Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Platformy a spolupráca

Grémium tretieho sektora
KJS je členom grémia tretieho sektora Trnavského kraja. Jeho cieľom:
obhajovanie apresadzovanie záujmov MVO
Sprostredkovanie a prehlbovanie vzájomnej informovanosti v treťom sektore
Rozvoj partnerských vťahov so zástupcami štátnej správy a samosprávy

Fórum života
KJS je zakladajúci člen Fóra života, ktorého cieľom je ochrana života od počatia a zachovanie dôstojnosti života

Fórum žien
Sekcia žien je členom Fóra žien, ktorého cieľom je podpora záujmov žien v spoločenskom, verejnom a ekonomickom živote spoločnosti.

Sociofórum
KJS je členom Sociofóra, ktoré združuje organizácie v sociálnej oblasti. Platforma zastupuje neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby v styku so štátnou správou a samosprávou.

Fórum kresťanských inštitúcií
KJS sa podieľa na činnosti Fóra kresťanských inštitúcií, ktorého cieľom je aktívna účasť kresťanských organizácií na verejnom a spoločenskom živote.

Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo
KJS je asociovanou organizáciou Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, ktoré pracujú pre rodiny. Všetkým nám záleží na spokojnom a pre deti podnetnom rodinnom prostredí na Slovensku.

Slovenská humanitná rada

Ženy ženám

Združenie kresťanských seniorov

Viera a Svetlo
KJS aktívne spolupracuje s občianskym združením pre rodiny s mentálne postihnutým členom a ich priateľmi.

Katolícke hnutie žien Slovenska Katolícka jednota je riadnym členom Katolíckeho hnutia žien na Slovensku, ktoré je záujmovým združením právnických osôb vytvoreným podľa Občianskeho zákonníka pre koordináciu aktivít presadzujúce životne dôležitých záujmov žien na Slovensku.


MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Svetová organizácia ženských katolíckych organizácií - WUCWO

UNUM OMNES