Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Oblastné centrum Katolíckej jednoty Námestovo, 029 01, Štefánikova 206/3,

Štatutárny zástupca predsedníčka oblastného centra
Mgr. Mária Majchrová, Ružová 517/6
Daniela Kadlubová, Bernolákova 387/8
tel/fax 043/55 22 551


Činnosť Oblastného centra v Námestove je zameraná hlavne na deti a mládež.
 • Stretnutia v skupinkách –príprava ku sviatostiam
 • Duchovné obnovy
 • Stretnutia modlitbových skupín
 • Klub detí škôlka 2x týždenne po 4 hodiny
 • Stretnutia ERKO 3x týždenne
 • Stretnuta Slovenského skautingu
 • Stretnuta dievčat saleziánok
 • Knižnica so 1400 titulmi otvorená 3x týždenne
 • Nácvik zborov rodičovského a zboru Vodopád
 • Denne hudobná škola na klavír a organ
 • Tanečná škola 1x týždenne
 • Cvičenie aerobic a kalenenika 2x týždenne
 • Stretnutie mládeže Oravy pri príležitosti oslavy patrónov farnosti
 • Stretnutie speváckych zborov
 • Realizácia dekanátného eucharistického kongresu
 • Organizovanie Bambiády – prezentácia činností detských a mládežníckych organizácií (Na Slovensku prebieha iba v Žiline a v Námestove)
 • Organizovanie pútí – Krakov, Censtochová, Lichnie, Medžugorie, Celoslovenský eucharistický kongres
 • Celoslovenský festival Verím Pane
 • Spoločenské podujatia – Deň matiek, plesy, zábavy, karnevaly, vianočné posedenia
 • Poskytovanie priestorov pre stretnutia združení, spoločenstiev a iných organizácií

Našu činnosť Vám priblížime malou fotogalériou