Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

Archív úvodíkov QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: kjs.bratislava@gmail.com

Svätý Bože,
„nech sa Ti klania celá zem
a nech ti spieva.“
(Žalm 66, 4)

Trnava 23. mája 2008.


    Drahým bratom a sestrám Katolíckej jednoty Slovenska,
zídeným v pútnickom chráme na Starých Horách,
posielam srdečný pozdrav.

Podľa dohovoru mal som byť spolu spolu s Vami na výročnom stretnutí. Mal som to zaznačené v programe na mesiac máj. Rád by som bol prišiel, ale zdravotný stav mi to nedovoluje. Budem v duchu s Vami. V sobotu 24. mája budem tu v Trnave obetovať svätú omšu za Vás na Starývh Horách, ako i aj za celú KJS.
    Milo si spomínam na celoslovenskú púť KJS, ktorá sa konala v septembri r. 2000 v Nitre. V tom jubilejnom Svätom roku sme slávili aj 80. vyročie založenia KJS a 10. výročie jej obnovenia po násilnom prerušení jej činnosti.
    Veľmi rád by som chcel s Vami na Starých Horách ďakovať Pánu Bohu slovami Panny Márie za 88 rokov života našej organizácie, ako i za 18 rokov jej pôsobenia v plnej slobode. A spolu s Vami by som chcel prosiť Pána, aby nám pomáhal dôstojne uvádzať do života KJS. To znamená:
  1. Obnoviť, upevniť a chrániť morálne hodnoty národa.
  2. V šemožne umenšovať a odstraňovať náboženskú a mravnú ľahostajnosť.
  3. Ochotne vykonávať všetky služby potrebné na realizáciu tohto programu.
    Okrem toho by som rád pripomenul, že na Valnom zhromaždení 23. septembra r. 2006 v Trnave sme jednomyseľne prijali návrh, aby sa KJS zapojila do Svetového apoštolátu Fatimy. Pre lepšiu informáciu posielam teraz každej pobočke niekolko exemplárov brožurky „Svetový apoštolát Fatimy“. Keby chcel niekto viac výtlačkov, rád mu pošlem. Ako zachovávaním stanov KJS budeme pracovať na morálnej obrode nášho národa, tak pripojením sa k Svetovému apoštolátu budeme pracovať na obrode celého sveta v duchu odkazu Panny Márie Fatimskej.

    Na Sviatok Panny márie Pomocnice kresťanov - 24. mája - Svätý Otec Bnedikt XVI. chce, aby sa konal Svetový deň modlidieb za Cirkev v Číne. Uposlúchnime ho. Spojme sa s ním, s čínskymi katolíkmi a s celým svetom!

    Drahý bratia a sestry, modlime sa veľa! Prosme o odpustenie našich nedokonalostí a vyprosujeme si Božie požehnanie na všetky naše podujatia.

+ Štefan Vrablec
duchovný radca KJS.


Fotogaléria z púťe na Starých Horách

Táto linka odkazuje na iný server

Starehory2008