Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje(Flp4,12-14,19-20)
ročník 24 • číslo 10 • október 2014

Svätý František - patrón ekológie

Mesiac október prináša do našich životov citeľné zmeny. Dni sa skracujú,počasie sa ochladzuje, listy na stromoch menia svoje farby. Je nepopierateľné, že prichádza jeseň a príroda nám to dáva pocítiť -nielen potrebou teplejšieho oblečenia ale aj celkom odlišnou atmosférou.
Z liturgického hľadiska máme hneď na začiatku októbra sviatok významného svätca, ktorý priamo súvisí s prírodou. Každoročne si 4. októbra pripomíname svätého Františka z Assisi: práve jeho meno si pri svojom zvolení vybral aj súčasný Svätý Otec. Svätý František z Assisi je nielen patrónom Talianska, obchodníkov, chudobných, slepých a väzňov, ale aj patrónom ochrancov prírody. Za patróna ekológie a ekológov ho vyhlásil dnes už svätý pápež Ján Pavol II. v roku 1979 bulou Inter Sanctos. Kto by nepoznal Františkov blízky vzťah k prírode! Vie sa o ňom, že trávil veľké množstvo času v jej lone, na modlitbách, v rozjímaní, v očarení Božou krásou, ktorá ho obklopovala. Jeho známy Spev stvorení, v ktorom František hovorí o bratovi slnku a sestre lune, sa stal námetom nespočetného množstva piesní, ba dostalo sa mu aj filmového spracovania. S miernou nadsádzkou by sme mohli povedať, že svätý František bol enviromentalistom, keď to ešte nebolo v móde. Jeho duša bola hlboko preniknutá láskou k Božiemu stvoreniu, jeho zmysly naplno vnímali krásy darované Bohom človeku na to, aby ich chránil a s úctou spravoval.
Františkov život plný úcty a obdivu k Božej prírode je vzorom zdravého vzťahu k nej aj pre súčasného človeka. Aj keď väčšina z nás nebude schopná opustiť svoj domov a žiť na okraji lesa alebo v jaskyni, prihovárať sa zvieratám a kázať im, môžme sa nechať inšpirovať jeho nadšením a okúzlením prírodou. Súčasní enviromentalisti totiž veľmi často poukazujú na problémy a pranierujú ľudstvo za priestupky, ktorých sa dopúšťa. Niekedy sa mi však zdá, že v nás dokážu zanechať viac pocit viny, prípadne dokonca strachu, než užasnutie, očarenie a túžbu po rozjímaní, zblížení sa s našou sestrou prírodou. Naozaj, sestrou, pretože ona nie je našou “matkou” ako sa nám to niektorí snažia nahovoriť.
Svätý František nás učí správnemu pohľadu na prírodu. Presviedča nás, že byť kresťanom má mnoho spoločného s ekologickým správaním, ktoré je prejavom úcty k nezaslúženému daru Božieho stvorenia. Som si istý, že tento svätec by nám dnes šiel vzorom v tom, že by namiesto auta do mesta cestoval električkou alebo na bicykli, nezaťažoval by životné prostredie zbytočnými odpadkami, nemíňal by nadarmo vodu, plyn, či elektrický prúd, postil by sa od nezdravých pokrmov a chránil by rastliny aj zvieratá. Zároveň by však dokázal poukázať na to, že enviromentalistický postoj k životu sa nevyčerpáva len využívaním alternatívnych zdrojov energie, ale má smerovať k čomusi vyššiemu. K obdivu a údivu, ku kontemplácii Božej moci, ktorá je prameňom všetkého stvorenia - krásneho na jar, v lete, na jeseň i v zime.
Martin Kramara
TK KBS


BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

• streda 1. 10. 2014 Katedrála sv. Martina modlitbové stretnutie metódou lectio divina O SEMIENKU A O HORČIČNOM ZRNKU (Mk 4,26-32) vedie otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 20.00 hod.
• sobota 11. 10. 2014 Petržalka Verbisti Kostol sv. Arnolda Janssena posvätný rád diakonátu Tomášovi Gerboe SVD, Stanislavovi Orečnému SVD a Bernardovi J. Melišovi OP udelí pomocný biskup Mons. Jozef Haľko o 11.00 hod.
• utorok 21. 10. 2014 Aula Bohosloveckej fakulty v Bratislave na Kapitulskej ulici spoločná vedecká konferencia KBS a Židovskej náboženskej obce "KATOLÍCKA CIRKEV A ŽIDIA NA SLOVENSKU V 19. STOROČÍ"
• sobota 25. 10. 2014 Národná svätyňa v Šaštíne púť za kňazov v rámci programu celebruje sv. omšu otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 16.30 hod.

MODLITBA SV. RUŽENCA
Katedrála sv. Martina
• pondelok - sobota o 11.30 hod.
• nedeľa 5. 10. 2014 ŽIVÝ RUŽENEC o 18.00 hod.
Blumentál Kostol Nanebovzatia Panny Márie pondelok – sobota po sv. omši o 6.30 , a 16.30, sobota pred sv. omšou o 17.30 hod.
Kostol Trinitárov, sv. Jána z Mathy (Trojička) pondelok – sobota o 7.30, Ne o 19.30 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania pondelok – sobota o 19.00 hod.
Kapucíni Kostol sv. Štefana denne o 18.20 hod.
Modrý Kostol sv. Alžbety denne pred rannou sv. omšou
Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie pondelok – sobota o 16.00 a Ne o 10.00 hod.
Podhradie Kostol Najsv. Trojice pondelok – sobota 16.30, nedeľa 7.30 a 16.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol sv. Don Bosca utorok – nedeľa po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Kostol Kráľovnej rodiny Teplická ul. pondelok – sobota 7.20 a 17.20 , nedeľa 6.50 hod.
Kramáre Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho denne 17.45 hod
Devínska Nová Ves Kostol Ducha Svätého
• pondelok – sobota pol hodinu pred sv. omšou
• nedeľa pred sv. omšou začínajúcou o 8.00 hod.
Dúbravka Kostol Ducha Svätého denne o 17.20 hod.
Minoriti Karlova Ves,
• Kostol sv. Františka denne o 17.30 hod.
• Kostol sv. Michala pondelok – piatok o 6.15 hod.
Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Petržalka Lúky pondelok – piatok 6.00, 17.45, sobota a nedeľa o 7.15 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol Sv. Arnolda Janssena pondelok – sobota o 18.00 hod.
Ružencové pobožnosti v neuvedených kostoloch v mesiaci október budú podľa oznamov.

DEVIATNIK K SV.GERARDOVI
Kramáre Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho denne od 6. do 15. októbra, pred večernými sv.omšami.

MISIJNÁ POBOŽNOSŤ
nedeľa 19. 10. 2014 Petržalka Verbisti, Kostol Sv. Arnolda Janssena o 15.00 hod.

VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMU
utorok 7. 10. 2014 Dúbravka Kaplnka Ružencovej Panny Márie o 18.00 hod.
Kostol sv. Alžbety, Modrý
• sobota 11. 10. 2014 deň výročia posvätenia chrámu,
• nedeľa 12. 10. 2014 výročná slávnosť
po tieto dni je možnosť získať úplné odpustky
štvrtok 23. 10. 2014 Kostol sv. Ladislava o 17.30 hod.
nedeľa 26. 10. 2014 Dúbravka Kostol Ducha Svätého o 10.30 hod.

REKOLEKČNÉ SV. OMŠE
pondelok 6. 10. 2014

• Dekanát Bratislava-Juh, Petržalka, Kostol Svätej Rodiny o 9.00 hod.
• Dekanát Bratislava-Sever, Karlova VES Kostol sv. Františka o 8.00 hod.
• Dekanát Bratislava-Stred, Ružinov Kostol Sv. Vincenta de Paul o 9.00 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu o 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu o 16.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 4. 10. 2014
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša o 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Dominikáni, Kostol Panny Márie Snežnej
•  Lurdská jaskyňa o 15.00 hod.
• V kostole Mariánska sv. omša o 16.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana o 16.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol sv. Don Bosca o 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej o 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny o 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej o 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie o 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého o 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka po sv. omši o 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol sv. Arnolda Janssena o 17.45 hod.

K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 21.10. 2014 po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 19. 10. 2014 o 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Podunajské Biskupice – Kostol Sv. Kríža (nemocnica) každú sobotu o 15.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.30 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok o 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť o 15.00 hod.

sobota 11. 10. 2014 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba sv. ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO o 19.00 hod.

REHOĽA BOSÝCH KARMELITÁNOV NA SLOVENSKU A SVETSKÝ RÁD BOSÝCH KARMELITÁNOV V BRATISLAVE
• streda 1.10. 2014 Modrý, Kostol sv. Alžbety sviatok sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (malej Terezky z Lisieux) sv. omša o 18.00 hod.
• streda 15.10.2014 Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie Jubilejný rok karmelitánov - 500. VÝROČIE NARODENIA SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA slávnostná sv. omša. Celebruje bratislavský pomocný biskup J. E. Mons. Jozef Haľko o 17.30 hod.
Touto sv. omšou začína pre karmelitánov a ich ctiteľov Jubilejný rok 500. výročia narodenia sv. Terézie. (Sv. omša je po pravidelnej, ktorá býva v Notre Dame o 16.30)
• nedeľa 19. 10. 2014 Notre Dame Kostol Nanebovzatia Panny Márie, stretnutie ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej) a priaznivcov Karmelu, sv. omšu celebruje: p.Pawel Wojnowskij OCD., adorácia s karmelitánskou meditáciou, prijímanie do Bratstva sv. škapuliara o 10.30 hod.

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU
nedeľa 5. 10. 2014 Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého pri sv. omšiach o 9.30 a 11.00 hod.

ADORÁCIE

I. obvod
Katedrála sv. Martina
• piatok 3.10. 2014 o 12.30 hod.
• sobota 18. 10, 2014 výročná 8.00 – 18.00 hod.
Alžbetínky, Kostol sv. Alžbety nedeľa 5.10. 2014 o 17.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami o 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trojička, Kostol Trinitárov nedeľa 5.10. 2014 od 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 3.10. 2014 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 5.10. 2014 od 17.30 do 18.30 hod.
• každý utorok od 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich o 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok od 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 3.10. 2014 od 15.00 – 16.40 hod.
• nedeľa 5.10. 2014 od 15.00 – 16.40 hod.
Kostol sv. Ladislava denne
• každá nedeľa od 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota od 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 3.10. 2014 po večernej sv. omši
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 3.10. 2014 po večernej sv. omši
• nedeľa 5.10. 2014 od 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie nedeľa 5.10. 2014 o 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši od 18.00 - 19.00 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
• sobota od 15.00 o 16.00 hod.
• Modlitba zmierenia za hriechy a požehnanie v soboty okrem prvej v mesiaci o 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• každý utorok po večernej sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
• utorok 30. 9. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 3.10. 2014 o 15.00 – 18.00 hod.
Prievoz, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každý pondelok – piatok o 15.00 – 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
štvrtok 2. 10. 2014
• o 16.30 – 18.00 hod. tichá
• o 19.00 – 20.00 hod. animovaná
• o 20.00 – 21.00 hod. tichá
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca.
• každý utorok o 7.00 hod.
• každý štvrtok o 18.30 hod.
• piatok 10. 10. 2014 výročná od 7.00 – 18.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 5.10. 2014 od 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok od 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• nedeľa 5. 10. 2014 od 16.00 –18.00 hod.
• každý štvrtok od 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej od 18.30 – 20.00 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej o 18.00 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 do začiatku sv. omše o 18.00 hod.
• piatok 3. 10. 2014 o 17.00 do začiatku sv. omše o 18.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok od 18.30 – 19.00 hod.
• každú sobotu s katechézou o 16.30 hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha
• piatok 3.10. 2014 o 19.45 hod.
• nedeľa 5. 10. 2014 výročná od 12.30 – 19.00 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie každý štvrtok od 18.45 – 19.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého každý štvrtok od 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý štvrtok celodenná tichá o 9.00 – 18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity nedeľa 5.10. 2014 od 15.00 – 16.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla každý piatok po sv. omši
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok o 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja piatok 3.10. 2014 o 18.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok o 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok o 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa o 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok o 18.30 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sáviu každý štvrtok o 18.15 – 19.15 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• nedeľa 5.10. 2014 o 16.30 – 18.15 hod.
• každý štvrtok o 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia o 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka, Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok o 19.15 hod.


VEŠPERY
Františkáni, Kostol Zvestovania
každá nedeľa po večernej sv. omši začínajúcej o 18.30 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie každá sobota po sv. omši začínajúcej o 16.30 hod.
Milosrdní bratia, Kostol Navštívenia Panny Márie pondelok – piatok sv. omša s vešperami o 18.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice každý štvrtok v rámci sv. omše o 18.00 hod. (po sv. omši adorácia).
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda po večernej sv. omši
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba každý pondelok – sobota počas sv. omše o 18.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka denne po večernej sv. omši
Petržalka, Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každú nedeľu o 18.00 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 18. 10. 2014 po sv. omši začínajúcej o 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania každá streda po sv. omši začínajúcej o 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana každý pondelok o 16.15 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• sobota 4. 10. 2014 o 15.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• sobota 4.10. 2014 o 7.45 hod.
• sobota 18. 10. 2014 o 7.45 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok o 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda o 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok o 17.00 hod. nasleduje sv. omša o 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každý štvrtok o 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 4. 10. 2014 o 7.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka sv. Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok o 18.00 hod.

MODLITBY ZA ZÁCHRANU POČATÉHO ŽIVOTA
utorok 7. 10. 2014 Kostol sv. Ladislava o 16.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY
Trinitári Kostol sv. Jána z Mathy, v priestoroch QUO VADIS príprava dospelých ku svietostiam každý pondelok o 18.00 hod.
Devínska Nová Ves Kostol Ducha Svätého DETSKÉ KATECHÉZY pri sv. omši o 9.30 hod
Karlova Ves minoriti, Kostol sv. Františka, pastoračná miestnosť v kláštore BIBLICKÝ KURZ + PRÍPRAVA ku prijatiu sviatostí každú sobotu o 16.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána každá streda sv. omša pre študujúcu a pracujúcu mládež o 19.30 hod.
Jezuiti Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa Mládežnícke sv. omše každý pondelok o 20.00 hod.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja, farský úrad príprava ku sviatostiam každú stredu o 19.00 hod.
Petržalka Lúky Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• Katechumeni na fare každý pondelok o 19.30 hod.
• Birmovanci v kostole každý utorok o 18.30 hod.
• Snúbenci každú stredu o 19.00 hod.

streda 8. 10. 2014 Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava, Kostol Alžbetínok, – Špitálska ul. 21, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10. téma AUTIZMUS – EPIDÉMIA 21. STOROČIA hosť: Prof. MUDr. Damiela Ostatníková, PhD.
• Svätá omša o 16.00 hod.
• Prezentácia, diskusia (OÚSA) o 17.00 hod.
www.kklz.sk, kklzba@gmail.com

utorok 21. 10. 2014 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Cukrová 6, pravidelné stretnutie o 15.00 hod. Cyklus prednášok a poradenstva z oblasti farmakoterapie vo vzťahu k vytypovaným ochoreniam. Prednášať bude RNDr. Katarína Holubánska, predsedníčka Katolíckej jednoty Slovenska a mesta Bratislavy. Téma FARMAKOTERAPIA PRI OCHORENIACH ŽLČNÍKA

KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
• Senior klub pri Arcidiecéznej bratislavskej charite o 9.30 hod.
streda 1. 10. 2014 Ing. Bartko ŽIVOT V PIATICH REŽIMOCH
streda 8. 10. 2014 ThLic Jakubov PODPORA SEMINARISTOV V BENINE
streda 15. 10. 2014 Z. Kocúnová PREČO MÁME 4 EVANJELIA
streda 22.10. 2014 Ing. Miglierini BOĽŠEVICKÁ REVOLÚCIA
streda 29. 10. 2014 Ing. J. Kanas ml. CIRKEV U NÁS A VO SVETE
• utorok 7. 10. 2014 Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie (Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru) diskusné semináre v tématickom okruhu „Kde sú hranice vedy a čo je za nimi“, 1. prednáška VEDA A VIERA, Doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc. Tech. univerzita, Zvolen o 17.00 hod.
• pondelok 13. 10. 2014 Beseda s autorkou knihy „Ako byť šťastná s 1,2,3... deťmi“
o živote
mnohodetnej rodiny
Rosy Pich-Aguilera Roca, mamy
18 detí a jej manžela José Maria Postigo o
18.00 hod.
• utorok 28.10. 2014 -BIBLICKÉ ŽENY 18.00 – 20.00 hod.
• štvrtok 30. 10. 2014 ÚCTA K ŽIVOTU A ZODPOVEDNÉ RODIČOVSTVO (Manželská láska a plodnosť), prednáška, diskusia, ponuka literatúry a konzultácie pre snúbencov, mládež, manželov a ostatných záujemcov o 17.00 hod.

otváracie hodiny:
pondelok - štvrtok: 15.00 – 21.00 hod.
Piatok: 15.00 – 22.00 hod.
Nedeľa: 17.30 – 21.30 hod.
kontakt info@domquovadis.sk
info: http://www.domquovadis.sk

KONCERTY
V sobotu 4. 10. 2014 v Katedrále svätého Martina o 19.00 hod.

zaznie chrámová hudba Ľubomíra Horňáka PROGLAS SLOVANSKÁ ÓDA na slová Konštantína Filozofa a Daniela Heviera. Účinkujú Sisa Lelkes Sklovská, Dušan Jarjabek, Otokar Klein The Hope Gospel singers - diriguje Iveta Weis Viskupová Vstup volný
Všetci ste vítaní

nedeľa 26. 10. 2014 Františkánsky kláštor BARTÓK A DREVENÝ PRINC, malé divadelné pásmo pre deti aj dospelých o živote jedinečného hudobného skladateľa, ktorý žil (aj) v Bratislave o 16.00 hod.

nedeľa 26. 10. 2014 Ružinov, Kostol Sv. Vincenta de Paul PÁSMO HUDBY A SLOVA K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII, účinkujú žiaci a pedagógovia ZUŠ sv. Cecílie a pozvaní hostia – hudobného a literárno-dramatického odboru o 18.00 hod.
V rámci podujatia sa uskutoční výstava prác žiakov výtvarného odboru. Vstupné dobrovoľné.

PÚTE

sobota 4. 10. 2014 (mesačná púť) do Marianky

Bratislavská Kalvária - Železná studienka - Kačin - Marianka
• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni na bratislavskej Kalvárii o 8.00 hod.
• Vojenská nemocnica Kaplnka sv. Rity o 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup o 10.10 hod. na bus. č.43
Výstup: Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša o 15.00 hod. v Marianke.
www.sprevadzajuci.sk. M. Oravec 0908 417 905

Krížová cesta na Kalvárskom vrchu.
Nedeľa 5. 10. 2014 Mesačná Krížovú cesta

Program:
• Stretnutie pod lesom Ulica Za Sokolovňou o 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 hod.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre "7 perón." po ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou .
www.sprevadzajuci. sk Info: Marián Oravec 0908 417 905.

Podunajské Biskupice Kostol sv. Kríža (nemocnica)
štvrtok 30. 10. 2014

• Spoločná modlitba dvoch posvätných ružencov o 16.00 hod.
• sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej celebruje Prof. Ľubomír Hromjak, historik zo Spišskej Kapituly o 17.00 hod.