Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Velká noc 2015 .pdf
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

On nám prikázal, aby sme verili a milovali(1Jn3,18-24)
ročník 25 • máj 2015
Matka milosrdenstva
Máj je tradične aj mariánskym mesiacom. Vo svetle už ohláseného pripravovaného jubilejného Roka milosrdenstva, ktorý začne 8. decembra t. r., pápež signalizuje, že Božie milosrdenstvo je spojené aj s osobou Panny Márie.
Mária pod pôsobením Ducha Svätého vidí celé dejiny ako súčasť Božieho plánu. O týchto dejinách hovorí ohromnú vec. Tvrdí, že “Božie milosrdenstvo sa prelieva z pokolenia na pokolenie,” na všetkých, ktorí oň stoja a prosia. Dokonca aj Martin Luter vnímal Pannu Máriu ako tú, ktorá žije z čistej milosti. Nazval ju “prototypom čistej milosti.” Mária vnímala ako predmet Božieho milosrdenstva nielen dejiny, ale aj seba samu. Keď videla, ako jej samej Boh prejavil svoju milosť a milosrdenstvo, vyhlásila vo svojom speve, že sa o tom, čo jej urobil Boh, bude hovoriť vo všetkých generáciách: “Všetky pokolenia ma budú nazývať blahoslavenou.” Teda Mária na sebe zažila Božie milosrdenstvo a je jeho výrečným svedkom. Aj cez ňu nám Boh prejavuje svoju dobrotu, blízkosť, pomoc a nežnú lásku.
Vyjadrením toho, že Boh nám dobrotivo pomáha skrze Máriu, je aj mnoho mariánskych modlitieb i piesní. V 3. storočí vznikla modlitba Pod tvoju ochranu sa utiekame. Pôvodný text bol Do tvojho milosrdenstva sa utiekame. Istota veriaceho v Božiu pomoc prejavenú skrze Máriu sa zrkadlí aj v modlitbe Ave, Maris Stella ravas, Hviezda morská) z 9. storočia: “Trestancom sním putá, slepcom zažni svetlo, odvráť zlo, by dušu vždy len dobro stretlo. Ukáž sa sťa matka, aby skrze teba sa nás ujal ten, čo pre nás zišiel z nebaSalve Regina je jednou z najznámejších modlitieb. Pochádza z 11. storočia. V tejto modlitbe sa obraciame k Márii ako k tej, ktorá je prejavom Božieho milosrdenstva pre nás: “Mária, Matka milosrdenstva…obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.” Aj v mariánskej antifóne Alma Redemptoris Mater z 12. storočia je zvolanie pecatorum miserere (zmiluj sa nad nami hriešnymi). V Loretánskych litániách, ktorých pôvodná verzia siaha do 12. storočia, sa vyskytujú zvolania “Matka Božej milosti, uzdravenie chorých, útočisko hriešnikov, útecha zarmútených a pomocnica kresťanov.” Máriu ľudia vždy vzývali v rozličných náročných situáciách, nielen pri prírodných katastrofách, v dobe hladu a moru, ale aj v časoch vojny a krutej vlády v krajine.
Už v 2. storočí cirkevný otec Irenej z Lyonu nazval Máriu ako tú, ktorá “rozväzuje uzly.” Ona pomáha rozuzliť rôzne druhy uzlov v našom osobnom živote, v našich vzťahoch, v našej duši a v neposlednom rade uzly spôsobené naším hriechom a vinou. Táto zbožnosť priniesla zvláštne plody aj cestou zbožnosti k Panne Márii, “Panne ničomníkov.” Mária bola vzývaná ako patrónka hriešnych – tých čo zlyhali, zlodejov a podvodníkov. Hriešni ju vzývali o milosť, aby sa postavila na ich stranu. Takýto portrét Márie nemá nič do činenia s ľahkovážnosťou pri pohľade na Máriu; je solídne zakorenený vo viere, aj keď trochu humorne vyjadrený v ľudovej zbožnosti. Niekedy sa zdá, že Mária pod svoj plášť ukrýva príliš veľa ľudí, aj tých, čo by tam podľa nášho názoru nemali byť. Ravensburg je známy úctou k Panne Márii s ochranným plášťom. Podľa starého germánskeho práva, ak matka zakryla dieťa svojim materským plášťom, aj keby sa narodilo mimo manželstva, je týmto úkonom vyhlásené za manželské (filii mantellati). Touto nábožnosťou k Panne Márii s ochranným plášťom si uvedomujeme, že všetci sme sa narodili v hriechu, ale stali sme sa Božími deťmi. Modlitbu o Máriinom ochrannom plášti sa veriaci často modlili počas bombardovania v II. svetovej vojne.
Napokon treba spomenúť úctu k Matke ustavičnej pomoci. 27. júna sa začne Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci: Bude sa konať z príležitosti 150. výročia obnovenia úcty k Matke ustavičnej pomoci. V r. 1866 pápež Pius IX. odovzdal redemptoristom jej ikonu s mandátom: “Urobte ju známou po celom svete!” Teda rok Božieho milosrdenstva a ďalší rok Panny Márie... Nech aj ona nám pomôže plnšie prežiť očakávané milostiplné jubileum a znovu načerpať z prameňov spásy.
P. Rastislav Dluhý, CSsR


ŠTVRTOK 14. 5. 2014 PRIKÁZANý SVIATOK NANEBOVSTÚPENIA PÁNA
sv. omše ako prikázaný sviatok v pracovný deň

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

sobota 2. 5. 2015 Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie FATIMSKÁ SOBOTA s účasťou bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského 16.00 hod.
nedeľa 3. 5. 2015 Báč, Kostol sv. Antona Paduánského slávnosť pri príležitosti 300. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie v Báči, slávnostná pontifikálna sv. omša, hlavný celebrant J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup, metropolita 17.00 hod.
Po sv. omši uctenie si relikvií sĺz milostivého obrazu Panny Márie
(Program slávnosti 15.00 – 22.00 hod. v slovenskom jazyku)
streda 6. 5. 2015 Katedrála sv. Martina lectio divina stretnutie nad Božím slovom TERAZ TREBA KONAŤ o podobenstve Pána Ježiša o boháčovi a Lazárovi (Lk 16,19-31), vedie Mons. Stanislav Zvolenský 20.00 hod.
štvrtok 14. 5. 2015 Katedrála sv. Martina pontifikálna sv. omša na slávnosť Nanebovstúpenia Pána 17.00 hod.
piatok 15. 5. 2015 Katedrála sv. Martina odovzdávanie Cien Andreja Radlinského 18.00 hod.
sobota 23. mája 2015 púť detí v Marianke, sv. omša s biskupom 14.30 hod.
nedeľa 24. 5. 2015 Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie TURÍČNA PÚŤ sv. omša hlavný celebrant J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup, metropolita 10.30 hod.

MÁJOVÉ LITÁNIE K PANNE MÁRII
I. obvod
Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Počas celého mesiaca po sv. omšiach začínajúcich
6.30 a 16.30 hod.
Jezuiti Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
Po – Pia po sv. omši 15.15 hod.
Kapucíni Kostol sv. Štefana denne po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Kostol sv. Ladislava o 17.15 hod.
Milosrdní bratia Kostol Navštívenia Panny Márie Po – Pia 17.45 a So 7.45 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety Po – Pia na začiatku sv. omše 18.00 hod.
Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Po – So 16.15, Ne 10.15 hod.
Uršulínky Kostol Loretánskej Panny Márie Po – So 7.05 hod.
II. obvod
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca denne okrem pondelkov 17.45 hod.
III. obvod
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho 19.15 hod. (pred sv. omšou)
Kostol Kráľovnej rodiny, Teplická Po – So 7.20 a 17.20 hod.
IV. obvod
Devínska Nova Ves, Kostol Ducha sv. denne pol hodinu pred sv. omšou
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• denne 18.00 hod.
• stredu 19.00 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha sv. denne 17.45 hod.
Lamač Kostol sv. Margity pred večernou sv. omšou
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
Po – Pia 17.45 hod.
Marianka Tešitelia Bazilika Narodenia Panny Márie
• Po – So 17.30 hod.
• Ne 14.30 hod.
V. obvod
Petržalka, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• Po – Pia 18.15 hod.
• So – Ne 7.45 hod.
Petržalka, Verbisti Kostol sv. Aarnolda Janssena
Po – So do slávnosti Nanebostúpenia Pána 18.15 hod.
V ostatných kostoloch podľa oznámenia

FATIMSKÁ SOBOTA 2. 5. 2015
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana 16.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

REKOLEKČNÉ SV. OMŠE o 9.00 hod.
Pondelok 4. 5. 2015
• Dekanát Bratislava-Juh Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény
• Dekanát Bratislava-Sever, Devín, Kostol Sv. kríža
• Dekanát Bratislava-Stred, Miletičova, Saleziáni, Kostol P. Márie Pomocnice

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu a prikázaný sviatok 16.00 hod.

sobota 9. 5. 2015 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 19. 5. 2015 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 17. 5. 2015 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Podunajské Biskupice – Kostol Svätého Kríža (nemocnica) každú sobotu 15.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

štvrtok 9. 4. 2015 Dúbravka, Kostol Ducha Svätého sv. omša a adorácia za zdravie duše i tela 18.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

nedeľa 17. 5. 2015 Kostol Notre Dame, Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku pozýva ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu na stretnutie, sv. omšu celebruje: p. Pawel Wojnowski OCD
• modlitba posv. ruženca 10.00 hod.
• sv. omša, adorácia s karmelitánskou meditáciou, prijímanie do Bratstva sv. škapuliara o 10.30 hod.

DORÁCIE

I. obvod
Dom, Katedrála sv. Martina
• piatok 1. 5. 2015 12.30 hod.
• nedeľa 3. 5. 2015 16.15 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• utorok 5. 5. 2015 Výročná adorácia celodenná 7.15 – 16.15 hod.
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv, Jána z Mathy (Trojička) nedeľa 3. 5. 2015 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 1. 5. 2015 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 3. 5. 2015 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 1. 5. 2015 15.00 – 16.40 hod.
• nedeľa 3. 5. 2015 15.00 – 16.40 hod.
Kaplnka sv. Alžbety Charitná kaplnka, Heydukova 14
• pondelok, utorok, štvrtok a sobota 16.00 – 21.00 hod.
• streda, piatok a nedeľa po sv. omši začínajúcej o 16.00 do 21.00 hod.
(Pri vstupe do budovi sa treba hlásiť vrátnikovi)
Kostol sv. Ladislava denne
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 1. 5. 2015 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 1. 5. 2015 v rámci večernej sv. omši
• nedeľa 3. 5. 2015 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedeľa 3. 5. 2015 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Pod. Biskupice Kostol Sv. Mikuláša
• streda 6. 5. 2015 Výročná adorácia celodenná.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
• každá sobota 15.00 hod.
• Modlitba zmierenia za pokoj a požehnanie každá sobota 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• piatok 8. 5. 2015 Výročná adorácia celodenná 7.00 – 18.00 hod.
• každý utorok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
• utorok pred prvým piatkom o 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 1. 5. 2015 15.00 – 18.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každý pondelok – piatok 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• štvrtok 7. 5. 2015 Výročná adorácia celodenná.
• štvrtok pred prvým piatkom
16.30 – 18.00 hod. tichá
19.00 – 20.00 hod. animovaná
20.00 – 21.00 hod. tichá
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 3. 5. 2015 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• nedeľa 3. 5. 2015 16.00 –18.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• utorok 19. 5. 2015 Výročná adorácia celodenná. 7.30. - 17.30 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
• piatok 1. 5. 2015 18.30 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.
• každú sobotu s katechézou 16.30 hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha
• piatok 1. 5. 2015 19.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• pondelok 25. 5. 2015 Výročná adorácia celodenná
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 3. 5. 2015 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity nedeľa 3. 5. 2015 15.00 – 16.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• piatok 22. 5. 2015 Výročná adorácia celodenná 9.00 – 18.00 hod.
• každý piatok po sv. omši
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• pondelok 25. 5. 2015 Výročná adorácia celodenná 8.00 – 18.00 hod.
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 hod.
• každý štvrtok 20.00 s eucharistickým požehnaním.
Stupava Kostol sv. Štefana kráľa nedeľa 24. 5. 2015 Výročná adorácia celodenná
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja piatok 1. 5. 2015 17.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény
• piatok 15. 5. 2015 Výročná adorácia celodenná
• každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.15 – 19.15 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 3. 5. 2015 16.30 – 18.15 hod.
• každý štvrtok 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok 19.15 hod.

VEŠPERY
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána
každá nedeľa po večernej sv. omši začínajúcej 18.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie každá sobota po sv. omši začínajúcej 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie pondelok – piatok sv. omša s vešperami 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice každý štvrtok v rámci sv. omše 18.00 hod. (po sv. omši adorácia).
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda po večernej sv. omši.
Rača, Kostol Svätých Filipa a Jakuba každý pondelok – sobota počas sv. omše 18.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka denne po večernej sv. omši
Petržalka, Verbisti, Kostol Svätého Arnolda Janssena každú nedeľu 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU

Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 23. 5. 2015 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul
• sobota 2. 5. 2015 7.45 hod.
• sobota 16. 5. 2015 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 2. 5. 2015 7.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok 18.15 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY

utorok 12. 5. 2015 Katolícka jednota Slovenska Oblastné centrum Bratislava, Refektár Nemocnice Milosrdných bratov Nám. SNP, stretnutie pri príležitosti DŇA MATIEK, hosť Prof. Ladislav Bučko, celoslovenský podpredseda KJS o 17.00 hod.
utorok 26. 5. 2015 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 16.00 hod.

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
streda 6. 5. 2015 JUDr. Brichta, AKTIVITY MALTŹSKEJ POMOCI
streda 13. 5. 2015 PhDr. Ing. Vladimír Thurzo O SVEDOMÍ
streda 20. 5. 2015 Eva Vargová Ján Gurega CIRKEV PRENASLEDOVANÁ, KRITIZOVANÁ A ZOSMIEŠŇOVANÁ
streda 27. 5. 2015 Ing. J. Kanas ml. CIRKEV U NÁS A VO SVETE

utorok 12. 5. 2015
• DAROVANIE KRVI v čase od 8.00 do 11.00 hod. príde výjazdová jednotka z Národného transfúzneho centra. Pre výjazd je však potrebné, aby aspoň 30 ľudí prišlo darovať krv, preto Vás srdečne pozývame a zároveň prosíme, aby ste sa aj zaregistrovali cez prihlasovací formulár, ktorý je uvedený medzi aktualitami na stránke www.domquovadis.sk.
• Biblické stretnutia sa v Dome Quo Vadis uskutoční ďalšie stretnutie nad Bibliou na tému Panna Mária – matka kňazov. 17.30 hod
• Stretnutí členov svojpomocných spoločenstiev AA, NA, GA, Al-anon, OA, ktorí pomáhajú trpiacim  závislým a ich rodinným príslušníkom na ceste uzdravovania. Téma stretnutia ANONYMNÍ NARKOMANI, SPOLOČENSTVO ĽUDÍ, KTORÍ ABSTINUJÚ OD DROG A POMÁHA AJ ĎALŠÍM TRPIACIM ZÁVISLÝM NÁJSŤ CESTU UZDRAVOVANIA 18.00 hod.
pondelok 18. 5. 2015 KRÁSA PODĽA BIBLIE vedie sestra Dagmar Králová. Vo svojej rehoľnej rodine je poverená službou vo formácii a biblickým apoštolátom najmä mládeže 18.00 hod.
utorok 26. 5. 2015 Biblické ženy cyklus prednášok Biblické ženy, organizovaných Medzinárodným združením kresťanských žien Aglow. Prednáša Rút Krajčiová, prezidentka Aglow na Slovensku 18.00 hod.
štvrtok 28. 5. 2015 Občianske združenie Donum vitae LÁSKA, SEXUALITA A PLODNOSŤ (Billingsova ovulačná metóda) o 17.00 hod.
V dňoch 1.5.-3.5.2015 a 8.5.-10.5.2015 Dom QUO VADIS bude zatvorený

PÚTE
sobota 2. 5. 2015 (mesačná púť) do Marianky
Bratislavská Kalvária - Železná studienka - Kačin - Marianka
• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod. na bus.č.43 výstup: Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke15.00 hod.
Info k pešej púti:
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

nedeľa 3. 5. 2015 Mesačná Krížová cesta
Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou .
www.sprevadzajuci. sk Marián Oravec 0908 417 905.

nedeľa 3. 5. 2015 Báč, Kostol sv. Antona Paduánského
slávnosť pri príležitosti 300. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie v Báči,
Daj, nech s Tebou plačem, kvílim a nech s Kristom spolucítim, kým len tuná budem žiť.(Stabat Mater)
Program:
• Slávnostný ruženec v kostole, litánie možnosť pristúpiť k sv. spovedi 15.00 hod.
• Slávnostné vešpery
• Slávnostná pontifikálna sv. omša, hlavný celebrant J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup, metropolita o 17.00 hod.
Po sv. omši uctenie si relikvií sĺz milostivého obrazu Panny Márie
• Adorácia v kostole 19.00 hod.
• Eucharistické požehnanie 22.00 hod.
Info: tel 0659 400 140, email sranko.laci@gmail.com

11. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove sobota 9. 5. 2015
motto S radosťou putujeme so zasvätenými k prameňu Božieho Milosrdenstva a zobuďme svet
Hlavný celebrant a kazateľ Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita
Program vo vysielaní rádia Lumen
informácie v pracovných dňoch na čísle 048/471 08 31 alebo put@lumen.sk

sobota 23. 5. 2015 PÚŤ DETÍ MARIANKA
Téma TAJOMSTVO ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
Pútnické cesty:
• Rača od amfiteátra 8.30 hod.
• Stupava od kostola 9.30 hod.
Program:
• katechézy v Mariánskom údolí, vystúpenie speváckych zborov 10.00 – 14.00 hod.
• sv. omša 14.30 hod.
Ako obetný dar môžeme priniesť cestoviny alebo múku pre Misionárky lásky
Registrácia a prihlasovanie zborov e-mail putmarianka@gmail.com
mob. 0902 886 628

sobota 30. 5. 2015 Podunajské Biskupice Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje dp. Andrej Fordinal o 17.00 hod.
• Spoločná modlitba dvoch posvätných ružencov o 15.00 hod.

KONCERTY
nedeľa 24. 5. 2015 Devínska Nova Ves F (farské ) centrum HODOVÝ PROGRAM A FESTIVAL SLOVENSKEJ NÁRODNEJ PIESNE 16.00 – 18.00 hod.

RÔZNE
Rusovce Kostol sv. Márie Magdalény
• nedeľa 10. 5. 2015 DEŇ MATIEK piknik vo farskej záhrade 15.00 hod.
• piatok 29. 5. 2015 NOC KOSTOLOV 17.00 – 22.00 hod.

Aby deti otca mali, aby mali mamu
príď to povedať nahlas
Oslava dňa rodiny v Bratislave
sľubuje výnimočné zážitky pre celú rodinu!
V nedeľu 17. mája 2015

bude v Medickej záhrade všetko pripravené na poriadnu oslavu rodiny! Príďte si oddýchnuť a užiť si popoludnie plné zábavy, atrakcií, oddychu a interaktívnych stánkov a hier.
Program pre všetkých členov rodiny začne o 15:00. a potrvá do 18:30 hod..
Návštevníci si budú môcť vyskúšať prácu s hrnčiarskym kruhom, požičať si živú knihu, zúčastniť sa rôznych hier, alebo sa porozprávať s odborníkmi na manželské témy.
Nebudú chýbať ani súťaže a atrakcie pre najmenších.
Príjemný program a pohodovú atmosféru doplní živá hudba v podaní skupiny Lámačské Chvály a ostatných hostí.
Vypočuť si budete môcť aj skutočné príbehy z rodinného prostredia.
Deň rodiny prebieha vo viacerých mestách na Slovensku.
V Bratislave ho organizuje Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v spolupráci s FKI (Fórum kresťanských inštitúcií). Záštitu nad podujatím prevzal primátor Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M.
Informácie o Dni rodiny je možné získať na www.denrodiny.sk.