Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Váš pokoj na ňom spočinie(Lk 10,1-12.17-20)

ročník 26 • jul 2016

Želám ti oddych

Oddych a uvoľnenie nie sú žiadne dodatočné bonbóny pre tých, ktorí sa sužujú. Oddych a uvoľnenie sú dôležité ľudské potreby, bez ktorých nikto dlho nevydrží.
Bez oddychu a uvoľnenia, bez dovolenky a prázdnin, bez šance „nechať vydýchať a nadýchať dušu“, nevydrží žiaden človek. Nie v čase plnom stresu, akým je ten náš.
Želám tí oddych, čas na zastavenie sa, premýšľanie, ale i veselosť a radostnú zábavu.
Želám ti oddych, pretože bez uvoľnenia sa roztrhne aj najsilnejšia struna na nástroji. Bez vnútorného pokoja a sústredenia nemôže vyrásť nič nové,
Želám ti oddych a veľa ticha, načúvajúceho ticha, ktoré na teba dobre pôsobí a ktoré sa stretáva s Božím tichom.
„Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu.“
„Aj my potrebujeme ticho, aby sme sa mohli dotknúť duší.“

Matka Terézia z Kalkaty
Ludwig Balling
„Želám ti anjela“BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

• sobota 2. 7. 2016 Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne FATIMSKÁ SOBOTA (adorácia, modlitba posvätného ruženca a svätá omša) s jedným z bratislavských biskupov 16.00 hod.
• Nedeľa 3. 7. 2016 Kopčany Kostolík sv. Margity Antiochijskej bude v rámci CYRILOMETODSKÁ RATOLESŤ svätá omša k úcte slovanských vierozvestov slávi jeden z bratislavských biskupov 15.00 hod.
• Pondelok 4. 7. 2016 Katedrála sv. Martina EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA pri príležitosti začiatku slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie 17.00 hod.
• Utorok 5. 7. 2016 Svätoplukovo námestie, Nitra CELONÁRODNÁ PÚŤ K SV. CYRILOVI A METODOVI, hlavný celebrant Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup 10.00 hod.

Výročie posviacky Kostola sv. Jána z Mathy- trinitársky (Trojička)
• štvrtok 7. 7. 2016
pri sv. omšiach 7.00 a 17.30 hod.

ZMENY SV. OMŠÍ počas prázdnin
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa pondelok 20.00 hod. nebude
Uršulínky Kostol Loretánskej Panny Márie nedeľa detská o 10.00 hod. nebude
Prievoz, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho nedeľa 9.30(M) nebude
Kostol Kráľovnej rodiny, Teplická
• pondelok streda a piatok len 18.00 hod.
• utorok a štvrtok len 7.00 hod.
• nedeľa len 7.30, 9.00, 10.30, a 18.00 hod.
Devínska Nová Ves, Kostol Svätého Ducha nedeľa 8.00, 10.30 a 19.00 hod.
Dlhé Diely Kostol Narodenia Panny Márie
• nedeľa o 11.00 hod. nebude
• pondelok – sobota o 19.00 hod.
• štvrtok pre mamičky s deťmi o 1000 hod. nebudú
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého nedeľa sv. omša o 9.30 pre deti nebude
Lamač Kostol sv. Margity
• nedeľa 7.30 a 10.00 hod.
• večerné sv. omše o 19.00 hod.
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza zatvorené,
• budú nedelné sv. omše o 10.00 a 22.00 hod.,
• v prikázané sviatky – to sa bude priebežne aktualizovať
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie pondelok – piatok 18.30 (6,30 a Str 17.30 nebude)
Verbisti, Petržalka, Kostol sv. Arnolda Janssena pondelok – piatok o 7.00 hod.


K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie utorok 12. 7. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Františkáni Kostol Zvestovania Pána nedeľa 17. 7. 2016 15.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej P. Márie denne po rannej sv. omši.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice denne 15 min. pred sv. omšami
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie každý piatok 15.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie pondelok až piatok, sobota ak nie je púť 15.00 hod.

FATIMSKÁ SOBOTA 2. 7. 2016
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sv. omša 6.30 hod.+ Fatimský ruženec
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana po sv. omši začínajúcej 17.00 hod.
Uršulínky, Kostol Loretánskej Panny Márie po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Saleziáni, Trnávka, Kostol Svätého Don Bosca 7.00 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie po sv. omši začínajúcej 7.00 hod.
Teplická, Kostol, Kráľovnej rodiny 7.45 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice po rannej sv. omši začínajúcej 6.45 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie 7.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého 17.00 hod.
Minoriti Karlova Ves, Kostol Svätého Františka po sv. omši 7.00 hod.
Verbisti Petržalka, Kostol Svätého Arnolda Janssena 17.45 hod.

LATINSKÁ SVÄTÁ OMŠA v mimoriadnej forme rímskeho obradu (tridentská):
• Most pri Bratislave Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho každú sobotu 18.00 hod.
• Vrakuňa Kostol Mena Panny Márie (stará časť) každú nedeľu a prikázaný sviatok 16.00 hod.
• Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie každý štvrtok 15.30 hod.

Sobota 9. 7. 2016 Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, rádio LUMEN, modlitba posvätného ruženca v priamom prenose RUŽENEC PRE SLOVENSKO 19.00 hod.

POBOŽNOSŤ K MATKE USTAVIČNEJ POMOCI
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každú stredu 17.45 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho každú stredu 18.15 hod.

POBOŽNOSŤ K SV. ANTONOVI
Karlova Ves, Kostol sv. Františka každý utorok po sv. omši 18.00 hod.

EKUMENICKÁ MODLITBA
Kaplnka Svätej Kataríny na Michalskej 8 so spevmi z Taizé každý pondelok 18.15 hod.

ADORÁCIE
I. obvod
Katedrála sv. Martina
• nedeľa 3. 7. 2016 16.15- 17.00 hod.
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• každá streda po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• každý štvrtok medzi sv. omšami 16.30, a 18.00 hod.
Dominikáni Kalvária, Kostol Panny Márie Snežnej
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 19.30 hod.
Trinitári, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička)
• nedeľa 3. 7. 2016 11.00 – 12.00 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania
• piatok 1. 7. 2016 po rannej a večernej sv. omši
• nedeľa 3. 7. 2016 17.30 - 18.30 hod.
• každý utorok 18.00 - 19.30 hod.
• každý štvrtok po večernej sv. omši do 21.00 hod.
• každá nedeľa pre nepočujúcich 16.00 hod.
Jezuiti, Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa
• každý piatok po sv. omši začínajúcej o 15.15 hod.
Kapucíni, Kostol sv. Štefana
• každý štvrtok 19.45 – 20.30 hod.
• piatok 1. 7. 2016 15.45 – 16.30 hod.
• nedeľa 3. 7. 2016 15.45 – 16.30 hod.
Kostol sv. Ladislava
• každá nedeľa 12.15 –17.10 hod.
• každý pondelok až sobota 8.00 – 17.10 hod.
Milosrdní, Kostol Navštívenia Panny Márie piatok 1. 7. 2016 po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Modrý, Kostol sv. Alžbety
• piatok 1. 7. 2016 po večernej sv. omši
• nedeľa 3. 7. 2016 17.00 –18.00 hod.
Notre Dame, Kostol Nanebovzatia Panny Márie
• nedeľa 3. 7. 2016 7.00 – 10.15 hod.
Podhradie, Kostol Najsv. Trojice každý piatok po sv. omši 17.45 hod.
Redemptoristi, Kostol sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po večernej sv. omši začínajúcej 18.00 hod.

II. obvod
Podunajské Biskupice Kostol sv. Mikuláša
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Podunajské Biskupice, Kostol sv. Kríža (nemocnica)
• každý pondelok - piatok po sv. omši 45 minút + modlitba breviaru
• každá sobota 16.00 hod.
Ružinov, Kostol sv. Vincenta de Paul
• utorok pred prvým piatkom 15.00 – 18.00 hod.
• piatok 1. 7. 2016 15.00 – 17.00 hod.
Saleziáni Miletičova Kostol P. Márie Pomocnice kresťanov
• každý štvrtok 17.00 – 18.00 hod.
• štvrtok pred prvým piatkom 19.00 – 21.00 hod.
Saleziáni Trnávka, Kostol sv. Don Bosca
• každý utorok 7.00 hod.
• každý štvrtok 18.30 hod.
Vrakuňa, Kostol Mena Panny Márie
• nedeľa 3. 7. 2016 12.00 - 17.45 hod.
• každý štvrtok 18.30 – 19.00 hod.

III. obvod
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny
• každý štvrtok 18.30 – 20.00 hod.
Kramáre, Kostol Najsv. Srdca Ježišovho
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.30 – 19.30 hod.
Rača, Kostol sv. Filipa a Jakuba
• piatok 1. 7. 2016 16.00 hod.
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Rača – cintorín, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý štvrtok po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
• piatok 1. 7. 2016 po rannej sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Krasňany, Katedrála sv. Šebastiána
• každý štvrtok o 17.00 hod.
Vajnory, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.30 hod.
• každú nedeľu 16.30 – 17.30hod.

IV. obvod
Devín, Kostol sv. Kríža každý piatok po večernej sv. omši
Devínska Nová Ves, Kostol Ducha Svätého
piatok 1. 7. 2016 19.45 – 20.15 hod.
Dlhé Diely, Kostol Narodenia Panny Márie
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod.
• nedeľa 3. 7. 2016 16.30 hod.
Dúbravka, Kostol Ducha Svätého
• každý štvrtok 18.45 – 19.30 hod. (po večernej sv. omši)
Minoriti Karlova Ves, Kostol sv. Františka
• každý štvrtok celodenná tichá 9.00 – 18.00 hod.
• každý pondelok (ak nie je dodatočná sv. omša) 19.15 hod.
• nedeľa 3. 7. 2016 15.00 –18.00 hod.
Lamač, Kostol sv. Margity
• každý štvrtok po sv. omši začínajúcej 18.00 hod.
Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
• pondelok – štvrtok 18.00 – 21.00 hod.
• piatok 1. 7. 2016 15.00 – 18.00 hod.
Marianka, Bazilika Narodenia Panny Márie
• každý Po, Ut, Str, Pia a So 16.30 17.30 hod.
• každý štvrtok 21.00 s eucharistickým požehnaním.
Vysoká pri Morave, Kostol sv. Ondreja
piatok 1. 7. 2016 17.30 hod.

V. obvod
Jarovce, Kostol sv. Mikuláša každý štvrtok 17.30 hod.
Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény každý štvrtok 18.30 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia sv. Kríža každá nedeľa 19.00 – 19.45 hod.
Petržalka, Kostol sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Saleziáni Mamateyova, Kaplnka sv. Dominika Sávia každý štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Petržalka Kostol Sv. Rodiny každý pondelok 18.45 – 19.30 hod.
Petržalka, Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie
• každý štvrtok 19.15 – 20.15 hod.
• každý piatok celodenná adorácia 7.00 – 18.00 hod.
Petržalka Verbisti, Kostol sv. Arnolda Janssena každý štvrtok 19.15 hod.

VEČERADLO S PANNOU MÁRIOU
Blumentál, Kostol Nanebovzatia Panny Márie sobota 15. 7. 2016 po sv. omši začínajúcej 6.30 hod.
Františkáni, Kostol Zvestovania Pána každá streda po sv. omši začínajúcej 9.00 hod.
Kapucíni, Kostol Svätého Štefana každý pondelok 16.15 hod.
Ružinov, Kostol Svätého Vincenta de Paul nedeľa 3. 7. 2016 19.00 hod.
Saleziáni Miletičova, Kostol Panny Márie Pomocnice
• každý pondelok po sv. omši
• každý utorok 17.00 hod.
Teplická, Kostol Kráľovnej rodiny každá streda 17.00 hod.
Rača, Kostol Panny Márie Pomocnice každý pondelok 17.00 hod. nasleduje sv. omša 18.00 hod.
Petržalka, Kostol Povýšenia svätého Kríža každý štvrtok 17.00 hod.
Petržalka Lúky, Kostol Sedembolestnej Panny Márie sobota 2. 7. 2016 7.00 hod.

KATECHÉZY A DUCHOVNÉ OBNOVY

BIBLICKÝ KURZ ABECEDA NAŠEJ SPÁSY
Karlova Ves, Kostol sv. Františka
Od septembra opäť začíname s biblickou výukou pre dospelých.
Vzdelávací kurz trvá 10 mesiacov. Koná sa raz týždenne v pastoračnej miestnosti Kláštora minoritov na námestí sv. Františka vždy v nedeľu od 16. hodiny (dĺžka kurzu je 120 minút).
Na kurz je potrebné mať vlastné Písmo sväté (rímsko-katolícke).
Koncepcia kurzu je stavaná tak, že je zároveň aj prípravou na všetky sviatosti Cirkvi. Katechézy budú dopredu zasielané. Každý rok pripravujeme aj nepokrstených, teda katechumenov. Kurz je bezplatný.
Kontakt: 0904 318 019
tereza.borkovicova@gmail.com
www.minoriti.sk oznamy

piatok 1. 7. 2016 Kostol sv. Ladislava, Špitálska ul. Večeradlo, modlitba za šťastie v rodine a vo vzťahu, v ktorej mária matka premieňa každé srdce, 16.15 hod.


DUCHOVNÉ SVIČENIA S INDUVIDUÁLNYM SPREVÁDZANÍM
CENTRUM SALVÁTOR Jakubovo nám
.
Duchovné cvičenia sú návodom, ako žiť vlastný život. Sledujú dôkladne vypracovaný plán, založený na ceste duchovného doprevádzania, ktorú svätý Ignác odpozoroval na sebe a neskôr i na iných. Sú zamerané na osobnú skúsenosť, nie na čítanie.  V Centre Salvator vám ponúkame možnosť zakúsenia skúsenosti exercícii podľa svätého Ignáca od 3.júla do 10.júla 2016. V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: info@centrumsalvator.sk alebo centrumsalvator@gmail.com Alebo aj na telefónnom čísle:  00421 907 274 723 Po prihlásení vám zašleme podrobnejšie praktické pokyny.

Bl. Pier Giorgio Frassati na Slovensku
V dňoch od 10. – 11. júla 2016 budú vystavené ostatky blahoslaveného Pier Giorgia Frassatiho k verejnej úcte veriacich vo františkánskom kostole Zvestovania Pána, na Františkánskej ulici č. 1, v Bratislave, slávnostné svätá omša 18.00 hod.

utorok 26. 7. 2016 Katolícka jednota pobočka Staré mesto Ferienčíkova 7, pravidelné stretnutie o 15.00 hod.


KATOLÍCKY DOM EVANJELIZÁCIE QUO VADIS – PRI FARNOSTI NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Zatvorený- prázdniny

PÚTE

Podunajské Biskupice Kostol

V sobotu 30. 7 2016 Hlavný celebrant P. ThLic. Marek Vaňuš SVD , BL. ZDENKA – ŽIJÚCA BLAHOSLAVENSTVÁ
• Modlitba posvätného ruženca 16.00 hod.
• Korunka k Božiemu Milosrdenstvu 16.30 hod.
• Sv. omša k blahoslavenej Zdenke Schelingovej 17.00 hod.
• Uctenie relikvií

sobota 2. 7. 2016 PEŠIA PÚŤ
BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA – KAČIN – MARIANKA
• Stretnutie pútnikov pri Lurdskej jaskyni. Na bratislavskej Kalvárii 8.10 hod.
Možnosť pripojenia
• Vojenská nemocnica kap. sv. Rity 9.10 hod.
• Patrónka MHD nástup 10.10 hod.
• Železná studienka, stretnutie pri bufetoch o 10.15 hod.
• Ruženec a pútnická sv. omša v Marianke 15.00 hod.
Info: www.sprevadzajuci.sk M. Oravec 0908 417 905

sobota 2. 7. 2016 PEŠIA PÚŤ ZA ŠŤASTIE V RODINE A VO VZŤAHU
Rača na zástavka električiek č. 5 a 3 – Detvianska 10,00 hod.
Predpokladaný návrat do Rače o 18,00 hod.
Dĺžka trasy, tam aj späť: 21 km. Na púť sa prihlásite jednoducho na web stránke: http://akademiastastie.sk/put

nedeľa 3. 7. 2016 PRAVIDELNÁ KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRSKOM VRCHU
Sprevádzajúci - pútnické bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézi,
Program:
• Stretnutie pod lesom ulica Za Sokolovňou 15.30 hod.
• Sv. omša v kostole na Kalvárii 17.00 hod.
Info:www.sprevadzajuci. sk Marián Oravec 0908 417 905

RÔZNÉ
Boj proti hladu

Vincentská rodina organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku. Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.
Čistý výnos 9. ročníka zbierky predstavuje čiastku 201 308, 36 € ĎAKUJEME!
Jubilejný 10. ročník zbierky sa koná od 1. 4. 2016 do 28. 2. 2017
Pomôcť opäť môžete:
modlitbou
od 1. 5. 2016 spoplatnenou SMS-kou s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2€)
finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500,
názov: Zbierka - Boj proti hladu (IBAN SK7265000000000020286026 BIC POBNSKBA)
(Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky. Ďakujeme!)

SV. KRIŠTOF V RUSOVCIACH
nedeľa 24. 7. 2016 Rusovce, Kostol sv. Márie Magdalény
Pred svätou omšou, konanou v tradičný nedeľný čas o 9:30 hod., si podľa osvedčenej schémy zoradíme naše dopravné prostriedky pred farskou budovou, aby sme sa po nej postavili k svojim tátošom a boli účastní ich posvätenia. Pán farár posvätí každý prostriedok individuálne a jeho majiteľ dostane aj drobný upomienkový predmet. Minulý rok dostali vodiči kartičku s modlitbou účastníka cestnej premávky a malý medailónik s vyobrazením svätca. Po minuloročnej skúsenosti, kedy priestory určené na parkovanie praskali vo švíkoch, sme pripravení organizačne zabezpečiť umiestnenie väčšieho počtu vozidiel. Veríme, že aj tento rok sa nám farské stretnutie pod patronátom sv. Krištofa vydarí.