Úvodná stránka

Informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave :

QUO
Sväté omše
Nemocnicná služba
Pravidelné Adorácie
Kontakty

Katolícka jednota Slovenska:


English
Spolupráca
Aktuality
História

Oblastné centrá KJS:

Bratislava
Trnava
Námestovo
Prešov

Pobočky KJS


webmajster: quo@kjs.sk

Oblastné centrum Katolíckej jednoty Bratislava, Cukrova 6

Štatutárny zástupca
predsedníčka oblastného centra:
RNDr. Katarína Holubánska
tel 64 36 07 25
e-mail quo@kjs.sk
klubová miestnosť Cukrová 6
metodicky riadi a veľmi úzko spolupracuje so šiestimi pobočkami. Sú to:
Staré a Nové mesto
Ružinov
Dlhé diely
Dúbravka
Karlova Ves
Vajnory

Naše aktivity

Duchovné
vydávaní mesačníka QUO - informácie Rímskokatolíckych dekanátov v Bratislave
Každoročné obnovenie zasvätenia KJS Sedembolestnej Panne Márii 15. septembra
Organizovanie pútí 1 x ročne

Charitatívne
zber šatstva
burzy šatstva
podpora misií
podieľame sa aktivitách jednotlivých pobočiek

Spolupráca:

Rímskokatolícke dekanáty mesta Bratislava
miestny správcovia farností
jednotlivé rehole (Saleziáni, Sestry Matky Terézie, Írske sestry, Minoriti, Vincentíni a pod.)
Združenie kresťanských seniorov
Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo
katolícka charita
Fórum kresťanských inštitúcií
miestne úrady jednotlivých mestských častí
Magistrát mesta Bratislavy.


Našu činnosť Vám priblížime malou fotogalériou