Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom (Ž 45, 10. 11-12. 15-16.)

ročník 27•august 2017
Svätý Maximilián Mária Kolbe – rehoľník, kňaz a mučeník
Presne v polovici augusta slávi Cirkev veľký mariánsky sviatok, Nanebovzatie Panny Márie. Tomuto dňu predchádza liturgická spomienka vzácneho svätca, ktorý s nepoškvrnenou Pannou výnimočným spôsobom spojil celý svoj život – Maximiliána Kolbeho. Poľský minorita podstúpil mučenícku na vigíliu sviatku Nanebovzatia, 14. augusta roku 1941. Jeho liturgická spomienka sa v tento deň slávi len pri ranných omšiach a v breviári nemá ani formulár vešpier, pretože ten je vždy z nasledujúceho sviatku Panny Márie. Pátrovi Maximiliánovi Kolbemu sa tak darí aj ako svätému skryť sa za Pannu Máriu. V tomto roku by sme však deň jeho spomienky nemali v žiadnom prípade prehliadnuť.
Pripomíname si totiž sté výročie založenia mariánskeho hnutia Rytierstvo Nepoškvrnenej. Ide o hnutie, ktoré založil páter Kolbe v roku 1917 počas svojich štúdií v Ríme ako odpoveď na verejné proticirkevné manifestácie slobodomurárskeho hnutia. Mladý rehoľník zasiahnutý pocitom bezmocnosti voči otvorenému rúhaniu a útokom na Cirkev vykonal so svojimi spoločníkmi súkromný obrad zasvätenia sa Nepoškvrnenej, ktorého podstatou je odovzdanie sa do jej rúk, aby človeka použila ako svoj nástroj pre šírenie Božieho kráľovstva. Rytierstvo Nepoškvrnenej čoskoro spojilo státisíce ľudí po celom svete v modlitbe za obrátenie nepriateľov Cirkvi a ľudí, ktorí do svojho života Krista ešte neprijali. Nemalo byť novým hnutím fungujúcim popri mnohých iných hnutiach. Vzniklo, aby preniklo a zjednotilo všetky dosiaľ existujúce katolícke spoločenstvá duchom ochoty darovať sa so všetkými svojimi schopnosťami Kristovi skrze Máriu.
Otcovi Kolbemu sa podarilo založiť neďaleko Varšavy kláštor, ktorý nazval Mestečkom Nepoškvrnenej (Niepokalanów). Tento kláštor sa stal v tom čase jedným z najmodernejších vydavateľstiev na svete. Takmer každý deň do kláštora vstupovali noví kandidáti a tak sa čoskoro stal aj najväčším katolíckym kláštorom sveta. Žilo v ňom viac, ako sedem stoviek rehoľníkov. Popri vysokom tempe žurnalistickej práce to bol zároveň dom neustálej modlitby a príkladnej rehoľnej disciplíny. Otec Kolbe po niekoľkých rokoch úspešne rozbehol podobný projekt aj v japonskom Nagasaki.
Na začiatku Druhej svetovej vojny bolo už Rytierstvo Nepoškvrnenej veľmi vplyvným celosvetovým spoločenstvom. Páter Maximilián sa preto po obsadení Poľska stal neželanou osobou. Bol zatknutý a stal sa väzňom v koncentračnom tábore Auschwitz. Pobyt vo fabrike smrti prijal v duchu odovzdanosti Panne Márii ako svoju poslednú misiu. Dňa 3. augusta 1941 po úteku jedného z väzňov odsúdili dozorcovia desiatich náhodne vybraných spoluväzňov pátra Kolbeho na trest smrti. Maximilián sa vtedy ponúkol, že dobrovoľne príjme rozsudok smrti ako zámenu za život jedného z nich, pretože odsúdený na smrť mal manželku a malé deti. Keď páter Kolbe veliteľovi povedal, že je katolícky kňaz, veliteľ s výmenou súhlasil. Maximilián Kolbe bol s ostatnými odsúdencami odvedený do podzemnej cely, kde mali umrieť hladom. Napokon bol však ako posledný žijúci z odsúdencov popravený fenolovou injekciou dňa 14. augusta roku 1941.
O príbehu sv. Maximiliána a o vzniku hnutia Rytierstvo Nepoškvrnenej sa môžeme oveľa viac dozvedieť na výstave, ktorú dňa 13. augusta o 18:00 hod. otvoria bratia minoriti v Kostole sv. Františka v Karlovej Vsi. Výstavu otvorí jej autor, laický teológ Dariusz Żuk-Olszewski, autor dosiaľ najlepšieho slovenského knižného spracovania životopisu sv. Maximiliána Kolbeho. Srdečne vás pozývame.
Bratia minoriti

utorok 15. 8. 2017 Slávnosť nanebovzatia panny Márie – prikázaný sviatok

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
• nedeľa 13. 8. 2017
svätá omša na Včelárskej paseke (Kráľová pri Senci) pri príležitosti 10. výročia Komunity CENACOLO na Slovensku celebruje otec arcibiskup Stanislav Zvolenský 10.30 hod.
• nedeľa 20. 8. 2017 svätá omša pri kaplnke Panny Márie v Plaveckom Mikuláši - "Mokrej doline"  celebruje otec arcibiskup Stanislav Zvolenský 11.00 hod.

Porciunkulové odpustky – streda 2. augusta 2017
možno vo všetkých katedrálnych, farských a františkánskych kostoloch získať za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca). Odpustkový úkon: návšteva príslušného kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha.

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ ANJELOV
PORCIUNKULA U FRANTIŠKÁNOV
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
v dňoch 31. 7. , 1. 8. a 2. 8. 2017 TÚŽBA


pondelok 31. 7. 2017 Túžby človeka
• Modlitba ruženca (bratia františkáni + mladí) 19.00 hod.
• Sv. omša s tematickou kázňou, br. Simeon 19.30 hod.
• Františkánska divadelná improvizácia pred kostolom – na poučenie i pobavenie (bratia a mladí) 20.45 hod.

utorok 1. 8. 2017 Túžby evanjelia
(počas celého dňa možnosť sviatosti zmierenia, či duchovného rozhovoru)
• Otvorenie slávenia Porciunkuly - Porciunkulová sv. omša s tematickou kázňou, br. František Xaverský (gotická kaplnka, sv. Jána Evanjelistu) 12.00 hod.
• Ako očistiť svoje srdce, prednáška, br. Peter (gotická kaplnka sv. Jána Evanjelistu) 17.00 hod.
• Moderovaná adorácia,  br. Samuel a mladí 18.00 hod.
• Sv. omša s tematickou kázňou, br. Jozef 19.30 hod.
• Pásmo hudby a básní s mariánskou tematikou (básne prednášajú bratia a sestry z františkánskej rodiny) 20.30 hod.

streda 2. 8. 2017 Túžby sv. Františka – inšpirácia pre nás
(počas celého dňa možnosť sviatosti zmierenia, či duchovného rozhovoru)
• Ruženec s bratmi 8.30 hod.
• Sv. omša s tematickou kázňou, br. Ján Kapistránsky 9.00 hod.
• Začiatok celodennej adorácie 9.45 hod.
• Otvorenie celodennej kaviarne pod lipou, priestor na stretnutia a rozhovory 10.00 hod.
• Modlitba liturgie hodín s bratmi v kostole 13.00 hod.
• Františkánsky ruženec s terciármi 18.45 hod.
• Sv. omša s tematickou kázňou, br. Félix Mária 19.30 hod.
• Komorný koncert pod lipou – Mária Mladosievičová, Martin Noris 20.30 hod.

Slávnosť Panny Márie Snežnej
Kostol Panny Márie Snežnej Bratislava – Kalvária

piatok 4. 8. 2017

• Ruženec v Lurdskej jaskyni 17.15 hod.
• Vigílna sv. omša zo sviatku Panny Márie Snežnej spojená s prvopiatkovou pobožnosťou 18.00 hod.

 sobota 5. 8. 2017
• sv. omša zo sviatku 8:00 hod.
• Rozjímavý ruženec v Lurdskej jaskyni o 15.00 hod.
• Fatimská sv. omša o 16.00 hod.
• adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej 16.45 hod.
• Slávnostná sv. omša 18.00 hod.

nedeľa 6. 8. 2017
• sväté omše zo slávnosti 7.30, 9.00 hod.
• Slávnostný ruženec a loretánske litánie 10.15 hod.
• Slávnostná sv. omša zo sviatku Panny Márie Snežnej celebruje P. Václav Hypius, CSsR – provinciál) 11.00 hod. 
Počas sv. omše bude odovzdaný farnosti obraz Panny Márie Snežnej požehnaný Sv. Otcom Františkom v Ríme.
• Po svätej omši stretnutie a pohostenie farníkov na dvore farského úradu
• Svätá omša zo slávnosti 17.00 hod.


ZMENY SV. OMŠÍ POČAS PRÁZDNIN
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa pondelok 20.00 hod. nebude
Uršulínky Kostol Loretánskej Panny Márie nedeľa detská o 10.00 hod. nebude
Kaplnka sv. Ladislava Primaciálný palác 8.30 hod. nebude
Podunajské Biskupice do 4. 9. 2017
• nedeľa
Komarov Kaplnka sv. Jozefa 7.00, 11.00 (M)
Kostol Sv. kríža(nemocnica) 8.00 (M), 10.00 hod.
• pondelok a piatok
Kaplnka Panny Márie 17.00 (M)
Kostol Sv. kríža(nemocnica) 18.00 hod.
• utorok
Kostol Sv. kríža(nemocnica) 8.00 hod.
Kaplnka Panny Márie 17.00 (M)
Komarov Kaplnka sv. Jozefa 18.00 hod.
• streda, štvrtok, sobota
Kaplnka Panny Márie 7.00 (M)
Kostol Sv. kríža(nemocnica) 18.00 hod
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 9.30(M) nebude
Saleziáni, Miletičova, Kostol Márie Pomocnice
• Pondelok – štrtok 6.45, 18.00 hod.
• piatok 6.45, 17.15 hod.
• sobota a štátny sviatok 8.00, 18.00 hod.
• nedeľa a prikázaný sviatok v deň pracovného volna 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 a 18.00 hod.
• prikázaný sviatok v pracovný deň 6.45, 8.00, 12.00, 16.30. a 18.00 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• nedeľa 6.45, 8.00, 9.30 a 18.00 hod.(11.00 nebude a 9.30 nebude detská))
• piatok nebube mládežnícka sv. omša 19.00 hod.
Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie
• nedeľa o 11.00 hod. nebude
• pondelok – sobota o 19.00 hod.
• štvrtok pre mamičky s deťmi o 10.00 hod. nebude
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého nedeľa sv. omša 9.30 pre deti nebude
Karlova Ves, Kostol sv. Františka nedeľa sv. omša 10.00 nebude
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla nedeľa 8.00 a 10.00 hod.
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza zatvorené,
• budú nedelné sv. omše o 10.00 a 22.00 hod.,
Petržalka, Kostol Sv. Rodiny
• nedeľa 7.30, 9.00 a 18.00
• pondelok, streda štvrtok a piatok 18.00 hod.
• utorok 7.00 hod.
• sobota 7.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie pondelok – piatok 18.30 (6,30 a Str 17.30 nebude)
Verbisti, Petržalka, Kostol sv. Arnolda Janssena pondelok – piatok o 7.00 hod.
mesiac jul mame sv. omsu
• nedeľa 8.00, 10.00 a 18.30 hod.
• pondelok - piatoku o 7.00 rano
• sobota 18.30 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 8. 8. 2017 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 16. 8. 2017 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice denne 15 min. pred sv. omšami
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• nedeľa 6. 8. 2017 16.15- 17.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 6. 8. 2017 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
• piatok 4. 8. 2017 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 6. 8. 2017 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• nedeľa 6. 8. 2017 15.45 – 16.30 hod.
• piatok 4. 8. 2017 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 4. 8. 2017 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 4. 8. 2017 po večernej sv. omši
• nedeľa 6. 8. 2017 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedeľa 6. 8. 2017 7.15 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý štvrtok po sv. omši
• utorok pred prvým piatkom po sv. omši modlitby za kňazov a nové kňazské povolania
• sobota 5. 8. 2017 16.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 4. 8. 2017 15.00 – 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok pred prvám piatkom 19.00 – 21.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 6. 8. 2017 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.
III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 4. 8. 2017 16.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 4. 8. 2017 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30hod.
IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši.
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
piatok 4. 8. 2017 19.45 – 20.15 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• nedeľa 6. 8. 2017 16.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 6. 8. 2017 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 - 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
piatok 4. 8. 2017 17.30 hod.
V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Čunovo, Kostol sv. Michala Archanjela piatok 4.8 .2017 14.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• celodenná adorácia iba piatok 8.00 – 18.30 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.30 hod.

FATIMSKÁ sobota 5. 8. 2017
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie 15.50 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 17.15 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

Sobota 12. 8. 2017 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

VÝROČNÉ FATIMSKÉ ZJAVENIE
Nedeľa 13. 8. 2017 Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
10.00 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedele, (okrem druhej nedele v mesiaci) 17.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) nedeľa 6. 8. 2017 (druhá nedeľa v mesiaci) 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 5. 8. 2017 7.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
utorok 25. 8. 2017 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
štvrtok 31. 8. 2017 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.
Inak v mesiaci august zatvorené - prázdniny

PÚTE

sobota 5. 8. 2017 PEŠIA PÚŤ
BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČÍN – MARIANKA

KZ Sprevádzajúci – p. b. s podporou Bratislavskej arcidiecézy,
• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
Možnosť pripojenia
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod.
• Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Modlitba posvätného ruženca a PÚTNICKÁ SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA 15.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 6. 8. 2017 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
KZ Sprevádzajúci – p. b. s podporou Bratislavskej arcidiecézy,
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info:www.sprevadzajuci. sk M. Oravec 0908 417 905

MÁRIA, MATKA MILOSRDENSTVA
PÚŤ KU KAPLNKE NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE
PUSTÝ KOSTOLÍK SVÄTÝ JUR


sobota 12. 8. 2017
• pobožnosť Krížovej cesty 18.00 hod.
• svätá omša 19.00 hod.
Nedeľa 13. 8. 2017
• Začiatok na Trojičnom námestí 8.45 hod.
• slávnostná svätá omša 10.00 hod.
• po sv. omši agapé
(Konečná električiek č. 3 a 5 v Rači, odtiaľ peši cca 45 minút cestou pri vinohradoch)

PÚŤ K MADONE ŽITNÉHO OSTROVA 2017
Pondelok 14. 8. 2017 – nedeľa 20.08.2017
Kostol Povýšenia svätého Kríža, Dunajská Lužná,
v rámci osláv 100. rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime.


Pondelok 14. 8. 2017
• Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) a spovedanie pútnikov17.00 hod.
• SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mons. Michal Keblušek, dekan Púchov 18.00 hod.
• Liturgia hodín – Vešpery19.00 hod.
• Mariánska akadémia „Koruna Panny Márie“ (Folklórne skupiny z Vyšnej Hutky a Krásnej nad Hornádom)19.30

utorok 15. 8. 2017
• SVÄTÁ OMŠA, celebruje P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP, administrátor Dunajská Lužná 6.30 hod. 
• Liturgia hodín – Ranné chvály 7.15 hod.
• Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) a spovedanie pútnikov17.00 hod.
• SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD., dekan Krupina 18.00 hod.
• Liturgia hodín – Vešpery 19.00 hod.
• Príhovor Panna Mária, Matka nádeje 19.30 hod 

streda 16. 8. 2017
• Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) a spovedanie pútnikov 17.00
• SVÄTÁ OMŠA, celebruje ThLic. Juraj Drobný, dramaturg TV LUX 18.00 hod.
• Liturgia hodín – Vešpery 19.00 hod.
• Príhovor na tému: Viera v masmédiách 19.30

štvrtok 17. 8. 2017
• Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) a spovedanie pútnikov 17.00 hod.
• SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mgr. Ján Sucháň, administrátor Čataj 18.00 hod.
• Liturgia hodín – Vešpery 19.00 hod.
• Adorácia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej (Spoločenstvo mladých z farnosti) 19.30 hod.

Piatok 18. 8. 2017
• Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) a spovedanie pútnikov 17.00  hod.
• SVÄTÁ OMŠA, celebruje novokňaz Mgr. Andrej Bošňák, kaplán Senec 18.00 hod.
• Pobožnosť Krížovej cesty rodín 19.00 hod.
• Benefičný koncert na záchranu miestneho historického organu (Chrámový zbor Madony Žitného ostrova) 20.15 hod.

Sobota, 19. 8. 2017
• SVÄTÁ OMŠA V NEMECKOM JAZYKU, celebruje P. Mgr. Bohuslav Tomáš Jančiar OP, prior konventu 15.00 hod.
• MARIÁNSKA PROCESIA od kaplnky sv. Martina do Farského kostola Povýšenia sv. Kríža 16.30 hod.
• FATIMSKÝ POSVÄTNÝ RUŽENEC a MODLITBA ZASVÄTENIA OBCE PANNE MÁRII 17.00 hod.
• Spovedanie pútnikov 17.30 hod.
• SVÄTÁ OMŠA pri Lurdskej kaplnke, celebruje: J. Ex. Mons. František Rábek, vojenský ordinár 19.00 hod.
• MARTIN – divadelná hra o živote patróna našej farnosti (Spoločenstvo mladých z Pezinka) 20.15 hod.

Nedeľa, 20. 8. 2017
• SVÄTÁ OMŠA V MAĎARSKOM JAZYKU, celebruje: Mgr. Peter Nagy, farár Gellénháza (Maďarsko) 7.30 hod.
• Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) 9.30 hod.
• PONTIFIKÁLNA SVÄTÁ OMŠA, celebruje: J. Ex. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup 10.30 hod.
Agapé pre veriacich, Dychová hudba z Ivanky pri Dunaji 12.00 hod.

Podunajské Biskupice Kostol Povýšenia sv. Kríža (nemocnica)
sobota 26. 8. 2017 Bl. Zdenka - nezlomná vo vernosti

• Modlitba posvätného ruženca 16.15 hod.
• Sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej 17.00 hod.

RÔZNÉ
Katedrálny organový festival Bratislava
VIII. ročník medzinárodného organového festivalu v Dóme sv. Martina, na ktorom pravidelne participujú špičkoví svetoví organisti.

štvrtok, 3. 8 2017, 19.30 hod.

The song of the North
Vegard Landaas, saxophone / NO 
Anders Endsten Dahl, organ / NO
G. Fauré, B. Sløgedal, M. Reger, J. S. Bach, E. Hovland, F. Bridge, N. Lindberg 

štvrtok, 10. 8 2017, 19.30 hod.
The Bach´s Admirers
Peter Kofler / DE 
J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt 

štvrtok, 17. 8 2017, 19.30 hod.
The organ music from Poland and Germany
Witold Zawelski / PL 
J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Reger, M. Surzyński, F. Nowowiejski 
štvrtok, 24. 8 2017, 19.30 hod.
B.A.C.H
Christian Iwan / AT
J. S. Bach, W. A. Mozart, M. Reger, D. Schlee
V spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave 

štvrtok, 31. 8. 2017, 19.30 hod.
Hommage á Petr Eben
Vladimír Krátký, recitácia – reciter / CZ
Stanislav Šurin, organ / SK
Petr Eben / Jan Amos Komenský 

Karlova Ves Kláštor minoritov
• BIBLICKÝ KURZ : ABECEDA NAŠEJ SPÁSY A SVIATOSTNÁ KATECHÉZA

Už 8. rok otvárame tento vzdelávací kurz.Obsahom sú dejiny našej spásy od stvorenia po vykúpenie.Tiež liturgia a jej význam a „reč.“ Aby sme dosiahli cieľ, ktorí nám určil Nebeský Otec, žiť v jeho kráľovstve ako jeho deti, dal nám aj nadrirodzené prostriedky – sviatosti, bez ktorých nie je možné cieľ dosiahnúť. To sa dozviete vo sviatostnej katechéze. Preto je aj prípravou na prijatie sviatosti. Začíname už 1. 9. 2017 o 15.30 hod ! Pokračujeme každú nedeľu 15.30 hod.

• BIBLICKÉ ŽENY. v tomto roku otvárame nový kurz -nielen pre ženy. Oni sú nám vzorom v čnostiach i v odvahe. Začíname 2.9.2017 o 16.00 hod. Bude vždy v sobotu..
Na oba kurzy je potrebné Písmo sväté. Nutnosť prihlásiť sa!
Kontakt: tereza.borkovicova@gmail.com, 0904 318 019