Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Zmierte sa s Bohom... Hľa, teraz je čas milosti(2Kor5,20-6,2)
ročník 26 • február 2016
Milosrdní ako Otec...
Možno sme si na Vianoce a Nový rok nič tak vrúcne nepriali ako pokoj. Tak veľmi po pokoji túžia milióny ľudí a on napriek túžbe miliónov spravodlivých nie je. Napriek tomu však stále bolestne vnímame tragédie, nielen prírodné, ale najmä tie, ktoré vytvárajú ľudia sú tie, ktoré otriasajú našim svetom a žitím. Pritom mnohým by sme vedeli predísť. Takto som sa pred rokom prihováral všetkým čitateľom QUO. Ako veľmi som si prial, aby pokoj naplnil v roku 2015 srdcia všetkých, a realita je, žiaľ, iná. Máme to však vzdať? Iste nie. Pápež František našiel riešenie a ponúka nám návod. 8. decembra 2015 sa začal sláviť Rok milosrdenstva, Svätý rok milosrdenstva. Potrvá až do konca liturgického roka do 20. novembra 2016, keď jeho vrchol bude korunovaný slávnosťou Ježiša Krista Kráľa.
Človek potrebuje objaviť tvár Boha, aby zažil opravdivý pokoj. Svätý Otec to 1. januára vyjadril takto: «Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj» (Nm 6,25-26). Aj ja vám to prajem: kiež na vás Pán zhliadne a môžete sa tešiť vo vedomí, že jeho milosrdná tvár, jasnejšia než slnko, sa každý deň nad vami rozžiari a nikdy nezapadne! Objaviť tvár Boha robí život novým. Lebo je to Otec zamilovaný do človeka, ktorý sa nikdy neunaví začať s nami odznova, aby nás obnovil. On má s nami trpezlivosť! Nikdy sa neunaví začať s nami odznova, zakaždým keď padneme. Pán však nesľubuje zázračné zmeny, nepoužíva čarovný prútik. Páči sa mu meniť realitu zvnútra, s trpezlivosťou a láskou; žiada vstúpiť do nášho života s jemnosťou, ako dážď do zeme, aby sme prinášali ovocie. A vždy nás čaká a pozerá na nás s nežnosťou. ... slávime Svetový deň pokoja, ktorého téma je „Premôž ľahostajnosť a vydobytý pokoj“. Pokoj, ktorý Boh Otec túži zasievať vo svete, musí byť z našej strany pestovaný. A nielen to, musí byť aj „vydobýjaný“. To v sebe zahŕňa aj skutočný boj, duchovný zápas, ktorý má svoje dejisko v našom srdci. Pretože nepriateľom pokoja nie je iba vojna, ale aj ľahostajnosť, ktorá nás vedie k mysleniu iba na seba a vytvára bariéry, podozrievania, strachy a uzavretosti". Aké pravdivé sú jeho slová aj pre našu ťažko skúšanú krajinu, v ktorej žijeme. Politici nás bičujú nejednotou, vzbudzovaním fóbií a praktickou netolerantnosťou. Našou tragédiou je, že sme ich nechali úplne vniknúť do nášho bytia a podriadiť sa ich politikárčeniu a tak sme nechali v sebe zahlušiť hlas Ježiša, ktorý nám hovorí: "Vy ste moji priatelia, ak robíte čo vám prikazujem!"(Jn 15,14) A čo je jeho prikázaním? Prečítajme si dobre, nie riadok za riadkom, ale slovo za slovom Evanjelium sv. Matúša - 25, 31- 46. V ňom nás Ježiš volá ku konaniu skutkov milosrdenstva a vôbec nám nehovorí či to vzťahuje na bielych, či čiernych, Čechov alebo Slovákov, Maďarov alebo Poliakov, Nemcov či Židov, ateistov, moslimov, hinduistov alebo animistov, ale hovorí to všeobecne o ľuďoch, teda o každom z nás. Je naozaj vecou našej voľby, Boh nám stále ponúka, ako starozákonnému človeku - vyber si život alebo smrť - aj nám ponúka stranu vpravo alebo vľavo v zmysle podobenstva. Z neho vyplýva zaradenie sa na jednu alebo druhú stranu v zmysle osobnej voľby podľa toho či dokážeme alebo nedokážeme konať skutky telesného milosrdenstva - dávať jesť hladným, dávať piť smädným, prichýliť pocestných, odievať nahých, navštevovať chorých, poskytovať pomoc väzňom, pochovávať mŕtvych. Rovnako aj skutky duchovného milosrdenstva - napomínať hriešnikov, poúčať nevedomých, dobre radiť pochybujúcim, tešiť zarmútených, trpezlivo znášať krivdu, odpúšťať ubližujúcim a modliť sa za živých a mŕtvych. Preto potrebujeme v našom osobnom živote presadiť silu kresťanského povolania. Ako volá pápež František: "Začnime v tomto roku tým, že otvoríme svoje srdce, prebudíme svoju pozornosť voči blížnemu, tomu, kto je k nám najbližšie. Toto je cesta na vydobytie pokoja." Toto slovo charizmatického pápeža, muža o ktorom mnohí hovoria, že je svedomím súčasného sveta, je veľkou výzvou pre nás konkrétnych ľudí tu na Slovensku.
Potrebujeme zmeniť svoje zmýšľanie ako nás k tomu vyzve liturgia Popolcovej stredy, ktorou sa v tomto mesiaci otvorí Pôstne obdobie. Potrebujeme naozaj pochopiť čo znamená slovo proroka Izaiáša - „Lám hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: ‚Tu som.‘ Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie a prestaneš ukazovať prstom a hovoriť bezbožne, ak dáš svoj chlieb hladnému a nasýtiš dušu ubitú, vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie“(Iz58,7-10). A ak náhodou neviete, kam smeruje táto úvahu, tak jednoducho k tým, ktorých voláme migranti! Im pápež v nedeľu 17. januára povedal: „Drahí migranti a utečenci, každý z vás nesie v sebe svoj príbeh, kultúru, cenné hodnoty. A často žiaľ aj skúsenosť biedy, útlaku a strachu. Vaša prítomnosť na tomto námestí je znak nádeje v Boha. Nenechajte si ukradnúť túto nádej a radosť zo života, ktoré pramenia zo zakúsenia Božieho milosrdenstva, aj vďaka ľuďom, ktorí vás prijímajú a pomáhajú vám...“ Nuž ako? Dobrý kresťan??? Iste to Ježiš spravodlivo ohodnotí!

Daniel Dian,
tajomník SSV a šéfredaktor Duchovného pastiera10.2. 2016 Popolcová streda – prikázaný pôst


BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
utorok 2. 2. 2016 Katedrála sv. Martina
sv omša, stretnutie zasvätených osôb s arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským a biskupom Mons. Jozefom Haľkom a zároveň zakončenie Roka zasväteného života, 17.00 hod.
streda 3. 2. 2016 Katedrála sv. Martina modlitbové stretnutie metódou lectio divina v cykle "Ježiš sa predstavuje" na tému JA SOM BRÁNA K OVCIAM (Jn 10,1-10) vedie Mons. Stanislav Zvolenský 20.00 hod.
piatok 5. 2. 2016 kapucíni, Kostol sv. Štefana pri príležitosti 25. výročia založenia Gymnázia Matky Alexie v Bratislave sv. omša celebruje Mons. Jozef Haľko 8.00 hod.
streda 10. 2. 2016 Katedrál sv. Martina pontifikálna svätá omša na Popolcovú stredu, začiatok obdobia Veľkého pôstu 17.00 hod.
štvrtok 11. 2. 2016 Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie sv. omša pri príležitosti Svetového dňa chorých, na ktorú sú pozvaní zdravotnícki pracovníci a všetci, ktorí sa o chorých starajú, celebrujú Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko 18.00 hod.
pondelok 15. 2. 2016 Jezuiti, Kostol najsvätejšieho Spasiteľa sv. omša pre študentov a mladých pracujúcich celebruje Mons. Stanislav Zvolenský s príhovorom na tému MILOSRDNÍ AKO OTEC: SKUTOK DUCHOVNÉHO MILOSRDENSTVA - NAPOMÍNAŤ HRIEŠNIKOV 20.00 hod.
piatok 19. 2. 2016
• Refektár nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave
PÔSTNA POLIEVKA s účasťou Mons. Stanislava Zvolenského a Mons. Jozefa Haľka v čase od 12.00 do 14.00 hod.
• Kapucíni, Kostol sv. Štefana sv. omša, celebruje Mons. Jozef Haľko s katechézou na tému LOGOTERAPIA PRI STUDNI (Jn 4,5-42) 19.00 hod.

MENY V BOHOSLUŽOBNOM PORIADKU
Podunajské biskupice z dôvodu rekonštrukcie interiéru rehoľného Kostola Svätého kríža  v Podunajských Biskupiciach je kostol od 18. 1. 2016 dočasne uzavretý. Všetky sväté omše, aj pútnické (30.1.a 29.2.2016), budú vo Farskom kostole sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach.  Tam je dočasne umiestnená socha bl. Zdenky, aj prenosný relikviár bl. Zdenky, ktorý si môžete uctiť v čase pred a po svätej omši.
Vo farskom Kostole sv. Mikuláša sú nasledovné
zmeny
pribudla sv. omša v utorok o 8.00 hod.
V soboru sa ranná sv. omša presunula na 18.00 hod.
V nedeľu sa pridala sv. omša 10.45 hod. ( presun z nemocničného kostola)

FATIMSKÁ SOBOTA 6. 2. 2016
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

SLÁVNOSŤ PATRÓNA CHRÁMU SV. JÁNA Z MATHY (Trojička)
• nedeľa 7. 2. 2016 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 a 20.00 hod.
• pondelok 8. 2. 2016 7.00 a 17.30 hod.
V tieto dni možno získať úplné odpustky pri všetkých sv. omšiach.

POPOLCOVÁ STREDA 10. 2. 2016 SV. OMŠE INAK AKO V PRACOVNÝ DEŇ
Kostol sv. Jána z Mathy, Trinitári (Trojička) o 7.00, 12.00 a 17.30 hod.
Modrý Kostol sv. Alžbety 7.00 a 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov 6.45, 16.30 a 18.00 hod.
Saleziáni Trnávka Kostol sv. Don Bosca o 6.00, 16.00 a 18.00 hod.
Kostol Kráľovnej rodiny Teplická 7.00, 16.30, 18.00 a 20.00 hod.
Katedrála sv. Šebastiana 7.00 a 18.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie 17.30 hod.
Devínska Nová Ves Kostol Ducha Svätého 8.00 a 18.00 hod.
Dúbravka
• Kostol Ducha Svätého 6.30, 16.30 a 18.00 hod.
• Kostol sv. Kozmu a Damiána 18.00 hod.
Karlova Ves
• Kostol Svätého Michala 6.45 hod.
• Kostol Svätého Františka 18.00 a 19.30 hod.
Záhorská Bystrica Kostol Svätého Petra a Pavla 7.00 a 18.00 hod.
Petržalka Kaplnka Svätého Dominika Sáviu saleziáni Mamateyova 17.30, 19.00 hod.
Petržalka Lúky Kostol Sedembolestnej Panny Márie 6.30, 17.00 a 18.30 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol Svätého Arnolda Janssena 8.00 a 18.30 hod.
Rusovce, Kostol Svätej Márie Magdalény o 18.00 hod.

Pomazanie chorých
štvrtok 11. 2. 2016

• Dúbravka Kostol Ducha Svätého pri sv. omšiach 6,30 a 18.00 hod.
• Karlova Ves Kostol Svätého Františka pri sv. omši o 18.00 hod.
• Prtržalka Verbisti, Kostol Svätého Arnolda Janssena pri sv. omši 18.30 hod.

Pobožnosť krížovej cesty od 10. 2. 2016
Jezuiti Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po svätej omši o 15.15
• každú nedeľu po sv. omši o 16.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička) každý piatok 17.00 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie každý piatok 14.00 hod.
Modrý Kostol sv. Alžbety každý piatok o 17.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol Sv. Mikuláša nedeľa 14.15 (M), 15.00 (S)
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý piatok po rannej sv. omši začínajúcej 7.00 a15.15 hod.
• každú stredu 17.15 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 16.15 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Márie Pomocnice Kresťanov
• každý piatok po sv. omšiach začínajúcich 6.45 a 17.15 hod.
• nedeľa Kalvária v Bratislave 19.40 hod.
Trnávka Kostol sv. Don Bosca
• každý piatok o 17.15 hod.
• každú nedeľu o 17.15 hod.(okrem 14. 2.)
• nedeľa 14. 2. 2016 v Marianke o 14.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý piatok 17.15 hod.
• každú nedeľu 15.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každý piatok 17.15 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý piatok 16.45 hod.
• každú nedeľu 16.30 hod.
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého piatok 17.30 hod.
Dúbravka Kostol Ducha Svätého piatok o 17.20 hod.
Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý piatok 17.30 hod.
• každú nedeľu s pašiovou kázňou 15.00 hod.
Záhorská Bystrica Kostol sv. Petra a Pavla
• každý piatok o 17.15 hod.
• každú nedeľu o 15.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý piatok 17.45 hod.
• každú nedeľu 17.45 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol sv. Arnolda Janssena
• každý piatok 17.45 hod.
• každú nedeľu 17.45 hod.
V ostatných kostoloch podľa oznámenia

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu a prikázaný sviatok 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

sobota 13 2. 2016 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

POBOŽNOSŤ VO SVÄTOM ROKU MILOSRDENSTVA
nedeľa 14. 2. 206 Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul Popoludňajšia pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou oltárnou. Na začiatku zaznie oficiálna hymna k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva s doprovodom zboru Chor dePaul, nasledujú MODLITBA KORUNKY, ADORÁCIA TICHÁ I MODEROVANÁ, SPEVY, VEŠPERY 15.00 hod. ( do 16.00 hod.)

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 16. 2. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 21. 2. 2016 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda
• každú stredu 17.45 hod.
• streda 24. 2. 2016 STARŠÍ A CHORÍ ĽUDIA
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka
každý utorok po sv. omši 18.00 hod.ADORÁCIE
I. obvod
Dom, Katedrála sv. Martina
• každý štvrtok 19.00 – 20.00 hod.
• nedeľa 7. 2. 2016 16.15- 17.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv, Jána z Mathy (Trojička) nedeľa 7. 2. 2016 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 5. 2. 2016 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 7. 2. 2016 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 5. 2. 2016 15.45 – 16.30 hod.
• nedeľa 7. 2. 2016 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 5. 2. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• nedeľa 7. 2. 2016 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 7. 2. 2016 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol Sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
V REKONŠTRUKCII
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý utorok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 5. 2. 2016 15.00 – 18.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
• každý pondelok – piatok 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• štvrtok pred prvým piatkom
16.30 – 18.00 hod. tichá
19.00 – 20.00 hod. animovaná
20.00 – 21.00 hod. tichá
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod..
• každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 do 19.15 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 7. 2. 2016 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
• piatok 5. 2. 2016 18.30 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.
• každú sobotu s katechézou 16.30 hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha
• piatok 5. 2. 201619.45 – 20.15 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 7. 2. 2016 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity nedeľa 7. 2. 2016 15.00 – 16.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
• piatok 5. 2. 2016 15.00 – 18.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 hod.
• každý štvrtok 20.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja piatok 5. 2. 201617.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.15 – 19.15 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 7. 2. 2016 16.30 – 18.15 hod.
• každý štvrtok 19.15 – 20.15 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok 19.15 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 20. 2. 2016 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul nedeľa 7. 2. 2016 19.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 6. 2. 2016 7.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok 17.30 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
Pravidelné ostávajú bezo zmeny

CENTRUM SALVATOR Jakubovo námestie 5
• každý utorok Modlitbove utorky s Majstrom Eckhartom ponúkajú hlboké ponorenie sa do modlitby 17.15 -18.30 hod.
• pondelok 8. 2. 2016 svätá omša a po nej polhodinová adorácia. sprevádza P. Ján Holubčík SDB
Modliť sa za svoje povolanie – povolanie k duchovnému životu, k manželstvu či kňazstvu. Mať jasno vo svojom povolaní, znamená žiť šťastný a odhodlaný život. 19.00 – 20.30 hod.
• streda 10. 2.2016 18.00 hod. - nedeľa 14. 2. 2016 13.00 hod.
Vstúpiť do pôstneho obdobia počúvaním, mlčaním a modlitbou. Stála štruktúra dňa s vyhradeným časom pre osobnú modlitbu a každodenným rozhovorom so sprevádzajúcim pomôžu naladiť sa na Boha a na Božie slovo.

Saleziáni, Miletičova, Sála pod kostolom Panny Márie pomocnice
• pondelok 8. 2. 2016 svedectvo DÁ SA DAŤ ODPUSTENIE? Marián Horváth a Jana Horváthová 19.00 hod.
• pondelok 15. 2. 2016 odborná prednáška VZŤAH OTEC A SYN – NIKDY NIE JE NESKORO, Ing. Ján Balážia 19.00 hod.

EXERCIČNÝ DOM V MARIANKE
• sobota 13. 2. 2016 14.00 hod. - nedeľa 14. 2. 2016 19.30
otvorená pôstná duchovná obnova s pátrom Ivanom Barusom, AKO PREKONÁVAŤ JEDNOTLIVÉ TYPY POKUŠENÍ,
Obnova je otvorená každému, kto má úprimný záujem. Prosíme, aby ste nám predbežne a nezáväzne svoju účasť potvrdili na emailovej adrese modlitba@mywebnode.com
Ak máte záväzný záujem o ubytovanie, kontaktujte prosíme pútnický dom na tel. č. 0944 688 978 alebo emailom:tesitelia@azet.sk
• piatok 19. 2. 2016 18.00 hod. - nedeľa 21. 2 2016 15.00 hod.
pôstna duchovná obnova s Mons. Mariánom Gavendom na tému AKO PREŽÍVAŤ PÔST, program zahŕňa sväté omše, prednášky, spoločné rozjímania a ďalší naplnený program. Prosíme Vás, zoberte si so sebou zápisník, prípadne aj Sväté písmo.
V cene 65 EUR (platí sa až na mieste) je zahrnuté 2x ubytovanie a plná penzia počas pobytu.
Registrácie: duchovne.obnovy@gmail.com, 0910 842 685.

každú nedeľu Lurdska jaskynka Panny Marie na Hlbokej ceste modlitba posvätného ruženca za svoje rodiny, za svoje budúce partnerky / partnerov a budúce rodiny. (sledujte prosím Vývesku, v prípade možných zmien.) V prípade zlého počasia sa bude konať modlitba posvätného ruženca v kaplnke za kostolom na Kalvárii. 19.00-19.30 hod.

utorok 23. 2. 2016 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
pondelok 1. 2. 2016
• Vernisáž k výstave Evy Trizuljakovej - ZNAMENIE ŽENY
Benefičná výstava na podporu Poradne Alexis, spojená s predajom umeleckých diel. Výťažok z predaja pôjde v plnom rozsahu na podporu jej projektov . Pradňa Alexis poskytuje pomoc neplánovane tehotným dievčatám a ženám. Kurátorka výstavy: Pavla Lazárková Trizuljaková, Výstava sa koná pod záštitou Anny Záborskej, poslankyne Európskeho parlamentu 17.00 hod.
• Cestovateľský večer. Tentokrát o Západnej Austrálii 19.00 hod.

utorok 2. 2. 2016 Ústredie Slovenskej kresťanskej inteligencie, KATOLÍCKA AKCIA NA SLOVENSKU V ROKOCH 1928 -1948, prednáša PhDr. Rastislav Karaba, PhD. 18.00 hod.

streda 3. 2. 2016 modlitbové stretnutie členov a sympatizantov Svetového apoštolátu modlitby 15.30 hod.

Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
3. 2. 2016 - voľný fašiangový program
10. 2. 2016 - pôstna obnova (o 09.00 hod. sv. spoveď a sv. omša)
17. 2. 2016 - prednáška: p. Zdenka Kocúnová ROK MILOSRDENSTVA
24. 2. 2016 - prednáška: p. Jozef Kanás CIRKEV U NÁS A VO SVETE

štvrtok 25. 2. 2016 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.

kontakt info@domquovadis.sk
info: http://www.domquovadis.sk


PÚTE
Z dôvodu rekonštrukcie interiéru rehoľného Kostola Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach je kostol od 18. 1. 2016 dočasne uzavretý. Všetky sväté omše, aj pútnické (30.1.a 29.2.2016), budú vo Farskom kostole sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach. Tam je dočasne umiestnená socha bl. Zdenky, aj prenosný relikviár bl. Zdenky, ktorý si môžete uctiť v čase pred a po svätej omši.
V inom čase pútnici nech volajú Sr. Mojmíre na tel.: 0917 895905.
Ďakujeme za pochopenie.
pondelok 29. 2. 2016 Podunajské Biskupice Kostol Kostol sv. Mikuláša (farský)
• Korunka k Božiemu milosrdenstvu, posvätný ruženec 15.00 hod.
• rozjímavý posvätný ruženec s myšlienkami bl. Zdenky ukončený Litániami k bl. Zdenke 16.10 hod.
• sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej vdp. PaedDr. Marián Bér, riaditeľ Klubu priateľov TV Lux, prefekt Kňazského seminára v Bratislave a výpomocný duchovný v Kostole Blumentál 17.00 hod.

sobota 6. 2. 2016 (mesačná púť) do Marianky
• Stretnutie pútnikov pri Morovom stĺpe sv. Trojice na Rybnom námestí, modlitba 12.15 hod.
• Most SNP. nástup na bus MHD č.37 12.40 hod.(priamo do Marianky)
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke 14.00 hod.
Info k pešej púti: www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 7. 2. 2016 Mesačná Krížová cesta
Program:
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
www.sprevadzajuci. sk Marián Oravec 0908 417 905

KULTÚRNE PODUJATIA
nedeľa 14. 2. 2016 Ružinov Kostol sv. Vincenta de Paul KONCERT SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE 18.00 hod.