Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný;povýšil ponížených(Lk1.39-56)

ročník 26 • august 2016

Ísť Máriiným smerom

Pri mariánskych slávnostiach stojíme akoby na križovatke a rozmýšľame, ktorým smerom sa vydať. Môžeme uvažovať o tom, čo slávnosť hovorí o Panne Márii, alebo čo chce slávnosť povedať nám. Dnešná udalosť hovorí v podstate toto: Tá, ktorá porodila Ježiša, žila s ním, pracovala a modlila sa, a predovšetkým stála pod jeho krížom, bola po smrti s telom a dušou vzatá do Božej slávy.
Vo všetkých troch biblických textoch slávnosti Nanebovzatia Panny Márie sú postavené vzájomné protiklady. Apokalypsa predstavuje z jednej strany ženu odetú do slnka a jej syna, z druhej strany ohnivého draka. V Pavlovom liste sú rovnako dvaja hrdinovia. Adam, hriešny človek, ktorý je odsúdený na smrť, a Kristus, dokonalý Adam, víťaz nad hriechom a smrťou. Aj v evanjeliovom hymne Magnifikat sú naznačené protiklady medzi mocou a slabosťou. Na jednej strane sú tróny vládcov a boháčov a na druhej strane sú povýšení hladní a pokorní. Máme pred sebou tri páry ciest, ktoré vedú k protikladným cieľom. Jedným cieľom je pýcha, zlo a smrť. Druhým dobro a život. Jedna vedie do zatratenia, druhá do večnej slávy. Mária si počas svojho života vybrala cesty, ktoré vedú k Bohu a k oslávenému Synovi. Ak chceme byť pravými mariánskymi ctiteľmi, musíme žiť ako ona.
Mariánska úcta musí mať v dnešných časoch predovšetkým očisťujúci charakter. Ten spočíva v tom, že trpezlivo a zodpovedne pracujeme na vlastnom posvätení. V duchu biblických textov máme s Ježišom na rukách bojovať proti diablovi, bojovať proti vlastným hriechom a byť v pokore stále závislí od Ježiša. Potom Boh aj v našom živote, tak ako to bolo aj v živote Márie, dokáže urobiť veľké veci. Aj naše misijné poslanie má mať očisťujúci charakter. Svetu pomohli i uškodili rozliční géniovia. Dnes sa vo všetkých oblastiach pracuje takmer dokonale. Ľudstvo ako celok vlastní ohromnú silu poznania a moci. Žije však v strachu. Je to aj preto, lebo veľa svetových projektov si nevybralo smer, ktorým išla Mária, ale smer, ktorý naprogramoval diabol, Adamov hriešny smer. Ten je ešte stále hlúpo podporovaný s nádejou, že sa to všetko nejako zlepší. Môžu to zlepšiť jedine „čistí“ ľudia. V kresťanstve. V politike. V ekonomike. V kultúre. V športe. A každý z nás tam, kde žije a na čo má vplyv.
Marian Šuráb

PONDELOK 15. 8. 2016 SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE – prikázaný sviatoK

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ ANJELOV
PORCIUNKULA U FRANTIŠKÁNOV
Františkáni, Kostol Zvestovania
pondelok 1. 8. 2016

• Vyloženie Sviatosti Oltárnej 15.00 hod.
• Ukončenie adorácie 19.15 hod.
• FRANTIŠEK – CTITEĽ PANNY MÁRIE 19.30 hod.
• Film o sv. Františkovi (sála Corpus Christi) 2030 hod.
utorok 2. 8. 2016 – - SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE ANJELSKEJ
• Svätá omša – v maďarskom jazyku – dp. Molnár 8.00 hod.
• SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA - br. Jozef Čirák OFM, gvardián a správca kostola 9.00 hod.
• Vyloženie Sviatosti Oltárnej k celodennej poklone 10.00 hod.
• Liturgia hodín s bratmi františkánmi 13.00 hod.
• Františkánsky ruženec – členovia 3. františkánskeho rádu – terciári 15.00 hod.
• Ukončenie adorácie 19.15 hod.
• SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA - br. František Xaverský Olbert OFM, provinciálny minister19.30 hod.
• Radostné AGAPÉ 20.30 hod.
Počas dňa, v čase 10.00-13.00 a 15.30-19.00 čítané texty z FRANTIŠKÁNSKÝCH PRAMEŇOV.
Spovedanie počas Porcinkuly:
• pondelok 1.8.2016 15.00 – 20.30 hod.
• utorok 2.8.2016 8.30 – 20.30 hod.Porciunkulové odpustky – utorok 2. 8 2016
možno vo všetkých katedrálnych, farských a františkánskych kostoloch získať za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca). Odpustkový úkon: návšteva príslušného kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha.

Slávnosť Panny Márie Snežnej
Kostol Panny Márie Snežnej v Bratislave – Kalvárii
piatok 5. 8. 2016

• Ruženec v Lurdskej jaskyni 17.15 hod.
• Slávnostná sv. omša zo sviatku Panny Márie Snežnej celebruje: P. Samuel Lovás, OP – novokňaz, 18.00 hod.
sobota 6. 8. 2016
• Rozjímavý ruženec v Lurdskej jaskyni 15.00 hod.
• Fatimská sv. omša – celebruje: vdp. Milan Blaho, farár Holice 16.00 hod.
• Modlitbová vigília zo slávnosti Panny Márie Snežnej spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej 16.45 hod.
• Slávnostná vigílna sv. omša celebruje: P. Peter Kvetan, CSsR – novokňaz 18.00 hod.
nedeľa 7. 8. 2016
• sväté omše zo slávnosti 7.30, 9.00 hod.
• Slávnostný ruženec a loretánske litánie 10.15 hod.
• Slávnostná sv. omša zo sviatku Panny Márie Snežnej celebruje P. Chryzostom Kryštof, OP – správca farnosti) 11.00 hod.
• Po svätej omši stretnutie a pohostenie farníkov na dvore farského úradu
• Svätá omša zo slávnosti 17.00 hod.

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
sobota 6. 8. 2016 Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie FATIMSKÁ SOBOTA (adorácia, modlitba posvätného ruženca a svätá omša) s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským16.00 hod.
Sobota 13. 8. 2016 Dunajská Lužná Kaplnke Lurdskej Panny Márie svätá omša v celebrovaná arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským v rámci púte k Madone Žitného Ostrova 19.00 hod.
nedeľa 14. 8. 2016 hrad Červený kameň vo farnosti Častá v rámci Červenokamenskej púte svätá omša 10.30 hod.
Sobota 27. 8. 2016 filiálka Húšky farnosť Závod svätá omša pri príležitosti 80.výročia Kaplnky Božského Srdca Ježišovho 11.00 hod.

ZMENY SV. OMŠÍ počas prázdnin
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa pondelok 20.00 hod. nebude
Uršulínky Kostol Loretánskej Panny Márie nedeľa detská o 10.00 hod. nebude
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 9.30(M) nebude
Kostol Kráľovnej rodiny, Teplická
• pondelok streda a piatok len 18.00 hod.
• utorok a štvrtok len 7.00 hod.
• nedeľa len 7.30, 9.00, 10.30, a 18.00 hod.
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha nedeľa 8.00, 10.30 a 19.00 hod.
Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie
• nedeľa o 11.00 hod. nebude
• pondelok – sobota o 19.00 hod.
• štvrtok pre mamičky s deťmi o 10.00 hod. nebudú
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého nedeľa sv. omša o 9.30 pre deti nebude
Lamač Kostol sv. Margity
• nedeľa 7.30 a 10.00 hod.
• večerné sv. omše o 19.00 hod.
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza zatvorené,
• budú nedelné sv. omše o 10.00 a 22.00 hod.,
• v prikázané sviatky – to sa bude priebežne aktualizovať
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie pondelok – piatok 18.30 (6,30 a Str 17.30 nebude)
Verbisti, Petržalka, Kostol sv. Arnolda Janssena pondelok – piatok o 7.00 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 9. 8. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 21. 8. 2016 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice denne 15 min. pred sv. omšami
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 6. 8. 2016
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu a prikázaný sviatok 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

Sobota 13. 8. 2016 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každú stredu 17.45 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok 18.15 hod.

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• nedeľa 7. 8. 2016 16.15- 17.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 7. 8. 2016 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 5. 8. 2016 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 7. 8. 2016 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 5. 8. 2016 15.45 – 16.30 hod.
• nedeľa 7. 8. 2016 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 5. 8. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 5. 8. 2016 po večernej sv. omši
• nedeľa 7. 8. 2016 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 7. 8. 2016 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
• každá sobota 16.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 5. 8. 2016 15.00 – 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok pred prvým piatkom 19.00 – 21.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 7. 8. 2016 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 5. 8. 2016 16.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 5. 8. 2016 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
piatok 5. 8. 2016 19.45 – 20.15 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• nedeľa 7. 8. 2016 16.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 7. 8. 2016 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
• piatok 5. 8. 2016 15.00 – 18.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
piatok 5. 8. 2016 17.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok 19.15 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 15. 7. 2016 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul nedeľa 7. 8. 2016 19.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 6. 8. 2016 7.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY

BIBLICKÝ KURZ ABECEDA NAŠEJ SPÁSY
Karlova Ves, Kostol sv. Františka
Od septembra opäť začíname s biblickou výukou pre dospelých.
Vzdelávací kurz trvá 10 mesiacov. Koná sa raz týždenne v pastoračnej miestnosti Kláštora minoritov na námestí sv. Františka vždy v nedeľu od 16. hodiny (dĺžka kurzu je 120 minút).
Na kurz je potrebné mať vlastné Písmo sväté (rímsko-katolícke).
Koncepcia kurzu je stavaná tak, že je zároveň aj prípravou na všetky sviatosti Cirkvi. Katechézy budú dopredu zasielané. Každý rok pripravujeme aj nepokrstených, teda katechumenov. Kurz je bezplatný.
Kontakt: 0904 318 019
tereza.borkovicova@gmail.com
www.minoriti.sk oznamy

DEŇ BOŽEJ MILOSTI
vedie páter Ivan Barus
pondelok 8. 8. 2016 Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, sv. omša, modlitba a požehnanie za zdravie duše i tela pre všetky oblasti života s prosbou o ochranu pred pôsobením Zlého 15.00-20.30 hod. Info www.vyveska.sk

Eucharistický plameň
s pátrom Josephom VADAKKELOM
katolíckym kňazom a misionárom
v areáli kaštieľa v Prievoze – Krásna 22, Bratislava
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
EUCHARISTIA A BOŽIA MILOSŤ
sobota 20. 8. 2016

• príchod, chvály, prednášky 9.00 hod.
• obed 13.00 hod.
• ruženec, modlitby, prednášky 15.00 hod.
• slávenie Eucharistie 19.00 hod.
• modlitby za uzdravenie tela i duše individuálne požehnanie, celonočná adorácia, individuálne požehnanie relikviami sv. Apoštola Pavla, sv. sr. Faustíny, sv. Jána Pavla II.
nedeľa 21. 8. 2016
• chvály prednášky 9.30 hod.
• slávenie Eucharistie s modlitbami za uzdravenie, zvláštne požehnanie 13.30 hod.
Info: eucharisticky.plamen@gmail.com, 0911 584 006
stravovanie na mieste DO - obedy a večere potrebné nahlásiť vopred e-mailom alebo telefonicky

CHARIZMATICKÁ KONFERENCIA MILOSRDENSTVA A UZDRAVENIA
piatok 26. 8. až nedeľa 28. 8. 2016, Trnava
sa bude konať s požehnaním trnavského arcibiskupa Mons. Jána
Oroscha v Mestskej športovej hale“ Slávia“ v Trnave.
Hlavné tématické zameranie:
PÁN JEŽIŠ NÁS UZDRAVUJE SVOJOU MILOSRDNOU LÁSKOU!

Konferencia začne v piatok o 14.00 hod. a skončí v nedeľu o 14.30 h.
Program: Božie slovo, sväté omše, klaňanie, chvály a silné chvíle modlitby, oslobodenia, uzdravenia a naplnenia Duchom Svätým.
Prednášajúci: exorcista o. Matúš Marcin, o.Mikuláš Tressa, o. Dušan Lukáč, o. Ján Hallon, o. Václav Kocian, Viera Nemcová a ďaľší.
Hrať a spievať bude mládežnícka evanjelizačná skupina: „Veritas z Jakubovho dvora“.
Prezentácia: v piatok od 12.30 hod., v sobotu a nedeľu od 7.00 hod.
Konferenčné (členské):v piatok 8 Eur (študenti a učni 4 Eur), v sob. 10/ 5 Eur, v ned. 7 3 Eur.
Ubytovanie: Študentský domov UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava (10,- Eur za noc).
Ďalšie informácie: www.jas-zv.sk alebo 045 2861261

utorok 24. 8. 2016 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
• štvrtok 25. 8. 2016
Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.

PÚTE
sobota 6. 8. 2016 PEŠIA PÚŤ
BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN – MARIANKA

• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
Možnosť pripojenia
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod.
• Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke 15.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 7. 8. 2016 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
Sprevádzajúci - pútnické bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézi,
Program:
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info:www.sprevadzajuci. sk M. Oravec 0908 417 905

PÚŤ K MADONE ŽITNÉHO OSTROVA
Bratia dominikáni Vás srdečne pozývajú na Púť k milostivej soche Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej v rámci Jubilea 800 rokov od založenia Rehole kazateľov – dominikánov a v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva.
pondelok 8. 8. 2016
• Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo)17.00 hod.
• SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA KU CTI SVÄTÉHO OTCA DOMINIKA, zakladateľa Rehole kazateľov, celebruje: P. František Xaver Olbert OFM, provinciál a misionár milosrdenstva 18.00 hod.
• Liturgia hodín – Slávnostné vešpery (Dominikánska rodina) 19.00 hod.
• Prezentácia o živote svätého Dominika 19.30 hod.
utorok 9. 8. 2016
• Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) 17.00 hod.
• SVÄTÁ OMŠA KU CTI SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, panny a mučenice, patrónky Európy, celebruje P. Jozef Garaj CM, direktor Dcér kresťanskej lásky – vincentiek 18.00 hod.
• Liturgia hodín – Vešpery19.00 hod.
• Večer chvál 19.30 – 20.30 hod.
streda, 10. 8. 2016
• Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) 17.00 hod.
• SVÄTÁ OMŠA KU CTI SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka, celebruje ThLic. Daniel Dian, tajomník SSV a šéfredaktor časopisu Duchovný pastier 18.00 hod.
• Liturgia hodín – Vešpery 19.00 hod.
• Prednáška – PANNA MÁRIA, MATKA MILOSRDENSTVA 19.30 – 20.30 hod.
štvrtok, 11. 8. 2016
• Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) 17.00 hod.
• SVÄTÁ OMŠA KU CTI SV. KLÁRY Z ASSISI, panny a zakladateľky rehole, celebruje ThDr. Mário Orbán PhD., farár Chorvátsky Grob 18.00 hod.
• Liturgia hodín – Vešpery 19.00 hod.
• Mládežnícka adorácia – Klub Ostrov19.30 – 20.30 hod.
piatok, 12. 8. 2016
• Posvätný ruženec (Ružencové bratstvo) 17.00 hod.
• SVÄTÁ OMŠA KU CTI SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, matky a zakladateľky rehole, celebruje P. Pavol Kavec CM, superior domu a špirituál misijného seminára 18.00 hod.
• Pobožnosť Krížovej cesty rodín 19.00 hod.
• MATER MISERICORDIÆ – benefičný koncert Chrámového zboru Madony Žitného ostrova a pozvaných hostí na 1. etapu Generálnej opravy historického píšťalového organu od Ludwiga Moosera (1865) 20.30 hod.
sobota, 13. 8. 2016
• SVÄTÁ OMŠA V NEMECKOM JAZYKU, celebruje P. Charbel Peter Hric OP, kaplán Dunajská Lužná 15.00 hod.
• MARIÁNSKA PROCESIA od kaplnky sv. Martina do Farského kostola Povýšenia sv. Kríža; Doprevádza spevácky zbor Ekuména a dychová hudba Lužanka 16.30 hod.
• Fatimský posvätný ruženec a Modlitba zasvätenia obce Panne Márii 17.00 hod.
• PONTIFIKÁLNA SVÄTÁ OMŠA PRI LURDSKEJ KAPLNKE, celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita 19.00 hod.
nedeľa, 14. 8. 2016
• SVÄTÁ OMŠA V MAĎARSKOM JAZYKU – Celebruje vdp. Peter Nagy, farár Gellénháza (Maďarsko) 7.30 hod.
• SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mons. Mgr. Daniel Ižold, rektor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave 10.30 hod.
• Agapé na farskom dvore – dychová hudba Lužanka. 12.00 hod.

MÁRIA, MATKA MILOSRDENSTVA
PÚŤ KU KAPLNKE NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE
PUSTÝ KOSTOLÍK SVÄTÝ JUR
sobota 13. 8. 2016

• modlitba sv. ruženca 17.30 hod.
• svätá omša 18.00 hod.
• po sv. omši adorácia, modlitby chvál, taizé,
nedeľa 14. 8. 2016
• slávnostná svätá omša, celebruje Doc. Dr. Michal Altrichter Th.D., jezuita, pôsobí v Olomouci (Teologická fakulta Univerzity Palackého, Centrum Aletti a nakladateľstvo Refugium) 10.00 hod.
• po sv. omši agapé
(Konečná električiek č. 3 a 5 v Rači, odtiaľ peši cca 45 minút cestou pri vinohradoch)

Podunajské Biskupice Kostol Povýšenia sv. Kríža (nemocnica)
V sobotu 27. 8 2016 Hlavný celebrant Mons. Ján Formánek, pápežský prelát
ZDENKA – SLÚŽIACA CHORÝM A TRPIACIM

• Modlitba posvätného ruženca 16.00 hod.
• Korunka k Božiemu Milosrdenstvu 16.30 hod.
• Sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej 17.00 hod.
• Uctenie relikvií