv. Ladislava 17.30 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety 8.00, 18.00 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda 8.30 a 18.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie 8.00 hod.
Pod. Biskupice – Komárov, Kaplnka sv. Jozefa 7.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomocnice o 6.30, 8.00, 9.30 a 16.00 a18.00 hod.(o 11.00 nebude)
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca o 6.45, 8.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie o 7.30, 8.30(M), 9.45 a 11.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny o 7.30, 9.00, a 18.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 8.00, 10.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba o 7.30, 10.30 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice o 9.00, 11.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána o 9.00 a 10.30 hod.
Dev. Nová Ves, Kostol Ducha sv. o 8.00 a 11.00 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie o 7.30, 9.30 a 19.00 hod. (o 11.00 nebude)
Dúbravka, Kostol Ducha sv. o 6.30, 8.00, 11.00 a 18.00 hod. (o 9.30 nebude)
Dúbravka, Kaplnka Ružencovej Panny Márie nebude
Karlova Ves, Kostol sv. Františka o 7.00, 8.30 a 18.00 hod.
Karlova Ves, Kostol sv Michala o 10.00, 19.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity o 7.30, 10.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla o 8.30, 10.00 hod.
UPC sv. omša nebude
Petržalka, Kostol sv. Rodiny o 7.45, 9.00 hod.
Petržalka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie o 8.00, 9.30 a 18.30 hod.
Petržalka Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia o 7.30, 9.30 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu a prikázaný sviatok 16.00 hod.

sobota 11. 4. 2015 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN/, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

Nedeľa 12. 4. 2015 NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána 15.00 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda – Lurdská Jaskyňa – Dominikáni, Kostol Panny Márie Snežnej
• Začiatok slávnosti v Kostole sv. Cyrila a Metoda 15.00 hod.
• procesia a Ruženca Božieho milosrdenstva na trase: Puškinova, Krížkova, Hlboká cesta, Lurdská jaskynka
• Rozjímavá modlitba slávnostného ruženca pri Lurdskej jaskynke
• Adorácia Najsvätejšej sviatosti (Kostol P. M. Snežnej na Kalvárii) o 16.15 hod.
• Slávnostná sv. omša k úcte Božieho milosrdenstva, hlavný celebrant o 17.00 hod.
Viac: na www.sprevadzajuci.sk Info: Marián Oravec 0908 417 905 .
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca o 15.00 hod.
Dúbravka – DSS pri Kríži, Kaplnka Božieho milosrdenstva o 15.00 hod. sv. omša 15.30 hod.

DEVIATNIK K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
3. 4. - 12. 4. 2015
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie začiatok sv. omší

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 21. 4. 2015 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Podunajské Biskupice – Kostol Svätého Kríža (nemocnica) každú sobotu 15.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

štvrtok 9. 4. 2015 Dúbravka, Kostol Ducha Svätého sv. omša a adorácia za zdravie duše i tela 18.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

nedeľa 19. 4. 2015 Kostol Notre Dame, Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku pozýva ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu na stretnutie, sv. omšu celebruje: p. Pawel Wojnowski OCD
• modlitba posv. Ruženca 10.00 hod.
• sv. omša, adorácia s karmelitánskou meditáciou, prijímanie do Bratstva sv. škapuliara o 10.30 hod.


ADORÁCIE
Prvý piatok liturgia Veľkého piatku
Trinitári, Kostol sv, Jána z Mathy (Trojička) pondelok 27. 4. 2015 celodenná 7.30 ­- 17.15 hod.
ostatné pravidelné zostávajú


VEŠPERY
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
každá nedeľa po večernej sv. omši začínajúcej 18.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie každá sobota po sv. omši začínajúcej 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie pondelok – piatok sv. omša s vešperami 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice každý štvrtok v rámci sv. omše 18.00 hod. (po sv. omši adorácia).
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda po večernej sv. omši.
Rača, Kostol Svätých Filipa a Jakuba každý pondelok – sobota počas sv. omše 18.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka denne po večernej sv. omši
Petržalka, Verbisti, Kostol Svätého Arnolda Janssena každú nedeľu 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 21. 3. 2015 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul
• sobota 21. 3. 2015 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 7. 3. 2015 7.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok 18.15 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
pravidelné bez zmeny.

Petržalka Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia
• sobota 28. 3. 2015 CELOSTREDISKOVÁ DUCHOVNÁ OBNOVA 9.00 hod.
• PÔSTNE KATECHÉZY každú stredu 19.45 a každú nedeľu 18.15 hod.

pondelok 30. 3., utorok 31. 3. a streda 1. 4. 2015Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho PÔSTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA počas sv. omší 18.30 hod.

Saleziáni Miletičova, Kostol Márie Pomocnice Kresťanov KATECHÉZY O REHOĽNOM ŽIVOTE každú stredu po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

streda 8. 4. 2015 Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie katechéza rodičov a krstných rodičov pred krstom detí 17.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
streda 1. 4. 2015 páter Ján Janok PÔSTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA (možnosť sv. spovede 9.00 hod.)
streda 8. 4. 2015 Štefan Michacik DEJINNÝ PREHĽAD O ČUNOVE
streda 15. 4. 2015 Mgr. Eva Frická BAZILIKA SV: MIKULÁŠA V TRNAVE
streda 22. 4. 2015 Ing. J. Kanas ml. CIRKEV U NÁS A VO SVETE
streda 29. 4. 2015 Ing. J. Kanas ml. CIRKEV U NÁS A VO SVETE


štvrtok 9. 4. 2015 Večer s expertným dobrovoľníctvom: DARUJ MYŠLIENKY – ZLEPŠI SVET 18:30 hod. info: www.dobrovolnici.leaf.sk

utorok 14. 4. 2015
• Biblické stretnutia PANNA MÁRIA – MATKA PUTUJÚCEJ CIRKVI 17.30 – 19.00 hod.
• Otvorené Stretnutie AA - Prekážky na ceste uzdravovania sa z alkoholizmu 18.00 – 19.30 hod.

štvrtok 16. 4. 2015 Alfred Piffl a Bratislavský hrad (prednáška o záchrancovi bratislavského hradu) 17.30 – 19.00

utorok 21. 4. 2015 BENEFIČNÝ KONCERT na podporu Klubu Detskej Nádeje 18.00 – 20.00 hod.

štvrtok 30. 4. 2015 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.

PÚTE
Veľký piatok 3. 4. 2015 Mesačná Krížová cesta

Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 10.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou .
www.sprevadzajuci. sk Marián Oravec 0908 417 905.

sobota 11. 4. 2015 (mesačná púť) do Marianky
Bratislavská Kalvária - Železná studienka - Kačin - Marianka

• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod. na bus.č.43 výstup: Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke15.00 hod.
Info k pešej púti:
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

pondelok 30. 3. 2015 Podunajské Biskupice Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje dp. Ladislav Baláž, OFM (má na starosti pastoráciu v nemocnici v Nových Zámkoch) 17.00 hod.
• Spoločná modlitba dvoch posvätných ružencov o 15.00 hod.

KONCERTY
nedeľa 12. 4, 2015 Ružinov Kostol sv. Vincenta de Paul VEĽKONOČNÝ KONCERT CANTUS 18.00 hod.


Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky,
nádej z Kristovho víťazstva,
vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi,
hojnosť zdravia a síl
Vám praje redakcia QUO…